Archiv pro měsíc: Září 2022

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy.
 • Ve středu 28. 9. slavíme slavnost sv. Václava, všichni jste srdečně zváni k účasti na bohoslužbách – je státní svátek, většina občanů má volno. Odpoledne proběhne v Kateřinkách farní den: začne ve 14:30 h. pobožností v kostele, od 15:00 h. pak na faře. Stačí vzít něco malého ke kávě. Prosíme vás o pomoc s úklidem v prostorách fary, kde se bude kvůli nízkým teplotám sedět – v pondělí 26. 9. od 9:00 h. ženy a od 16:00 h. muži.
 • Výuka náboženství nakonec začíná v Jaktaři na faře až tento pátek v 14:00 h. Na škole Vrchní v Kateřinkách bude o pátcích, čas podle domluvy dětí s vyučující. Náboženství na škole E. Beneše začne od pondělí 26. září, čas je předběžně domluven na 14:00 h. Přihlášky dostaly děti ve školách. Pokud někomu chybí, ať se na mě obrátí.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
 • Příští neděle je první v měsíci, po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna.
 • Tento týden přijímáme poslední přihlášky na pouť do Křtin, která se uskuteční v sobotu 8. 10. Do příští neděle, prosím, zaplaťte částku 500 Kč. Pokud se někdo odhlásí po příští neděli, musí bohužel ponechat částku jako storno poplatek. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Návrat je plánován okolo 19:00 h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 9. do 2. 10. 2022

Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy.
 • Ve středu 21. 9. v 19:00 h. na jaktařské faře zahájíme první letošní katechezi pro všechny. Srdečně zvu!
 • Od tohoto týdne začíná výuka náboženství v Jaktaři na faře v pátek v 14:00 h. Rovněž v pátek začíná na škole Vrchní v Kateřinkách, čas se upřesní podle přihlášených dětí. Náboženství na škole E. Beneše začne od pondělí 26. září, čas je předběžně domluven na 14:00 h. Přihlášky dostaly děti ve školách. Pokud někomu chybí, ať se na mě obrátí.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. V Kateřinkách se schola začíná vyvíjet. Všichni rádi přijmou další zájemce.
 • Příští neděli proběhne v našich kostelích měsíční sbírka na opravy.
 • Přijměte pozvání na pouť do Křtin u Brna. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, možnost oběda, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích; zatím je mnoho volných míst. Cena je 500 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 9. do 25. 9. 2022

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Přijměte pozvání na mimořádné mše sv. v tomto týdnu: Po mnoha letech, ne-li desetiletích, bude mše sv. ve „Švédské“ kapli ve středu 14. 9. na svátek Povýšení sv. Kříže v 18:00 h. za + opavské Přemyslovce, kvůli čemuž byla vlastně postavena. V pátek 16. 9. na svátek sv. Ludmily bude mše sv. v jaktařské církevní škole v 8:30 h. Každý věřící je vítán.
 • Každý pátek v 16:00 h. se koná na jaktařské faře scholička pro menší děti. Od 17:00 h. nacvičuje schola. Velmi rádi mezi sebe přijmou další zájemce.
 • V sobotu 17. září od 9 do 13 h. v areálu fotbalového hřiště v Kylešovicích se uskuteční benefiční Sportovní den pro hospic, plný netradičních disciplín. Výtěžek akce připadne mobilnímu charitnímu hospici Pokojný přístav. Více informací na letáčcích na nástěnce.
 • Příští neděli proběhne v našich kostelích diecézní sbírka na církevní školy.
 • Náboženství se bude v Jaktaři vyučovat na církevní škole. Děti z ostatních škol budou mít výuku na faře v pátky od 14:00 h. V Kateřinkách na škole Vrchní v pátky, čas se upřesní podle přihlášených žáků. Snažíme se rozjet náboženství i na škole E. Beneše. Přihlášky dostanou děti ve školách. Výuka náboženství v obou farnostech začíná až v týdnu od 19. září!
 • Jelikož jsme měli letos pouze jednodenní pouť, chci pozvat všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, možnost oběda, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h. Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 9. do 18. 9. 2022

Scholičkový tábor 2022

Ve dnech 30. července až 6. srpna se konal historicky první tábor naší současné jaktařské scholičky. Vybrali jsme si krásnou a klidnou lokalitu ve Vernířovících na Šumpersku, kde jsme na týden rozvířili vody. Celým týdnem nás provázel Noe a jeho slavná Archa. Přestože Noemu pršelo, nám se počasí vydařilo a kromě příjezdu a odjezdu nám každý den svítilo sluníčko. Došlo i na koupání v místním ledovém potoce. Účast jsme měli 100% a společně s rodinami by se dalo říct 150%. Všechny děti se s nadšením a vervou vrhly do víru táborových her, a tak jsme koncem týdne měli Archu plnou zvířátek a samé šťastné vítěze. V úterý nás potěšil svou přítomností i otec Marek a společně jsme den oslavili mší svatou. Vzhledem k tomu, že rodiče scholičkových dětí jsou vesměs členové scholy, ozýval se každý den v naší chatě zpěv. A bylo nám moc dobře. Všechny děti srdečně zveme k celoroční účasti při společných aktivitách a zpěvu a těšíme se na příští rok na další tábor.

Lenka Hrbáčová