Archiv pro měsíc: Březen 2024

Ohlášky z Neděle Zmrtvýchvstání Páně

 • Velké Pán Bůh zaplať za celou spolu-prožitou postní dobu: za účast na křížových cestách a jejich vedení, za postní předsevzetí, slavení velikonočního tridua a za veškerou přípravu (úklid, zdobení, liturgie, zpěv). Také za sbírky na různé účely a jakoukoli jinou pomoc!
 • Ve středu 3. 4. v Jaktaři a v pátek 5. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
 • Návštěvy nemocných proběhnou tento týden jen u těch, kteří před svátky nemohli.
 • Příští neděli po jaktařské bohoslužbě proběhne kavárna netradičně před kostelem.
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 3. do 7. 4. 2024

Požehnané a milostiplné velikonoční svátky!

Ohlášky z Květné neděle

 • Velké Pán Bůh zaplať za předvelikonoční úklid kostelů. Také děkuji všem, kteří se již vyzpovídali před svátky. Dnes odpoledne bude možnost zpovědi v konkatedrále od 14:00 h. do 17:00 h.; bude tam víc kněží. Ve středu bude v našich farnostech poslední řádná možnost svátosti pokání před svátky od 17:00 h. v jaktařském kostele. Z mimořádných důvodů (nemoc, zahraniční cesta) je možné domluvit individuálně.
 • Dnes vstupujeme do slavení Svatého týdne. Přijměte prosím pozvání slavit velikonoční svátky v našich farnostech. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat zmenšené plakátky s časy bohoslužeb.
 • Ne Zelený čtvrtek si připomínáme ustanovení kněžství a Eucharistie. Budou umyty nohy 12 mužům a sbírka je „postní almužnou“, kterou jsme šetřili celý půst na pomoc mladé Lil. Po obou mších svatých budou modlitby v getsemanské zahradě.
 • Na Velký pátek si připomínáme umučení a smrt Pána Ježíše. Jsou poslední křížové cesty a je to den přísného postu od masa a postu újmy – jednodenního nasycení. Sbírka je určena na opravu chrámů ve Svaté zemi. Po obřadech je možné setrvat v tiché modlitbě u Božího hrobu.
 • Na Bílou sobotu dlí církev v modlitbách u Pánova hrobu. Adorace bude v obou farnostech od 9:00 h. do 15:00 h. Prosím, zapište se na adorační rozpis vzadu v kostelích. Večer jste zváni na velikonoční vigilii. Vemte si s sebou, prosím, svíce kvůli obnově křestního slibu. V noci se mění čas!
 • Příští neděli slavíme Zmrtvýchvstání Páně. Na konci obou mší sv. budou žehnány pokrmy. Sbírka slavnostních bohoslužeb a vigilií je určena na opravy našich kostelů.
 • Tento týden můžete zapisovat výroční a jubilejní mše sv. na druhé pololetí roku.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 3. do 31. 3. 2024

Ohlášky z 5. neděle postní

 • Velké Pán Bůh zaplať za účast na adoračním dnu v Kateřinkách a křížové cestě na sv. Annu.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou předvelikonoční návštěvy nemocných. Pokud víte o někom, kdo by rád svátosti přijal a nemůže už do kostela, můžete jej k návštěvě přihlásit v sakristii.
 • Letošní čtení Bible v průběhu 24 hodin začíná v pátek 22. 3. v 18:00 h. v konkatedrále. Zájemci o čtení jsou zváni.
 • V sobotu 23. 3. proběhne v Kateřinkách předvelikonoční úklid kostela po ranní mši sv. Moc prosíme o pomoc. Odpoledne bude zpovědní den v našich farnostech. Farář bude zpovídat v Jaktaři od 13:00 h. do 14:00 h. Cizí zpovědník bude v Kateřinkách od 14:00 h. do 15:00 h. Pamatujme, že každý katolík má alespoň jednou za rok vykonat sv. zpověď a přistoupit k sv. přijímání!
 • Příští nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Mše sv. budou začínat před kostelem svěcením kočiček a průvodem. Přijměte prosím pozvání slavit velikonoční svátky v našich farnostech. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat zmenšené plakátky s časy bohoslužeb.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 3. do 24. 3. 2024

Ohlášky z 4. neděle postní

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond! V Kateřinkách jste zváni na adorační den, který bude završen v 15:00 h. svátostným požehnáním. V Jaktaři bude křížová cesta na sv. Annu, která začíná v 15:00 h. před jaktařským kostelem.
 • Ve středu 13. 3. v Jaktaři a v pátek 15. 3. v Kateřinkách proběhne další příprava pro biřmovance v 18:30 h.
 • Církevní škola sv. Ludmily zve ve čtvrtek 14. 3. od 14:00 do 18:00 h. na prohlídku školy, jarní tvoření pro děti a besedu s pedagogy. Zápis dětí do 1. třídy pak proběhne v pátek 5. 4. od 14:00 h. do 18:00 h. elektronickou přihláškou na webu školy.
 • Letošní čtení Bible v průběhu 24 hodin začíná v pátek 22. 3. v 18:00 h. v konkatedrále. Zájemci o čtení jsou zváni.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 3. do 17. 3. 2024