Archiv pro měsíc: Prosinec 2016

Obnova manželských slibů

Oslavu Svátku Svaté rodiny jsme spojili s obnovou manželských slibů

Z obřadu žehnání:

Zavázali jste se, že si zachováte vzájemnou lásku, úctu a věrnost. Jste si vědomi povinností, které z toho pro vás trvale vyplývají? odp.: Ano

Zavázali jste se, že se nikdy neopustíte a že spolu ponesete všechno dobré i zlé až do smrti. Jste připraveni i nadále jeden druhému vždy pomáhat? odp.: Ano

Zavázali jste se, že budete své děti učit znát a milovat Krista. Chcete vašim dětem opravdu celým svým životem ukazovat cestu, která vede ke Kristu? odp.: Ano

Hospodin ať vás opatruje po všechny dny vašeho života. Ať je v dobách nepříznivých vaší útěchou, v příznivých vaší pomocí, ať celý váš dům zahrnuje svým požehnáním.

Skrze Krista, našeho Pána. odp.: Amen

Nám, nám narodil se…

Slavnost Narození Páně jsme v jaktařském kostele oslavili „půlnoční“ mší svatou. Prožili jsme krásnou vánoční liturgii. K její slavnostnosti přispěla také vůně kadidla, zpěv scholy i závěrečný hřmot varhan. Odcházeli jsme s radostí v srdci a s vědomím toho, že Bůh je nám v narozeném Ježíši blízko. Po půlnoční jsme si ještě krátce popovídali a ohřáli se u svařeného jablečného moštu. Mše sv. v neděli byla neméně slavnostní a radostná. Po bohoslužbě jsme si u jesliček poslechli vánoční zpěvy a některé jsme si společně s naší scholou také zazpívali. Při východu z kostela nám ještě otec Petr stihl potřást pravicí a každému osobně popřát požehnané Vánoce.

Jan Hanuš

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ

Sobota 17.12. – Jaktař od 6.30 – 7.00 hod.; po mši sv. podle potřeby
Neděle 18. 12. – Jaktař od 6.45 – 7.15 hod. a 8.15 – 9.30 hod.; po mši sv. dle potřeby
Pondělí 19.12. – Vlaštovičky-Jarkovice od 17.00 – 18.00 hod.
úterý 20.12. – Jaktař od 6.00 – 6.30 hod., po mši sv. dle potřeby
Středa 21.12. – Jaktař od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod.
Čtvrtek 22. 12. – Milostovice od 17.00 – 18.00 hod.
Pátek 23.12. – Jaktař od 6.30 – 7.00 hod.; 17.00 – 18.00 hod.

Zpívání na Rybníčku

V pondělí před Vánocemi zpívala naše schola na setkání klientů a zaměstnanců Armády spásy. „Takovéto pozvání jsme s radostí přijali. Doufáme, že jsme radost udělali také klientům azylových domů i těm, kteří se o ně starají,“ poznamenala Marie Hanušová a dodala: „Moc děkuji všem malým i velkým zpěvákům a hudebníkům naší scholy za čas a nadšení“.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Úterý – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Sobota - roráty
Neděle – 4. adventní neděle

  • Ve středu po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání Ekonomické rady
  • V pátek 16. 12. budu navštěvovat nemocné, které jste mi nahlásili.
  • V sobotu bude ministrantská schůzka.
  • Od příští neděle začne rozšířená příležitost ke sv. zpovědi + bohoslužby o vánocích.
  • Prosba otce biskupa za volbu pomocného biskupa a také prosba o ukončení bojů v Sýrii a Iráku.
    SVĚTELNÝ PRŮVOD: V úterý na svátek sv. Lucie v 16.00 hod. si děti budou vyrábět lucerničku a poté se půjde průvodem do kostela. Děti jsou zvané vedením školy.

Setkání s Mikulášem

V neděli 11. 12. 2016 jsme na faře měli vzácnou, až nebeskou návštěvu. Ale po pořádku. Všichni jsme se sešli na faře ve tři hodiny odpoledne. Nejprve se nás otec Petr zeptal, zda jsme byli celý rok hodní a zda si myslíme, že přijde Mikuláš. Ono to totiž není jen tak, Mikuláš má hodně práce a tak každý rok čekáme, jestli mu i letos na nás vyjde čas.

Mládež ze spolča si pro děti připravila scénku o Majdě, která si chtěla vzít Štěpána, jenže byla chudá a Štěpánova maminka nechtěla dovolit, aby se se Štěpánem vzali. Naštěstí jim pomohl jeden cizinec, který ze své výplaty daroval chudé rodině několik zlaťáků (ale tajně, aby o tom nevěděli).

Děti chtěly Majdě taky pomoci, na každém stanovišti (které byly po celé faře a kde děti plnily nejrůznější úkoly) dostaly penízek a když měly všechny penízky, daly je do měšce pro Majdu. Takže všechno dobře dopadlo a Majda si Štěpána vzít mohla.

A nakonec to nejlepší! Když jsme všichni zavolali:,,Mikuláši,’’ ozvalo se zabušení na dveře a Mikuláš i s andělem vešel. Kdo zazpíval písničku, ten dostal balíček se spoustou dobrot. Potom se s námi Mikuláš rozloučil a i se svým andělem šel o dům dál. Společně s otcem jsme se pomodlili, rozloučili se a vydali domů. Snad Mikulášovi vyjde čas i příští rok.

Terka Smolková

2. ADVENTNÍ NEDĚLE

Úterý – Památka sv. Mikuláše, biskupa
Středa – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Slavnost PM počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Sobota - roráty
Neděle – 3. adventní neděle – RADOSTNÁ

  • Příští neděle 11. 12. na faře v 15.00 hod. proběhne setkání s Mikulášem, zveme děti a můžou se těšit na program. Prosím rodiče, aby přihlásily své děti v zákristii.
  • Ve čtvrtek je slavnost PM počaté bez poskvrny dědičného hříchu (zasvěcený svátek) mše svatá bude v 17.30 ve farním kostele. – jubilejní obraz PM. Nebude mše svatá v Milostovicích.
  • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod.

Celý příspěvek