Archiv pro měsíc: Srpen 2022

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za vaši účast na vávrovických slavnostech a modlitbu při mši sv.
 • Přijměte, prosím, pozvání na čtvrteční mši sv. v 8:30 h. v jaktařském farním kostele, kde se budeme modlit o Boží požehnání pro nový školní rok.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Příští neděli 4. 9. proběhne na konci obou mší sv. žehnání žákům a studentům do nového školního roku. Vyzývám je všechny, aby si vykonali sv. zpověď před jeho započetím!
 • Po prázdninové odmlce proběhne příští neděli na jaktařské faře po mši sv. farní kavárna.
 • Ohlašuji, že v sobotu 17. 9. vstoupí do svátosti manželství Dominik Mosler a Kristýna Turčínová v kostele Panny Marie ve Strážnici.
 • Zveme mladé lidi ve středoškolském a vysokoškolském věku na úvodní setkání mládeže v 19:00 v pátek 9.9 na faře panny Marie. Kontaktní osoba Jan Pchálek.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 8. do 4. 9. 2022

Několik fotek z příměstského tábora

Farní tábor probíhal ve dnech 1. – 5. 8. 2022 a tentokrát se 17 dětí vydávalo po stopách sv. Františka. Každý den ráno se všichni něco dozvěděli z jeho života a po ranním požehnání v kapli začínali plnit úkoly, poznávat své kamarády a také si společně hrát a něco pěkného vytvářet. Všechny děti si tábor moc užily. Marie Černá, foto: Magdaléna Černá

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
 • V sobotu 27. 8. proběhnou 18. slavnosti městské části Opava-Vávrovice. Mše sv. na hřišti TJ Palhanec začíná v 10:00 h. Srdečně zvu farníky z této obce, aby se zúčastnili a abychom se společně modlili za celou obec.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 8. do 28. 8. 2022

Ohlášky z 20. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá sbírka na diecézní mzdový a solidární fond. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
 • Při zítřejší slavnosti Nanebevzetí proběhne tradiční svěcení bylin a květin. Nezapomeňte si je vzít s sebou!
 • Ve středu 17. 8. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. pastorační schůzka, kde budeme plánovat program farností do adventního času. Všichni jste srdečně zváni!
 • Jelikož je příští neděle v pořadí třetí v měsíci, proběhne sbírka na opravy.
 • Orel jednota Opava a Komárov srdečně zvou na pouť na Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli 21. srpna 2022. Odjezd v 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Prasková. Zájemci hlaste se buď u paní Víchové nebo Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 8. do 21. 8. 2022

Ohlášky z 19. neděle v mezidobí

 • Upřímné a velké Pán Bůh zaplať všem vedoucím příměstského tábora za jeho přípravu a krásný čas obětovaný pro naše děti!
 • Tento týden čerpám poslední dny své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pohřeb můžeme rovněž domluvit na následující týden. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 11. 8. v 9:30 h. proběhne modlitba růžence v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická.
 • V sobotu 13. 8. uzavřou církevní manželství ve farním kostele v Jaktaři Ladislav Cahel a Michaela Žitníková.
 • Příští neděli proběhne sbírka na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Orel jednota Opava a Komárov srdečně zvou na pouť na Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli 21. srpna 2022. Odjezd v 6:45 h. ze zastávky městské dopravy Prasková. Zájemci hlaste se buď u paní Víchové nebo Smolkové. Bližší informace jsou na plakátcích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 8. do 14. 8. 2022