Archiv pro měsíc: Leden 2023

Ohlášky ze 4. neděle v mezidobí

  • Ve středu 1. 2. v 19:00 h. na jaktařské faře proběhne další katecheze.
  • Přijměte pozvání ke slavení svátku Hromnic. Naposled zazpíváme koledy a rozloučíme se s betlémem a vánoční výzdobou. Přineste si s sebou svíce – hromničky. V tento den, v pátek na svátek sv. Blažeje a pak i v neděli se bude udělovat svatoblažejské požehnání.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
  • V pátek 3. 2. v 19:00 h. na jaktařské faře proběhne setkání dětí, které se připravují ke svátostem, spolu s jejich rodiči.
  • V sobotu 4. 2. proběhne úklid vánoční výzdoby. V Kateřinkách začne po ranní mši sv. okolo 8. h. V Jaktaři v 9:00 h. Moc prosíme, přijďte pomoci!
  • Příští neděle je první v měsíci, na jaktařské faře proběhne po mši sv. kavárna. Sbírka bude na druhou část revizí.
  • Od měsíce února bych rád začal společné přípravy na uzavření svátosti manželství. Pokud máte v okolí pár, který by měl zájem, ať se prosím ohlásí. Budu rád, když se přihlásí i ti, kteří spolu žijí pouze v civilním manželství a splatní si svůj svazek před Bohem. Zároveň připomínám, že během celého roku křtíme malé děti; můžete se tedy kdykoli přijít domluvit na udělení této svátosti.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 1. do 5. 2. 2023

Vánoční koncert v Neplachovicích

V úterý 27. prosince se v kostele v Neplachovicích konal vánoční koncert, který pořádala obec Neplachovice. Kromě místní scholy přijala pozvání i naše schola z Jaktaře. Každá schola zazpívala několik vánočních písní, poté vystoupily s několika písněmi obě scholy společně. Koncert zakončily tři známé koledy v doprovodu varhan, ke kterým se s chutí připojili i lidé v publiku. Děkujeme schole z Neplachovic za pozvání a fotografovi Petru Kubesovi za krásné fotky.

(Foto: Petr Kubesa)

Týden modliteb za jednotu křesťanů ve dnech 18.–25. ledna 2023

Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná tuto středu, koná se ve dnech 18. – 25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17).

Při této příležitosti se v pondělí 23. ledna uskuteční ekumenická modlitba za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů Ekumenické rady církví v ČR (ERC). Koná se v modlitebně Evangelické církve metodistické v Ječné 19 v Praze, začátek v 18 hodin. Kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub.

Plakát k ekumenické modlitbě 23. ledna 2023

Oficiální materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů včetně textů modliteb a programu naleznete zde.

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na katolické biblické dílo!
  • Od měsíce února bych rád začal společné přípravy na uzavření svátosti manželství. Pokud máte v okolí pár, který by měl zájem, ať se prosím ohlásí. Budu rád, když se přihlásí i ti, kteří spolu žijí pouze v civilním manželství a splatní si svůj svazek před Bohem. Zároveň připomínám, že během celého roku křtíme malé děti; můžete se tedy kdykoli přijít domluvit na udělení této svátosti.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 1. do 29. 1. 2023

Evropské synodální setkání v Praze se blíží

image:Image 23/source/orig/22258_snimek-obrazovky-2023-01-14-v-8-51-42.pngNa první část kontinentálního setkání, 5.–9. února 2023, dorazí do hlavního města 200 účastníků z celé Evropy, z toho 156 osob budou tvořit delegáti z 39 biskupských konferencí. Každá konference vyšle delegaci 4 osob složenou z předsedy dané konference a 3 dalších členů. Dalších 44 hostů budou zástupci společenství či hnutí reprezentujících celou katolickou církev. Společně s nimi bude dalších 390 účastníků připojeno online.

Každá biskupská konference představí výsledky synodálního procesu ve své zemi. Delegáti budou rozděleni do menších pracovních skupin na základě jazyka, národnosti a stavu. Výsledky práce těchto jazykových skupin (angličtina, italština, němčina, francouzština a polština) budou předány sekretariátu CCEE. Ve čtvrtek 9. února se předpokládá diskuze nad finální podobou dokumentu této synodální fáze.

V rámci Evropského synodálního setkání se v pražské katedrále uskuteční 8. února 2023 slavnostní bohoslužba za účasti delegátů z celé Evropy. Mši, která začíná v 18 hodin, bude předsedat sekretář Synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí. Mše je otevřená pro veřejnost a jsou na ni zvání všichni příznivci synodálního procesu v České republice.

V druhé části setkání, 9.–12. února, bude program pokračovat jednáním již jen 39 předsedů Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), kdy se budou zabývat mimo jiné i reflexí výsledků z předchozích dní.

Novináři, kteří se chtějí na kontinentální shromáždění akreditovat, se musí obrátit přímo na CCEE prostřednictvím adresy accreditation.media@ccee.eu

 

Soubory ke stažení