Archiv pro měsíc: Říjen 2021

Ohlášky z 31. neděle v mezidobí

 • Veliké Pán Bůh zaplať za misijní sbírku minulé neděle. Rovněž za napečené a zakoupené misijní koláče i jiné dárky!
 • Dnes odpoledne se sejdeme na hřbitově v Kateřinkách k modlitbám za pochované na našem hřbitově ve 14:00 hod. V Jaktaři pak začneme pobožnost v 15:00 hod. v kostele, poté se přesuneme na hřbitov.
 • Zítra 1. 11. budou čtena jména zemřelých z „otčenášků“ v Jaktaři a v úterý 2. 11. v Kateřinkách. Do té chvíle je ještě možné přinášet vypsané lístky podle již řečených pokynů.
 • Ve středu vás srdečně zvu na setkání na jaktařskou faru v 19:00 hod. Bude to setkání synodální, kde se bude mnoho sdílet a naslouchat. Biskupové prosí všechny věřící, aby se zapojili.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, budou ve čtvrtek a v pátek probíhat obvyklé návštěvy nemocných.
 • Příští neděle je první v měsíci, jste tedy srdečně zváni po mši sv. na faru v Jaktaři na dobrou kávu a zapůjčení kvalitní literatury.
 • Ohlašuji, že se od dnešního dne budou po celý týden zapisovat úmysly mší sv. na první pololetí příštího roku, které jsou k 1. výročí smrti, nebo jubilejní – výročí svatby či kulaté narozeniny. Od 7. 11. se pak budou zapisovat jakékoli úmysly.
 • Připomínám, že 1. 11. večer a 2. 11. po celý den můžeme získat plnomocné odpustky v kostele za obvyklých podmínek. Do 8. 11. je můžeme získat každý den při návštěvě hřbitova. Podmínky: sv. zpověď v nejbližších 14 dnech, sv. přijímání ten den, nemít zalíbení ani v nejmenším hříchu, modlitba za zemřelé a na úmysl papeže.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 10. do 7. 11. 2021

Ohlášky z 30. neděle v mezidobí

 • Tuto neděli prožíváme jako „misijní“. Děkuji všem, kteří napekli různé dobroty. Po mši svaté si můžete kteroukoli vzít domů a zanechat příspěvek na misie. Také si můžete zakoupit misijní kalendáře a různé další výrobky za dar na misie. Na kalendář je minimální příspěvek 200 Kč. Rovněž i sbírka dnešní neděle je určena na misijní dílo církve. Pán Bůh zaplať všem za pomoc misiím!
 • V tomto týdnu se intenzivně připravujeme na „dušičkové dny“. Zpovídat se bude v týdnu před každou mší sv. půl hodiny. Stejně tak v Jaktaři před nedělní mší sv. V Kateřinkách se bude zpovídat po nedělní mši sv. Pořad bohoslužeb na svátky a pobožnosti na hřbitovech budou podle rozpisu na nástěnkách. Několik výtisků jsem zanechal vzadu k rozebrání. Jen pro připomínku: v sobotu 30. 10. pobožnost na hřbitově ve Vlaštovičkách ve 14:00 hod. a v neděli 31. 10. na hřbitově v Kateřinkách ve 14:00 hod. a v Jaktaři v 15:00 hod. Na slavnost Všech svatých i o Památce věrných zesnulých mše sv.: v 16:30 hod. Jaktař a 18:00 hod. Kateřinky.
 • Ze soboty 30. října na neděli 31. října se posouvá čas o jednu hodinu zpět. Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn!
 • Od začátku měsíce října probíhá psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si každý z vás může vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Tento dar je intencí za odsloužené mše sv. Na slavnost Všech svatých budou čtena všechna jména v Jaktaři před mší svatou, která bude za ně obětována, v Kateřinkách bude obdobně druhý den. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, není třeba psát kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 10. do 31. 10. 2021

