Archiv pro měsíc: Říjen 2014

Recenze knihy Kdo jsou Svědci Jehovovi?

„Dostavilo se mnoho falešných svědků.“ (Mt 26,60)
„Ale jejich výpovědi se neshodovaly“. (Mk 14,56)

Těmito slovy z Písma svatého začíná velmi zajímavá kniha, kterou napsal benediktin Vojtěch Engelhart, mnich emauzský. Musím se přiznat, že jsem o této „zvláštní skupině lidí“ mnoho informací nevěděl. Až po přečtení této knihy jsem získal povědomí, kdo že vlastně jsou Svědkové Jehovovi?

Celý příspěvek

Pobožnosti na hřbitově

Drazí farníci,
přijměte pozvání na modlitbu za naše zemřelé, které proběhnou na našich hřbitovech:

  • Vlaštovičky: v sobotu 1.11. v 14.30 hod.
  • Jaktař: v neděli 2.11. v 14.30 hod. (začíná se v kostele)

Nenechme duše v očistci déle trpět, než musí a budeme mít v nebi více přímluvců.

Podmínky k získání odpustků pro duše v očistci

Od 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Misijní neděle

19. října jsme při mši svaté slavili misijní neděli. Děti přinášely v průvodu k oltáři různorodé věci: hračky, lékárničku, sešit a tužku, kladívko, model domu, kukuřici a rýži… Všichni jsme společně v přímluvách prosili o požehnání pro ty, kteří mají nedostatek základních životních potřeb. Proběhla také sbírka na misie a to třemi způsoby: zakoupením kalendáře, zakoupením tzv. misijního koláče a příspěvkem přímo do kasičky. Díky všem, kteří se sbírky zúčastnili.

Pouť rodin jaktařské farnosti na Cvilín

První pouť rodin jaktařské farnosti na Cvilín proběhla v sobotu 11. října. Začali jsme modlitbou růžence a v 11.00 hodin jsme slavili mši svatou. Přijelo nás sice jen několik, přesto jsme prožili krásné chvíle. Po mši svaté zbyl ještě čas na procházku k rozhledně v blízkosti cvilínského kostela.

Otec Petr shrnul pouť takto: „Všem, kteří byli na společné farní pouti rodin na Cvilíně, chci poděkovat. Myslím, že to naše rodiny moc potřebují a těším se, že za rok se tam zase sejdeme.“

Farní ohlášky – 27. neděle v mezidobí

Úterý 7.10. – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle 12.10. – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

• Dnes je výměna růžencových lístků
• Ve čtvrtek bude PŘÍMLUVNÁ MODLITBA od 19.00 – 20.00 hod v kostele.
• V sobotu 11. 10. máme pouť rodin na Cvilíně. V 10.30 hod. začne modlitba růžence a v 11.00 hod. mše svatá. Doprava každý po vlastní ose, pokud by někdo ze starších chtěl vzít, tak se nahlaste v zákristii.

Celý příspěvek