Texty pro zpravodaj JARO: Prosinec 2015

Nové knihy ve farní knihovně

Milí čtenáři, pro nastávající zimní večery Vám nabízíme k četbě nové knihy:

Pro děti: Bible pro malé detektivy – kniha je plná báječných obrázků, které čtenářům přiblíží svět Bible. Můžou si užít spoustu dobré zábavy vyhledáváním lidí a věcí z období starověku. Dozví se mnoho zajímavých podrobností o době, ve které se odehrávaly některé známé biblické příběhy.

Pro kluky: Vzpoura v Assisi – dobrodružný příběh o nejznámější osobnosti křesťanských dějin – svatém Františkovi.

Pro holky: Podepsaná Charlotte – co se stane, když Emílie, která žije v Lyonu na sklonku 19. století, najde v pokoji balíček dopisů, pod nimiž je podepsána Charlotte, dívka žijící za Francouzské revoluce? Historický román pro dospívající čtenáře, reflektující otázky víry i lidskosti napříč staletími.

Momentky ze života Matky Terezy – Rakouský kněz Leo Maasburg s jemným humorem vypráví, jak se stal po boku Matky Terezy „skutečným misionářem“. Léta s ní úzce spolupracoval, pomáhal jí jako kněz a tlumočník na několika zahraničních misích. Kniha se čte jedním dechem; povzbudí nás, abychom se učili více důvěřovat Bohu, který umí být vůči svým dětem tak velkorysý, a toužili stát se rovněž nástrojem jeho lásky v tomto světě.

Životopis Farář Arský (Jan Maria Vianney) – intenzivní život modlitby, neúnavná služba ve zpovědnici, hlásání Božího slova a příkladný kněžský život zakrátko proměnily nepatrnou a neznámou vesnici Ars, v níž působil, přímo v magnet pro nesčetné zástupy poutníků. Měl podobný dar jako otec Pio z Pietrelciny – dokázal člověku připomenout ve zpovědi hříchy, které „zapomněl“ vyznat. Přestože Jan Maria musel zápolit se svými slabostmi jako my všichni – propadal někdy např. malomyslnosti, chtěl svou farnost opustit a uchýlit se do samoty kláštera – vyšel z těchto bojů nakonec vítězně. V roce 1925 byl prohlášen za svatého a roku 1929 za patrona kněží v duchovní správě.

Dále nabízíme následující tituly. K zamyšlení: Šestá cesta od Marka Orko Váchy – o havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě. Katecheze do kapsy: Není anděl jako anděl. Nepřehlédněte také Karikatury Boha a Slyší Bůh naše modlitby?

Tyto knížky a spoustu dalších si může vypůjčit v naší farní knihovně vždy každou druhou neděli v měsíci po každé mši svaté, tj. od 8.15 do 8.45 hodin a od 10.30 do 11.00 hodin. Těšíme se na Vaši milou návštěvu.

Za farní knihovnu Milena Pchálková

Jaro vánoce 2015

Milí farníci!

Před námi je začátek nového liturgického roku, který začínáme adventem. Advent je doba radostného očekávání Krista. V první části adventu se budeme zaměřovat na tajemství druhého Kristova příchodu v jeho moci, milosrdenství a slávě. V druhé části budeme naslouchat událostem, které těsně předcházely Ježíšovo narození. Budeme svědky toho, jak si Bůh – Ježíš Kristus nachází cestu k nám lidem skrze přijetí naší lidské přirozenosti. Spojuje se s námi ve vtělení a je nám nesmírně blízko, protože se dotýká každého z nás. Ježíš je dar od našeho nebeského Otce. Otce, který zjevuje svou tvář MILOSRDENSTVÍ.

Právě milosrdenství se stává hlavním tématem svatého roku, který vyhlásil papež František bulou „Misericordiae vultus“ pro rok 2016. Mottem roku je: „MILOSRDNÍ JAKO OTEC.“

Tento mimořádný svatý rok bude zahájen o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu 8. prosince 2015. V tento den bude otevřena svatá brána v bazilice sv. Petra. Následně o 3. neděli adventní se otevřou brány i v dalších papežských bazilikách a také katedrály po celém světě, které nás volají k milosrdenství: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec.“ Rok milosrdenství bude zakončen o Slavnosti Ježíše Krista Krále.