Ohlášky z 29. neděle v mezidobí

 • Dnes je třetí neděle měsíce října, probíhá měsíční sbírka na opravy. Dárcům veliké Pán Bůh zaplať!
 • Ve středu 20. 10. bude v 19:00 hod. na faře v Jaktaři další katecheze.
 • Příští neděli budeme prožívat jako „misijní“. Jak je v mnoha farnostech již dlouholetým zvykem, připojíme se k jejímu slavení a pomoci potřebným pečením misijního koláče. Prosíme hospodyňky malé i velké, aby napekly buchty či koláče, přinesly je do kostela a zanechaly vzadu na připraveném stole. Všichni pak mají možnost po mši svaté si kterýkoli vzít a zanechat příspěvek na misie. Rovněž bude možné zakoupit si misijní kalendáře a různé další výrobky za příspěvek na misie. Na kalendář je minimální příspěvek 200 Kč. Sbírka té neděle je určena na misijní dílo církve. Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakkoli zapojíte!
 • Od začátku měsíce října probíhá psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si každý z vás může vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Tento dar je intencí za odsloužené mše sv. Na Dušičky budou pak všechna jména čtena, budeme se za ně modlit a bude za ně sloužena mše sv. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, není třeba psát kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).
 • Chci připomenout všem věřícím, že je nutné přistoupit ke svátosti pokání nejlépe týden před slavností Všech svatých, aby mohli získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci od 1. do 8. listopadu. Bez sv. zpovědi nemůžeme plnomocné odpustky nikdy získat! Zpovídá se prakticky před každou mší sv., nebo je možné se domluvit individuálně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 10. do 24. 10. 2021

Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

 • V tomto týdnu vykonám své každoroční kněžské exercicie. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Příští neděle 17. 10. je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy obvyklá měsíční sbírka na opravy.
 • V letošním roce je vyhlášena misijní neděle na 24. 10. Jak je v mnoha farnostech již dlouholetým zvykem, připojíme se k jejímu slavení a pomoci potřebným pečením misijního koláče. Prosíme hospodyňky malé i velké, aby napekly buchty či koláče, přinesly je do kostela a zanechaly vzadu na připraveném stole. Všichni pak mají možnost po mši svaté si kterýkoli vzít a zanechat příspěvek na misie. Rovněž bude možné zakoupit si misijní kalendáře a různé další výrobky za příspěvek na misie. Na kalendář je minimální příspěvek 200 Kč.
 • Od začátku měsíce října probíhá psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si každý z vás může vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Na Dušičky budou pak všechna jména čtena, budeme se za ně modlit a bude za ně sloužena mše sv. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, není třeba psát kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 10. do 17. 10. 2021

Ohlášky z 27. neděle v mezidobí

 • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří jakkoli pomohli při přípravě farního dne v Kateřinkách!
 • Dnes je první neděle měsíce října, na faře v Jaktaři bude farní kavárna a knihovna. Jste srdečně zváni.
 • Ve středu 6. 10. bude v 19:00 hod. na faře v Jaktaři další katecheze pro všechny.
 • Ve čtvrtek 7. 10. bude opět celebrována mše sv. v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická v 9:30 hod. Podmínky vstupu jsou stejné jako minule.
 • CZŠ svaté Ludmily zve na drakiádu v sobotu 9. 10. v 14:30 hod. Sraz je u školy. Podrobnosti naleznete na plakátku.
 • Pokud by měl někdo zájem, může se nahlásit k pravidelnému odběru časopisu Okno nebo katolického týdeníku.
 • Začal měsíc říjen, zahájíme tedy jako loni psaní „Otčenáškových“ lístků. Vzadu si můžete každý vzít lístek a doma vypsat jména zemřelých z rodiny, známých a zvláště lidí, za které se nikdo z příbuzných nemodlí. Přinést je pak můžete s darem do sakristie. Na Dušičky budou pak všechna jména čtena, budeme se za ně modlit a bude za ně sloužena mše sv. Následně budou jako loni odeslány mešní intence za tyto zemřelé do pohraničí. Držme se při zápisu těchto pravidel: píšeme pouze zemřelé, nepišme kněze, kteří působili v naší farnosti, a formulaci „duše v očistci“ (obojí zazní).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 10. do 10. 10. 2021