Archiv pro měsíc: Září 2020

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

 • Dnes proběhla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Vyučování náboženství probíhá v Jaktaři v církevní škole podle rozvrhu. V Kateřinkách začíná 1. 10. a bude každý čtvrtek v 12:30 hod. (1. a 2. třída) a 13:30 hod. (3. a 4. třída). Pokud máte ve svém okolí děti, které ještě nejsou přihlášené, nahlaste je, prosím, co nejdříve.
 • Adorace Nejsvětější svátosti oltářní bude ve farnosti Jaktař každou středu od 17:00 hod. V Kateřinkách pak každý pátek od 17:00 hod.
 • Příprava nových ministrantů bude v Kateřinkách každý pátek po mši sv. 10. 10. má proběhnout ministrantská pouť na Cvilín. Na podrobnostech se domluvíme individuálně.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce, vyměňují se kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a knihovna.
 • Katecheze pro dospělé, zvláště pro ty, kteří by chtěli přijmout iniciační svátosti, začne ve středu 7. 10. v 19:00 hod. a bude co dva týdny.
 • Po určité době sledování situace jsem přistoupil k úpravě pořadu bohoslužeb, který považuji pro nynější situaci za definitivní. Ve čtvrtek nebude v Jaktaři ranní mše sv., ale bude se střídat večerní mše svatá ve Vlaštovičkách, Milostovicích a farním kostele. V neděli bude po mnoha žádostech mše sv. v Jaktaři v 8:00 hod. a v Kateřinkách v 9:15 hod. Prosím farníky, aby se snažili přizpůsobit těmto časům a případné nepříjemnosti s těmito časy přijímali jako oběť.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 9. do 4. 10. 2020

Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Dnes proběhla měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Ve středu 23. 9. by měla proběhnout pouť seniorů v kostele sv. Kříže v Opavě v 9:00 hod. Avšak její uskutečnění záleží na epidemiologické situaci. Pouť za kněžské povolání a rodiny, která měla být ve Frýdku 3. 10., je omezena na místní věřící. Ostatní se mají připojit k modlitbě ve svých domovech.
 • Příští neděli bude v naší farnosti sbírka na církevní školy.
 • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
 • Katecheze pro dospělé, zvláště pro ty, kteří by chtěli přijmout iniciační svátosti, začne od října.
 • Chci pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři budou ministrantské schůzky co dva týdny v sobotu od 9:30 hod.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 9. do 27. 9. 2020

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Dnes je sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Ve středu je památka sv. Ludmily, mučednice a patronky českých zemí. Je to den modliteb za církevní školství. Církevní škola v Jaktaři srdečně zve na zahradní slavnost v 15:00 hod.
 • Příští neděle je třetí nedělí měsíce, bude měsíční sbírka na opravy.
 • Shromažďujeme přihlášky do náboženství. V nejbližší době bude sestaven rozvrh hodin.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
 • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava bude v Kateřinkách po pátečních mších svatých od 25. 9. V Jaktaři bude příprava během ministrantských schůzek, které začínají v sobotu 19. 9. a budou co dva týdny.
 • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 9. do 20. 9. 2020

Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Příští neděli budeme v obou farnostech děkovat Pánu Bohu za dar letošní úrody. Z ustanovení Apoštolského stolce bude příští neděli přesunutá sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi.
 • Chtěl bych pozvat všechny pokřtěné děti našich farností na vyučování náboženství, které v průběhu měsíce začne v obou farnostech. Náboženství se v Kateřinkách bude učit na škole „Vrchní“ a v Jaktaři na církevní škole. Samozřejmě i děti z ostatních škol mohou docházet na tyto hodiny. Rozvrh hodin bude vyvěšen v průběhu měsíce na nástěnkách i na internetových stránkách, jakmile se sejdou přihlášky a domluví se časy vyučování. Zvu je také k pravidelné účasti na nedělní mši svaté. Na konci každé z nich dostanou nedělní obrázek a sladkost.
 • Chci nabídnout všem dospělým, kteří by se chtěli dát pokřtít, nebo se chtějí připravit k první sv. zpovědi a prvnímu sv. přijímání, možnost společných katechezí na faře. Tyto katecheze budou otevřené i pro farníky, kteří se chtějí prohloubit ve své víře, ale iniciační svátosti již přijali. Nahlásit své jméno a kontakt můžete v sakristiích našich kostelů.
 • Chtěl bych pozvat další chlapce ke službě oltáře. Zájemci se můžete nahlásit v sakristii. Příprava pak bude ve dnech, kdy se společně domluvíme. Stávající ministranty chci pozvat na pravidelné schůzky. Předběžně by byly co dva týdny v sobotu dopoledne.
 • Úřední hodiny, kdy je možné domluvit přijetí sv. svátostí, vydat potvrzení o křtu či vyřídit další záležitosti, budou bezprostředně po mších svatých v Jaktaři ve středu a v Kateřinkách v pátek. Domluvit zaopatření nemocné osoby nebo zařídit pohřeb je možné kdykoli po telefonické domluvě.
 • V sobotu 12. září v 17 hodin budeme na faře promítat fotky z letošního scholového tábora, který se uskutečnil v srpnu ve Slavkově u Brna. Srdečně zveme všechny účastníky a ale i další zájemce, případně ty, kteří se letošního tábora nemohli zúčastnit, ke společnému ohlédnutí za tím, co jsme na táboře prožili.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 9. do 13. 9. 2020