Milosrdenství je Boží podstatou. Jak říká jeden teolog, milosrdenství je nejvyšší formou spravedlnosti. Bůh se přiklání k člověku ve své lásce a dobrotě ne proto, že musí, ale proto, že chce. Důvodem není jenom naše hříšnost a chudoba, ale Boží láska, která se otevírá a dává. Bůh ve svém jednání nemá postranní úmysly, jeho láska není podmínečná, ale nezištná. Měli bychom znovu objevit jeho pravou tvář – tvář milujícího a milosrdného Otce, který očekává návrat člověka, který propadl zlu a zahodil svou synovskou důstojnost. Počátkem našeho uzdravení je přijetí Božího milosrdenství, které přemáhá jakoukoliv podobu hříchu, a usmíření s Bohem, když se nám dává skrze oběť Krista – svého milovaného Syna – na kříži. Ježíšovo milosrdenství nám může znovu ukázat cestu k Otci. Nebojme se proto odložit naše rány, předsudky a bolesti. Nechme se obejmout jeho nekonečně milosrdným srdcem, ať ON může učinit zázrak v našem srdci podle své vůle, a nedejme se zastrašit vším hrozným, co je a co se na nás valí, neboť náš život a naše důvěra spočívá na Bohu, který je milosrdný, slitovný, věrný, dobrotivý a plný lásky. Věřím, že se nám společně podaří toto milosrdenství obnovit v našich vztazích a že se stane novou silou pro život ve farnosti, rodinách i v celém světě. Těším se a vybízím k cestě za milosrdenstvím.

Ohlédnutí

Drazí farníci, podařilo se nám nově vymalovat interiér kostela. Kostel nyní září čistotou a novotou. Jsem moc rád, že jsme to společně zvládli. Celková částka, kterou jsme zaplatili, je 263 780 Kč. Z toho jsme dostali dotaci 100 000 Kč od Ministerstva kultury zprostředkovanou přes Magistrát města Opavy. Během výmalby jsme zrealizovali i nové osvětlení, jehož způsob nasvícení je odlišný od dřívějšího. Osvětlení nás celkem vyjde asi na 160 000 Kč a budeme je postupně splácet. Pomalu dokončujeme i sociální zařízení v kostele. Po několika malých úpravách můžeme podat žádost o kolaudaci, a pak se bude moci používat. Na sociálních zařízeních teče i teplá voda, takže už se nebude muset, např. při úklidu, nosit z domu. Také jsem nechal zrenovovat některé podstavce pod sochy a další zhotovit nové, aby se celkově sjednotily. Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční řezbářskou práci, stálo nás to přibližně 40 000 Kč. Poslední věcí je bezdrátový číselník, který nás vyšel na 18 000 Kč. Ve výsledku už nám moc peněz nezbylo, naopak musíme ještě některé pohledávky splatit. Věřím ale, že se nám podaří vše dovést do úspěšného konce a moc vám děkuji za vaši velkou štědrost a pomoc. Ať se náš kostel stane místem společného a radostného setkávání a vše, co budujeme, ať slouží lidem a napomáhá k hlubšímu a opravdovému prožívání víry.

Z láskou žehná do roku milosrdenství otec Petr

Poděkování

Milý otče Petře, máme radost z nově vymalovaného kostela i dalších stavebních úprav. Moc Vám děkujeme za Vaši námahu a obětavost při práci na jeho zvelebování!

Vděční farníci

Roráty

Ve farním kostele budou po celý advent roráty každé úterý v 6.30 a v sobotu v 7.00. Tématem budou SKUTKY MILOSRDENSTVÍ viděné skrze život svatých. Srdečně zvu všechny farníky, zvláště děti s rodiči.

Zpovídání před Vánocemi

Čt 17. 12. Milostovice 17.00–18.00
Pá 18. 12. Jaktař – 17.00–17.30 a 18.00–18.30
So 19. 12. Jaktař – 17.00–17.30 a 18.00–18.30
Ne 20. 12. Jaktař – 6.45–7.15 a 8.15–9.30
Po 21. 12. Vlaštovičky – 17.00–18.00
St 23. 12. Jaktař – 17.00–17.30 a 18.00–18.30

Bohoslužby v Jaktaři

Vánoce:

Čt 24. 12. – Slavnost Narození Páně (v noci) ve 21.30
Pá 25. 12. – Slavnost Narození Páně v 7.15 a v 9.30
So 26. 12. – Svátek sv. Štěpána v 7.15 a v 9.30 (2. svátek vánoční)
Ne 27. 12. – Svátek sv. Rodiny v 7. 15 a v 9.30 – obnova manželských slibů
Čt 31. 12. – sv. Silvestr – na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2015 v 16.30

Nový rok 2016:

Pá 1. 1. 2016 – Slavnost Matky Boží v 7.15 a v 17.30.
St 6. 1. 2016 – Slavnost Zjevení Páně v Jaktaři v 17.30 – žehnání vody, kadidla, křídy a zlata

Farní akce o Vánocích

Pá 25. 12. po mši svaté v 9.30 – Zpěvy u jesliček
Ne 27. 12. svátek sv. Rodiny – v 15.00 farní vánoční posezení v obecním sále ve Vlaštovičkách

Adventní snažení – Milosrdenství proměňuje svět

Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme největší skutek Božího milosrdenství – narození Ježíše Krista. Bůh se stal člověkem, aby nám ukázal milosrdnou tvář Otce. „Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny“ (Gal 4,4–5).

Pro letošní advent jsme tedy zvolili motiv „světa“ (znázorněný zeměkoulí) a Božího milosrdenství, které chce přijít do všech jeho koutů. Chceme odpovědět na výzvu papeže Františka: „Vroucně si přeji, aby křesťanský lid během Jubilea přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství“ (Misericordiae vultus, 15).

