Archiv pro měsíc: Listopad 2021

Ohlášky z 1. neděle adventní

 • Dnešním dnem vstupujeme do nového církevního roku a do adventního času. Má to být období ztišení a duchovní obnovy před vánočními svátky. Jako pomoc k jejímu prožívání můžete přijmout tyto nabídky:
 1. Pro všechny: Každá mše sv. v týdnu bude začínat ve tmě a budeme mít v rukou rozžaté svíce jako symbol očekávání. Zpívat budeme starobylé rorátní písně.
 2. Pro děti: Každou neděli na konci mše sv. nalepíme obrázek na připravené plátno a na Vánoce uvidíme, co nám vznikne. Na cestu domů dostanete list, kde naleznete na každý den malé úkoly. Listy pak můžete na Vánoce přinést Ježíškovi do jesliček jako malý dar adventní snahy.
 3. Pro dospělé: Každou neděli si můžete vzít list s modlitebním plánkem na nejbližší týden jako alespoň malou duchovní obnovu pro tuto dobu.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou předvánoční návštěvy nemocných farníků.
 • Příští neděle je první neděle měsíce, na faře v Jaktaři bude farní kavárna a knihovna. Zároveň připomínám našim dětem, že mají určitě přijít, jelikož je to předvečer svátku sv. Mikuláše.
 • S blížícím se koncem roku vám všem chci opět připomenout možnost darovat farnosti finanční dar s možností vystavit potvrzení o daru, které můžete využít ke snížení základu daně. Senior může tuto možnost např. využít i tak, že dar napíše na své děti, které mohou tuto slevu využít ve svém zaměstnání. Prosím vás, abyste na farní potřeby pamatovali. Bez vaší pomoci nemůže farnost realizovat opravy, které jsou nutné. Pán Bůh zaplať za veškerou takovou pomoc!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 11. do 5. 12. 2021

Ohlášky ze slavnosti Krista Krále

 • Jelikož je dnes třetí neděle v měsíci, probíhá dnes sbírka na opravy našich chrámů.
 • Pán Bůh zaplať všem za jakoukoli pomoc ve farnosti i za účast na pastorační schůzce!
 • Příští neděli vstoupíme do doby adventní. Při obou mší sv. se budou žehnat adventní věnce. Církevní škola sv. Ludmily nabízí, že jejich žáci mohou vyrobit adventní věnce pro naše farníky, kteří si je jednoduchým způsobem objednají. Vzadu pod kůrem naleznete seznam, do kterého se zapíšete, a příští neděli budete mít věnec připravený. Jeho cena bude 250 Kč s tím, že tato částka podpoří školou adoptované dítě. Všechny věnce, prosím, nechte pak před bočními oltáři.
 • Připomínám, že zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2022.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 11. do 28. 11. 2021

Ohlášky z 33. neděle v mezidobí

 • Ve středu 17. 11. bude opět katecheze pro všechny v 19:00 hod. na jaktařské faře.
 • V pátek 19. 11. v 19:00 hod. se sejdeme na pastorační schůzku na jaktařské faře. Všichni, kteří chtějí přiložit ruku k pastoračnímu dílu v obou farnostech, jsou srdečně zváni!
 • Příští neděle je poslední nedělí liturgického roku a slavíme ji jako slavnost Ježíše Krista Krále. Po obou mší sv. bude krátká adorace se zasvěcením se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (proto mše sv. v Kateřinkách bude v 9:30 hod.). Můžeme při této příležitosti získat plnomocné odpustky. A jelikož je to třetí neděle měsíce, proběhne v obou farnostech sbírka na opravy.
 • Připomínám, že zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2022.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 11. do 21. 11. 2021

Ohlášky z 32. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za společné prožívání „dušičkových“ dní, za hojnou účast na pobožnostech na hřbitovech a za modlitby „otčenášků“.
 • Rovněž děkuji těm, kteří se ve středu sešli k synodálnímu setkání.
 • Dnes je první neděle v měsíci; jste tedy srdečně zváni po mši sv. na faru v Jaktaři na dobrou kávu. Knihovna tentokrát nebude.
 • Od dnešního dne zapisujeme všechny úmysly mší sv. na první pololetí roku 2022.
 • Do 8. 11. můžeme získat každý den plnomocné odpustky při návštěvě hřbitova. Podmínky: sv. zpověď v nejbližších 14 dnech, sv. přijímání ten den, nemít zalíbení ani v nejmenším hříchu, modlitba za zemřelé a na úmysl papeže (nejlépe Otče náš, Věřím v Boha, Zdrávas Maria a Odpočinutí věčné).

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 11. do 14. 11. 2021