Archiv pro měsíc: Červen 2016

Poutní mše svatá a farní den.

DSC_9086

V neděli jsme oslavili svátek patronů naší farnosti sv. Petra a Pavla. Při mši svaté v 9.30 hodin jsme také popřáli otci Petrovi k deseti letům jeho kněžské služby. Odpoledne jsme společně v kostele vyprošovali požehnání pro farnost a každého z nás. Za zpočátku deštivého počasí se následně rozběhl program na faře, který odstartovalo divadelní představení O dvanácti měsíčkách, poté už za „bezdeštivého“ počasí následovalo posezení s občerstvením a olympiáda pro malé i velké. Více si prohlédněte ve fotogalerii…

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle –12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • V pondělí od 17. 00 hod. je možnost adorace a sv. smíření před mši svatou ve Vlaštovičkách a stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
  • V sobotu 18. 6. proběhne v konkatedrále jáhenské svěcení v 9.30 hod.
  • PODĚKOVÁNÍ: všem za noc kostelů, za vedení, program, účast na jednotlivých částech programu, za modlitby, zpěvy, občerstvení atd.
  • V neděli 26. 6. proběhne poutní mše svatá v našem kostele ke cti naších patronů sv. Petra a Pavla. Odpoledne v 14:30 hod. začneme farní den adorací v kostele a poté od 15.00 hod. se přesuneme na farní zahradu, kde bude pokračovat program.

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pátek - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDE JEŽÍŠOVA
Sobota - Památka Neposkvrněného Srdce PM
Neděle – 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ

  • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
  • PRVNOKOMUNIKANTI: ve čtvrtek v hodině náboženství proběhne zkoušení; v pátek od 16.00 hod. proběhne sv. zpověď i pro rodiče; v sobotu bude nácvik od 9.00 hod.
  • V pátek po večerní mši svaté budu společná adorace.
  • V sobotu bude ráno v 7.00 hod. mše svatá k PM Neposkvrněnému Srdci.
    Příští neděli při mši svaté v 9.30 hod. prožijeme událost prvního přijímání děti, které se připravovali.