Archiv pro měsíc: Prosinec 2016

Obnova manželských slibů

Oslavu Svátku Svaté rodiny jsme spojili s obnovou manželských slibů

Z obřadu žehnání:

Zavázali jste se, že si zachováte vzájemnou lásku, úctu a věrnost. Jste si vědomi povinností, které z toho pro vás trvale vyplývají? odp.: Ano

Zavázali jste se, že se nikdy neopustíte a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti. Jste připraveni i nadále jeden druhému vždy pomáhat? odp.: Ano

Zavázali jste se, že budete své děti učit znát a milovat Krista. Chcete vašim dětem opravdu celým svým životem ukazovat cestu, která vede ke Kristu? odp.: Ano

Hospodin ať vás opatruje po všechny dny vašeho života. Ať je v dobách nepříznivých vaší útěchou, v příznivých vaší pomocí, ať celý váš dům zahrnuje svým požehnáním.

Skrze Krista, našeho Pána. odp.: Amen

Nám, nám narodil se…

Slavnost Narození Páně jsme v jaktařském kostele oslavili „půlnoční“ mší svatou. Prožili jsme krásnou vánoční liturgii. K její slavnostnosti přispěla také vůně kadidla, zpěv scholy i závěrečný hřmot varhan. Odcházeli jsme s radostí v srdci a s vědomím toho, že Bůh je nám v narozeném Ježíši blízko. Po půlnoční jsme si ještě krátce popovídali a ohřáli se u svařeného jablečného moštu. Mše sv. v neděli byla neméně slavnostní a radostná. Po bohoslužbě jsme si u jesliček poslechli vánoční zpěvy a některé jsme si společně s naší scholou také zazpívali. Při východu z kostela nám ještě otec Petr stihl potřást pravicí a každému osobně popřát požehnané Vánoce.

Jan Hanuš

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

Sobota 17.12. – Jaktař od 6.30 – 7.00 hod.; po mši sv. podle potřeby
Neděle 18. 12. – Jaktař od 6.45 – 7.15 hod. a 8.15 – 9.30 hod.; po mši sv. dle potřeby
Pondělí 19.12. – Vlaštovičky-Jarkovice od 17.00 – 18.00 hod.
úterý 20.12. – Jaktař od 6.00 – 6.30 hod., po mši sv. dle potřeby
Středa 21.12. – Jaktař od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod.
Čtvrtek 22. 12. – Milostovice od 17.00 – 18.00 hod.
Pátek 23.12. – Jaktař od 6.30 – 7.00 hod.; 17.00 – 18.00 hod.

Zpívání na Rybníčku

V pondělí před Vánocemi zpívala naše schola na setkání klientů a zaměstnanců Armády spásy. „Takovéto pozvání jsme s radostí přijali. Doufáme, že jsme radost udělali také klientům azylových domů i těm, kteří se o ně starají,“ poznamenala Marie Hanušová a dodala: „Moc děkuji všem malým i velkým zpěvákům a hudebníkům naší scholy za čas a nadšení“.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Úterý – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Sobota - roráty
Neděle – 4. adventní neděle

  • Ve středu po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání Ekonomické rady
  • V pátek 16. 12. budu navštěvovat nemocné, které jste mi nahlásili.
  • V sobotu bude ministrantská schůzka.
  • Od příští neděle začne rozšířená příležitost ke sv. zpovědi + bohoslužby o vánocích.
  • Prosba otce biskupa za volbu pomocného biskupa a také prosba o ukončení bojů v Sýrii a Iráku.
    SVĚTELNÝ PRŮVOD: V úterý na svátek sv. Lucie v 16.00 hod. si děti budou vyrábět lucerničku a poté se půjde průvodem do kostela. Děti jsou zvané vedením školy.