Archiv pro měsíc: Březen 2022

Ohlášky z 4. neděle postní

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na celostátní setkání mládeže! A také za vaši účast na křížové cestě na sv. Annu. Fotky z této křížové cesty i benefičního koncertu jsou na farních stránkách.
 • Dnešní odpolední křížovou cestu povedou děti, které se připravují k prvnímu sv. přijímání. Přijměte pozvání k účasti na této pobožnosti.
 • Ve středu 30. 3. proběhne na jaktařské faře v 19:00 hod. plánovaná schůzka těch, kteří připravují liturgii velikonočního třídení.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou předvelikonoční návštěvy nemocných. Prosím případné zájemce, které pravidelně nenavštěvuji, ale měli by o návštěvu svátostného Krista zájem, aby se přihlásili do čtvrtka.
 • Příští neděle je první neděle měsíce, po mši sv. jste zváni do farní kavárny na jaktařské faře.
 • V rámci letošního 80. výročí hrdinské smrti P. Šebely chceme putovat k jeho hrobu v Kroměříži. Toto jednodenní putování se uskuteční v sobotu 14. května. Budeme slavit mši sv. v kostele sv. Mořice, poté pojedeme k hrobu P. Aloise a následně bude volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek. Návrat ve večerních hodinách. Cena je 450 Kč. Zapisovat se můžete v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 3. do 3. 4. 2022

Ohlášky z 3. neděle postní

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy!
 • Připomínám dnešní křížovou cestu na sv. Annu. Začíná v 15:00 hod. před jaktařským farním kostelem. V případě velmi nepříznivého počasí budeme v kostele.
 • Ve středu 23. 3. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Připomínám, že ze soboty 26. 03. na neděli 27. 03. se posouvá čas o jednu hodinu dopředu! Pořad bohoslužeb zůstává beze změn.
 • Příští neděli proběhne sbírka na celostátní setkání mládeže.
 • V rámci letošního 80. výročí hrdinské smrti P. Šebely chceme putovat k jeho hrobu v Kroměříži. Toto jednodenní putování se uskuteční v sobotu 14. května. Budeme slavit mši sv. v kostele sv. Mořice, poté pojedeme k hrobu P. Aloise a následně bude volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek. Návrat ve večerních hodinách. Cena je 450 Kč. Zapisovat se můžete v sakristiích.
 • Ohlašuji, že v sobotu 26. 3. proběhne v kateřinském farním kostele svatební obřad Tomáše Janků a Kateřiny Richtrové.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 3. do 27. 3. 2022

Ohlášky z 2. neděle postní

 • Pán Bůh zaplať všem účinkujícím a organizátorům krásného benefičního koncertu na obnovu varhan a kůru v Kateřinkách, rovněž všem účastníkům a dárcům! Pán Bůh zaplať také všem těm, kdo se modlili a vykonávali stráž před Nejsvětější svátostí v den modliteb farnosti Kateřinky za bohoslovce.
 • Připomínám náš postní program:
 • Vzadu na stolečcích si můžete vybrat modlitební úmysly na celý půst, za které se můžete denně modlit. Rovněž tam naleznete pět postních možností, čeho se po celou dobu postní zříct.
 • Postní almužna (ušetřená z odřeknutých věcí) se bude vybírat na Zelený čtvrtek, ale už v průběhu postu bude vzadu vyhrazena kasička na tento účel. V Jaktaři bude opět almužna darována farnosti v pohraniční, v Kateřinkách je určena na obnovu varhan.
 • Křížové cesty jsou v Jaktaři ve středy v 17:00 hod. a v neděle v 14:30 hod.; v Kateřinkách v pátky v 17:00 hod. a neděle v 8:45 hod.
 • Příští neděle je třetí nedělí měsíce, proběhne tedy obvyklá měsíční sbírka na opravy: v Jaktaři na nový motor zvonu a v Kateřinkách na obnovu schodiště na kůr.
 • Příští neděli nebude v jaktařském farním kostele křížová cesta v 14:30 hod. Připojíme se ke křížové cestě, která půjde ke kapli sv. Anny a pořádá ji mládež děkanátu. Sraz bude v 15:00 hod. před farním kostelem. V případě velmi nepříznivého počasí budeme v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 3. do 20. 3. 2022