Archiv pro měsíc: Duben 2023

Ohlášky ze 4. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Diecézní mzdový fond.
 • Měsíc květen je tradičně zaměřen na prohloubení úcty k Panně Marii. Před středeční a páteční mši sv. budou májové pobožnosti od 17:00 h. Po každé nedělní mši sv. se pomodlíme litanie k Panně Marii. Využijme této krásné příležitosti!
 • Ve středu 3. 5. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Ve čtvrtek 4. 5. si připomínáme 30 let od předání domu sv. Cyrila a Metoděje službě nevidomým. Mši sv. v kapli domu bude v 14:00 h. celebrovat o. děkan za účasti sester dominikánek.
 • V pátek 5. 5. v 19:00 h. se sejdeme na jaktařské faře s rodiči a dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání. V měsíci květnu se budeme intenzivněji za tyto děti modlit.
 • Na sobotu připadá památka sv. Jana Sarkandra, který působil krátkou dobu jako farář v Jaktaři. Poutní mše sv. v kapli na faře bude v 8:00 h. V 10:30 h. poděkujeme v milostovické kapli spolu s místními hasiči za 130 let sboru.
 • Příští neděli proběhne po jaktařské mši sv. na faře kavárna. Jste zváni!
 • Pouť do Sv. země je obsazená. Je možné se nahlásit jako náhradník. Kvůli odletu a příletu do Prahy se upravil termín: odlet je 16. 10. večer a návrat 26. 10. dopoledne. Prosím, přijďte dopsat potřebné údaje!
 • Zapisujeme intence na druhé pololetí roku. Stále jsou volné termíny.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 4. do 7. 5. 2023

Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Ve středu 26. 4. v 18:30 h. se na jaktařské faře sejdeme s dospělými, kteří se připravují k 1. sv. přijímání.
 • Ve čtvrtek 27. 4. proběhne v Domově sv. Kateřiny v 9:30 h. modlitba sv. růžence.
 • V pátek 28. 4. v 19:00 h. se sejdeme na jaktařské faře s rodiči a dětmi, které se připravují na 1. sv. přijímání.
 • Zapisujeme intence na druhé pololetí roku. Stále jsou volné termíny.
 • Pouť do Sv. země byla rozšířena o několik osob navíc. Zájemci se prosím hlaste co nejdříve u mě osobně. Kvůli odletu a příletu do Prahy se upravil termín: odlet je 16. 10. večer a návrat 26. 10. dopoledne. Prosím, přijďte dopsat potřebné údaje!
 • V celé Opavě bychom měli zaměřit pozornost na klesající počet varhaníků. Proto zveme ty, kteří mají k této službě vlohy, např. hrají už na klavír, aby se připravovali k této službě a přijali tento úkol.
 • Příští neděli proběhne první letošní sbírka na Diecézní mzdový fond.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 4. do 30. 4. 2023

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Tento týden vybírám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí prosím nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Zapisujeme úmysly mší sv. na druhé pololetí roku 2023. Jubilejní a výroční mše sv. přijďte prosím zapsat co nejdříve!
 • V celé Opavě bychom měli zaměřit pozornost na klesající počet varhaníků. Proto zveme ty, kteří mají k této službě vlohy, např. hrají už na klavír, aby se připravovali k této službě a přijali tento úkol.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 4. do 23. 4. 2023