Archiv pro měsíc: Květen 2022

Ohlášky ze 7. neděle velikonoční

 • Slavností Nanebevstoupení Páně začala novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Bude skvělé, když se do ní všichni zapojíme alespoň každodenní modlitbou sekvence „Přijď, ó Duchu přesvatý“. Důležitou přípravou na příchod Ducha sv. je přistoupit ke svátosti pokání!
 • V pondělí 30. 5. v 18:00 h. proběhne na faře v Kateřinkách setkání těch, kdo jsou ochotni pomoci se svatodušní vaječinou.
 • Ve středu 1. 6. bude v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • V sobotu 4. 6. pojedeme s dětmi, které letos poprvé přistoupily ke Stolu Páně, na Svatý Kopeček u Olomouce poděkovat za veliký dar Eucharistie. Zúčastníme se tam mše sv. v 9:00 h. Pokud někdo má možnost dojet autem či jiným způsobem, budeme moc potěšeni, když se k nám připojíte. Po mši sv. je program volný – možná je např. návštěva ZOO.
 • Příští neděli slavíme slavnost Letnic. Podle tradice proběhne v obou farnostech svatodušní vaječina. Všichni farníci jsou opravdu srdečně zváni, aby se zúčastnili. Začínáme v 15:00 h. S sebou vemte něco sladkého ke kávě a několik vajec.
 • Příští neděli proběhne sbírka na Charitu.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
 • Naše stálá prosba: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 29. 5. do 5. 6. 2022

Ohlášky z 6. neděle velikonoční

 • Upřímné Pán Bůh zaplať za prožitá první sv. přijímání v obou farnostech, zvláště všem, kdo se podíleli na přípravách a slavnostnímu průběhu! Rovněž velký díky za dnešní sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • Slavností Nanebevstoupení Páně začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého. Bude skvělé, když se do ní všichni zapojíme alespoň každodenní modlitbou sekvence „Přijď, ó Duchu přesvatý“.
 • V sobotu po slavnosti Nanebevstoupení Páně (letos 28. 5.) se slaví dle prastaré tradice svátek Panny Marie Opavské. Mše sv. v kostele sv.Vojtěcha bude v 18:00 h. Před ní proběhne mariánská pobožnost. Všichni obyvatelé města jsou srdečně zváni!
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
 • S přicházejícím jarním počasím se na vás opět obracíme s prosbou: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 22. 5. do 29. 5. 2022

Ohlášky z 5. neděle velikonoční

 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem za modlitbu a adoraci minulou neděli v Jaktaři, kdy jsme prosili za nová kněžská povolání a za bohoslovce. Rovněž za společnou pouť do Kroměříže k hrobu P. Šebely i měsíční sbírku dnešní neděle na opravy!
 • V Kateřinkách dnes prožíváme slavnost 1. sv. přijímání. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na přípravě prvokomunikanta, a jemu přejeme mnoho šťastných setkání s Pánem v Eucharistii! Příští neděli proběhne tato krásná slavnost v Jaktaři. Z tohoto důvodu byly vyměněny nedělní mše sv. ve farnostech. Přijměte to prosím jako oběť přinesenou za naše děti. Stále je provázejme svými modlitbami zvláště v těchto dnech.
 • Ve středu 18. 5. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze.
 • Příští neděli probíhá ve všech diecézích sbírka na pronásledované křesťany.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.
 • S přicházejícím jarním počasím se na vás opět obracíme s prosbou: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 15. 5. do 22. 5. 2022

Ohlášky z 4. neděle velikonoční

 • Dnes v neděli 8. 5. se modlí jaktařská farnost za bohoslovce a nová kněžská povolání. Prosím věřící, aby se zapsali na adorační rozpis. V 15:00 h. proběhne modlitba litanií a svátostné požehnání.
 • V sobotu 14. 5. putujeme do Kroměříže. Připomínám, že autobus odjíždí z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Mše sv. začne v 9:30 h. v kostele sv. Mořice v Kroměříži, po ní se pojede na hřbitov. Další program je volný.
 • V našich farnostech vrcholí přípravy na první sv. přijímání. V Kateřinkách proběhne v neděli 15. 5., v Jaktaři o týden později. Termíny závěrečných příprav a první sv. zpovědi děti i rodiče znají. Prosím, provázejme je svými modlitbami zvláště intenzivně v těchto dnech.
 • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy měsíční sbírka na opravy. V Kateřinkách budeme vybírat na obnovu kůru a v Jaktaři na pamětní desku P. Šebely.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku. Prosím, aby v úmyslu bylo jmenovitě uvedeno max. 5 osob, ostatní stačí zmínit obecně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 8. 5. do 15. 5. 2022