Archiv pro měsíc: Únor 2024

Ohlášky z 2. neděle postní

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku „Svatopetrský haléř“!
 • Postní dobu, kterou jsme začali, můžeme prožít tímto způsobem:
 • Křížové cesty jsou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii.
 • Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti mají své postní snažení vyhlášené každou neděli.
 • Postní almužna z ušetřených peněz za odřeknuté věci je letos určena na pomoc rodině slečny Lil, která bojuje s vzácným onemocněním. Opět bude na žádost farníků v průběhu celé postní doby vzadu kasička, do které lze průběžně přispívat. Na nástěnkách naleznete její příběh.
 • Ve středu 28. 2. na jaktařské faře a v pátek 1. 3. na kateřinské faře v 18:30 h. proběhnou přípravy na biřmování.
 • Návštěva nemocných v tomto týdnu nebude, ale bude až před Svatým týdnem.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 2. do 3. 3. 2024

Ohlášky z 1. neděle postní

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostelů!
 • Postní dobu, kterou jsme začali, můžeme prožít tímto způsobem:
 • Křížové cesty jsou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii.
 • Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti mají své postní snažení vyhlášené každou neděli.
 • Postní almužna z ušetřených peněz za odřeknuté věci je letos určena na pomoc rodině slečny Lil, která bojuje s vzácným onemocněním. Opět bude na žádost farníků v průběhu celé postní doby vzadu kasička, do které lze průběžně přispívat. Na nástěnkách naleznete její příběh.
 • Příští neděli je v celém světě sbírka Haléř sv. Petra.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 2. do 25. 2. 2024

Ministrantské schůzky

Vážení rodiče a ministranti. Pastorační rada a sdružení ministrantů našich farností zvou nové zájemce a stávající ministranty na pravidelné schůzky vždy druhé úterý v měsíci. Zahajovací schůzka bude v úterý 13.2.2024 od 17:00–18:00 na Kateřinské faře. Probírané téma: liturgický rok, liturgické barvy a oblečení.

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se připravili a přijali dnes svátost nemocných. Rovněž všem, kteří pomohli dnešní sbírkou na pojištění kostelů!
 • Popeleční středou vstupujeme do posvátné doby postní. Křížové cesty budou ve stejné časy jako loni. Prosím vás o pomoc s jejich vedením. Papír na zápis je v sakristii. Všichni si opět můžeme vzadu v kostele vybrat své letošní postní předsevzetí, děti budou mít své postní snažení vyhlášené každou neděli postní. Dostáváme velkou milost využít „příhodný čas“, který nám letos Pán dává!
 • Ve středu 14. 2. bude příprava na biřmování na jaktařské faře až v 19:00, v pátek pak v 18:30 h. na kateřinské faře.
 • Příští neděle je třetí v měsíci, sbírka bude na opravu našich kostelů.
 • Na nástěnkách je mnoho plakátků s nabídkou duchovních obnov v době postní. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení CHO) srdečně zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 17. února 2024 v Marianu na téma Symboly postní doby. Povede ji P. Vladimír Ziffer, kaplan u katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Začíná se mši svatou v 8,30. h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 2. do 18. 2. 2024

Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

 • Dnes se uděluje svatoblažejské požehnání po obou mších sv. Po jaktařské bohoslužbě jste zváni na faru na dobrou kávu.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať za pomoc při úklidu vánoční výzdoby!
 • Ve středu 7. 2. v 18:30 h. se sejdeme na jaktařské faře na pastorační schůzce, kde probereme průběh dalšího pololetí ve farnostech. Všichni, kdo chtějí přiložit ruku k dílu, jsou srdečně zváni!
 • V sobotu 10. 2. v 9:00 h. na jaktařské faře bude první příprava na svátost manželství.
 • Příští neděli 11. 2. se bude udělovat při mších sv. svátost pomazání nemocných. Připomínám, že kdo ji chce přijmout, se musí vyzpovídat. Mohou přistoupit ti, kteří mají nad 60 let, nemocní vážnou nemocí, nebo ti, které čeká v nejbližší době operace.
 • Příští neděli 11. 2. bude sbírka na pojištění kostelů.
 • Na nástěnkách je mnoho plakátků s nabídkou duchovních obnov v době postní. Klub svaté Anežky (dobrovolné sdružení CHO) srdečně zve na postní duchovní obnovu, která se uskuteční 17. února 2024 v Marianu na téma Symboly postní doby. Povede ji P. Vladimír Ziffer, kaplan u katedrály Božského Spasitele v Ostravě. Začíná se mši svatou v 8,30. h.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 2. do 11. 2. 2024