Archiv pro měsíc: Září 2023

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

 • Dnes je první neděle v měsíci, na jaktařské faře bude po mši sv. káva.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Církevní škola sv. Ludmily zve děti na drakiádu, která se uskuteční v sobotu 7. 10. od 14:30 h. u „Stříbrného“ jezera. Bližší informace jsou na plakátcích.
 • V sobotu 7. 10. se v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku uskuteční Diecézní pouť za nová duchovní povolání a obnovu rodin. Program začíná v 15.30 h. Mše sv. bude sloužena v 17.00 h.
 • V neděli 8. 10. v 15:00 h. jsme všichni zváni do kateřinského farního kostela na benefiční koncert na obnovu jeho varhan. Podrobnosti jsou na plakátcích. Přijďte prosím!
 • Klub svaté Anežky všechny srdečně zve na přednášku otce Jakuba Štefíka z diecézního centra pro mládež: Jak porozumět mládeži? Uskuteční se v úterý 10. října 2023 v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. Bližší informace jsou na plakátcích.
 • Hodiny náboženství budou v Jaktaři od října o pátcích ve 14:00 h. v budově církevní školy. V Kateřinkách na ZŠ E.Beneše v pondělky ve 14:00 h. a na ZŠ Vrchní o pátcích – časy podle skupin dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 10. do 8. 10. 2023

Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy!
 • Ve středu 27. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a v pátek 29. 9. v 18:30 h. na faře v Kateřinkách proběhne další příprava na biřmování. Rádi uvítáme i zájemce, kteří na první přípravě nebyli!
 • Ve čtvrtek slavíme v naší zemi slavnost sv. Václava. Je to doporučený i státní svátek. Přijďte prosím všichni na mši sv. V Kateřinkách proběhne odpoledne farní den. V 14:30 h. bude pobožnost a od 15:00 h. začne posezení. Prosím přineste s sebou jen pár kousků něčeho sladkého ke kávě. Vše ostatní bude zařízeno. Jste srdečně zváni!
 • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od října o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
 • Příští neděle je první v měsíci, na jaktařské faře bude po mši sv. káva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 9. do 1. 10. 2023

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
 • Ve středu 20. září v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v 9.00 h. bude mše sv. při příležitosti 9. diecézní poutě seniorů. Celebrantem bude generální vikář Jan Czudek.
 • Chci nabídnout všem, kdo zatím nebyli biřmováni, možnost se připravit na přijetí této svátosti. Schůzky budou každé dva týdny v obou farnostech. První schůzka bude tuto středu 20. 9. v 18:30 h. na jaktařské faře a tento pátek 22. 9. v 18:30 na faře v Kateřinkách. Nebojte se nikdo přijmout tuto svátost, která završuje sv. křest!
 • Příští neděli bude diecézní sbírka na církevní školy.
 • Hodiny náboženství budou: v Jaktaři od 22. 9. o pátcích v 14:00 h. v budově církevní školy (už ne na faře). A v Kateřinkách od října na ZŠ E.Beneše v pondělky a na ZŠ Vrchní od 15. 9. o pátcích, časy se domluví podle dětí. Moc prosím všechny naše děti, aby chodily do náboženství!
 • Scholička se bude scházet každý pátek v 16:00 h. na jaktařské faře a schola v 17:00 h. Rádi uvítají nové zájemce.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 9. do 24. 9. 2023

Mše svatá za opavské Přemyslovce

Vážení farníci,

rádi bychom Vás tímto pozvali na II. ročník poutní mše sv. za opavské Přemyslovce konané u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže. Mše bude v kapli sv. Kříže (Švédské) na Kateřinském hřbitově, ulice Ratibořská ve čtvrtek 14.9. od 17:30 hod. Mši svatou doprovází naše Jaktařská schola.

Biřmování 2024

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“, jejichž jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k dovršení křestní milosti. Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. (Katechismus katolické církve §1285)

Milý farníku,

v duchu výše uvedených slov katechismu tě zvu na přípravu k přijetí svátosti biřmování. Plánujeme jej uskutečnit na podzim příštího roku. Skrze tuto svátost přijmeš dary Ducha svatého, které tolik potřebujeme pro svůj každodenní život. Zvolíš si svého biřmovacího patrona, jehož jméno celý život poneseš hned za jménem křestním. Biskupem ti bude vtištěna do srdce pečeť, která už nemůže být smazána. Tuto svátost můžeš přijmout v jakémkoli věku, nikdy není pozdě.

Tvůj duchovní otec Marek Večerek