Smyslem je prožít ve farnosti společně s dětmi advent jako dobu, během níž objevujeme Boží milosrdenství a sami se stáváme cestou, po níž Boží milosrdenství přichází do „našeho světa“, ke všem lidem.

Zeměkoule, kterou budeme společně „dotvářet“, nepředstavuje vzdálené světadíly (na které však také nemáme zapomínat), ale je to především „náš svět“ – konkrétní místo, kde žijeme, chodíme do školy, bydlíme, pracujeme, radujeme se, trpíme… Srdce uprostřed „světa“ připomíná Boží lásku, Boží milosrdenství.

Za jakýkoliv skutek milosrdenství, splněný úkol apod. budou děti do zeměkoule přidávat určité prvky (ryby, obilí, stromy, květy), které „zemi“ promění.

Co vlastně znamení pojem milosrdenství? Skládá se ze dvou slov – milý a srdce. Kdo je milý srdcem? Ten, kdo má druhé doopravdy rád, ze srdce, ne pouze na oko. Ten, kdo myslí víc na druhé než na sebe, nehledá vlastní prospěch, všímá si, co kdo potřebuje. Milosrdenství je tedy vlastně láska. „Bůh je láska,“ řekl svatý Jan. Proto můžeme také říct: Bůh je milosrdenství. Bůh si přeje přijít se svým milosrdenstvím ke každému člověku, do každého prostředí a každý den. Může k tomu použít nás, když mu to dovolíme. O co se budeme v adventu obzvlášť snažit? Pokusíme se šířit lásku tím, že budeme uskutečňovat skutky milosrdenství. Každým skutkem proměníme nejen „náš svět“ (místo, kde žijeme), ale také sami sebe, své srdce.

Farní kavárna

V neděli 8. listopadu se konala jako každou druhou neděli v měsíci farní kavárna. Nutno říci, že novinka se ve farnosti rychle ujala a již má své pravidelné účastníky. Tentokráte jsme měli možnost ochutnat kávu z nového kávovaru a život jsme si osladili pamlsky od našich výborných cukrářek. Příjemná atmosféra byla doplněním mnoha družných hovorů. Pro příznivce halových sportů byl k dispozici stolní fotbal. Zároveň byla otevřena farní knihovna, která se úspěšně rozrůstá o mnohé tituly. Některé členy farnosti vylákalo na zahradu na listopad nezvykle teplé a slunečné počasí. Rozložitý ořech se stal nejen útočištěm v divoké bitvě, ale i zdrojem střeliva a nejmladší děti si na vystřelených nábojích velmi pochutnaly.

Na příští setkání jste srdečně zváni v neděli 13. prosince. Pro děti bude připraven program v podobě výroby ozdob na vánoční stromky do kostela, zapojit se mohou i rodiče, proto prosím přijďte v hojném počtu.

Vojta Hrbáč a Lenka Laifertová

Misijní neděle

18. října jsme při mši svaté slavili misijní neděli. Děti přinášely v průvodu k oltáři různorodé věci, prostřednictvím kterých jsme si připomenuli jednotlivé kontinenty. Všichni jsme společně v přímluvách prosili o požehnání pro ty, kteří mají nedostatek základních životních potřeb. Schola krásně zazpívala písně k tématu misií a samozřejmě proběhla i sbírka na misie: mnoho žen z naší farnosti přineslo vlastnoručně upečenou buchtu nebo ovocnou šťávu. V nabídce byly také drobnosti misijního díla. Každý si mohl vybrat podle svého přání a zaplatit libovolnou částku. Díky Vám všem, kteří jste se sbírky zúčastnili.

Jan Hanuš a Marie Černá

Sešli jsme se na pouti

V sobotu 3. října se čtyřicítka farníků naší farnosti zúčastnila farní pouti na Cvilín. První z nás dorazili v 9.30 a začali modlitbou růžence. V 10 hodin sloužil otec Petr mši svatou a po ní mohli zájemci uctít obraz Panny Marie. Během celého dopoledne byla příležitost ke svátosti smíření – zpovídal o. Sebastian.

Počasí bylo nádherné, prostředí skvělé, poutníci veselí … a už těšíme na další pouť.

Jan Hanuš

Výmalba našeho kostela

Nabízíme několik fotografií z právě probíhajících prací na výmalbě našeho farního kostela.

Námořnická výprava

Třetí zářijový víkend jsme se my čtyři velcí námořníci (Vašek, Maru, Bětka a Bety) a jedenáct malých námořníků vypravili na farní výpravu do Bohdanovic.

Hned po příjezdu jsme se dozvěděli, že se v okolí chalupy vyskytují piráti. Vyráběli jsme si námořnické maskoty z lepicí pásky, prožili jsme strašidelnou noční cestu za získáním mapy, na večeři jsme si opekli hady a v nedalekých lomech jsme objevili kouzelný strom bonbónovník.

Všem malým i velkým námořníkům děkujeme a těšíme se na výpravu příští!

Bětka Hanušová