Archiv pro měsíc: Prosinec 2023

Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

 • Dnes po mši sv. bude adorace s Te Deum na poděkování za uplynulý rok. Program našich dětí v Jaktaři se kvůli nemoci posouvá na příští neděli a poté bude před kostelem punč.
 • Zítra 1. 1. je zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie. Připomínám, že v Kateřinkách bude mše sv. v 9:30 h. a v Jaktaři až v 16:30 h.
 • Ve středu 3. 1. v Jaktaři a v pátek 5. 1. v Kateřinkách budou přípravy na biřmování v 18:30 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných spojené s žehnáním bytů.
 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy jsou v Jaktaři v 8:00 h. a v Kateřinkách v 9:30 h. Přineste si s sebou vodu na posvěcení.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 12. 2023 do 7. 1. 2024

Všem farníkům i hostům přejeme zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
do nového roku 2024!

Ohlášky ze 4. neděle adventní

 • Velké Pán Bůh zaplať za pomoc při stavbě a strojení stromků a úklidu!
 • Dnes je v kostelích k dispozici betlémské světlo.
 • Odpoledním slavením Vigilie Narození Páně vstupujeme do doby vánoční. Na plakátech jsou rozpisy bohoslužeb, zmenšené si můžete rozebrat vzadu v kostelích. Přijměte všichni pozvání ke společnému slavení vánočních svátků!
 • Ke cti sv. Jana, evangelisty, se žehná víno. V našich farnostech se bude žehnat v předvečer jeho svátku – na sv. Štěpána 26. 12.
 • Ve čtvrtek 28. 12. bude v 9:30 h. modlitba sv. růžence v Domově sv. Kateřiny.
 • Příští neděli na svátek Svaté rodiny bude obnova manželských slibů a také zazní statistika roku 2023. Po mši sv. bude adorace s Te Deum na poděkování za uplynulý rok. V Jaktaři bude poté krátký program našich dětí, jste srdečně zváni!
 • Na konci roku se na vás obracím s prosbou o dar na naše kostely. Farnost vám ráda vystaví potvrzení o daru a můžete tak nejen pomoci farnosti, ale zároveň vám sníží základ daně. Velké Pán Bůh zaplať za každou takovou pomoc farnosti! Každý měsíc je sloužena mše sv. za dobrodince.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 12. do 31. 12. 2023

Všem farníkům i hostům přejeme požehnané, pokojné
a milostiplné svátky Pánova narození!

Ohlášky z 2. neděle adventní

 • Prožíváme krásnou dobu adventní. Děti i dospělí jsou zváni k adventnímu snažení. Každá všední mše sv. začíná vzadu pod kůrem s rozžatými svícemi.
 • V sobotu 16. 12. se budou stavět a strojit stromky v Kateřinkách po ranní mši sv. a pak bude následovat předvánoční úklid. Moc prosíme všechny farníky o pomoc!
 • V sobotu 16. 12. také proběhne předvánoční zpověď v obou farnostech. V Jaktaři od 13:00 do 14:00 h. (zpovídá farář), v Kateřinkách od 14:00 do 15:00 h. (zpovídá cizí zpovědník). Vyzpovídejme se všichni před svátky!
 • V sobotu 16. 12. jste srdečně zváni na koncert bývalých i současných členů sboru školy Ilji Hurníka v 16:00 h. v jaktařském kostele!
 • Příští neděle je třetí v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy.
 • Na konci roku se na vás obracím s prosbou o dar na naše kostely. Farnost vám ráda vystaví potvrzení o daru a můžete tak nejen pomoci farnosti, ale zároveň vám sníží základ daně. Velké Pán Bůh zaplať za každou takovou pomoc farnosti! Každý měsíc je sloužena mše sv. za dobrodince.
 • Charita hledá nové koledníky, kteří by pomohli s Tříkrálovou sbírkou. Podrobnosti jsou na plakátku.
 • Od 17. 12. do 7. 1. bude probíhat výstava betlémů na Orlovně ve Slavkově. Podrobnosti na plakátku.
 • Ples opavských farností bude 27. 1. od 19:00 h. v Lidovém domě. Předprodej vstupenek začíná v pondělí v Karmelitánském knihkupectví. Podrobnosti na plakátku.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 12. do 17. 12. 2023