Archiv pro měsíc: Květen 2016

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Čtvrtek - SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Neděle –9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod. Od 16.30 hod. bude vystavená NS k adoraci a také se bude zpovídat. Po mši svaté půjdeme eucharistickým průvodem kolem kostela a budeme žehnat světu.
 • Ve čtvrtek nebude výuka náboženství. Nebudou ani HOVORY O VÍŘE.
 • 2. června ve čtvrtek budu zkoušet děti, které jdou k prvnímu sv. přijímaní.

 

7. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pátek - Památka PM Fatimské
Sobota - Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: DUCH SVATÝ – CHARISMATA A DARY
 • V sobotu bude ministrantská schůzka v 9.15 hod. na faře.
 • V sobotu 14. 5. se uskuteční pouť k PM Opavské, Matce Milosrdenství v 18.00 hod. bude celebrovat mši svatou generální vikář Mons. Martin David v kostele sv. Vojtěcha a po mši svaté se půjde průvodem do konkatedrály (projde se svatou bránou) a bude následovat májová pobožnost.
 • V sobotu z důvodu této poutě nebude u nás svatodušní vigilie ve 20.00 hod.

Celý příspěvek

FARNÍ POUŤ DO KRAKOVA

Milí farníci, dne 7. května jedeme na farní pouť do Krakova. Podle programu budeme vyjíždět od zastávky u Církevní školy v 6.00 hod. a vrátíme se kolem 19.00 hod. Cena za autobus na osobu činí 300 Kč. Stačí mít při sobě asi 30 zlotých, jinak si vezměte zloté podle své útraty.

 • Program:

Celý příspěvek

6. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Úterý – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Středa – Vigilie
Čtvrtek - SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Pátek - Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Sobota - Farní pouť do Krakova
Neděle –7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 • Ve středu po večerní mši svaté v 18.30 hod. je schůzka ohledně NOCI KOSTELŮ na faře.
 • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
 • Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně mše svatá bude ve farním kostele v 17.30 hod.
 • První pátek: po mši svaté bude společná adorace před NS. V tento den slavíme památku sv. Jana Sarkandra, který je patronem naší farní kaple.
 • V sobotu nebude večerní mše svatá z důvodu farní poutě.
 • Májové pobožnosti: Během měsíce se budeme v modlitbě obracet k PM, Matce milosrdenství, po mši svaté budou probíhat májové pobožnosti (budeme číst od Kateřiny Lachmanové – O Milosrdenství). Vyzývám rodiny, aby se společně modlili růženec.
 • Příští neděli srdečně zvu do farní kavárny a knihovny.