Archiv pro měsíc: Září 2021

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

 • V úterý slavíme slavnost sv. Václava. Je to doporučený církevní svátek a zároveň svátek státní. V kateřinské farnosti uspořádáme odpoledne farní den, jelikož to v listopadu nebude kvůli počasí možné. V 14:30 hod. proběhne v kostele krátká pobožnost a svátostné požehnání. Pak se sejdeme na farní zahradě k posezení. S sebou stačí vzít něco sladkého ke kávě. Všichni farníci jsou srdečně zváni!
 • Tento pátek je první v měsíci, budou probíhat obvyklé návštěvy nemocných – ve čtvrtek v Jaktaři a v pátek v Kateřinkách.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce října, na faře v Jaktaři bude farní kavárna a knihovna.
 • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní o pátcích. Další škola, na které by se mělo vyučovat je ZŠ Edvarda Beneše. Čas výuky bude upřesněn. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol v pátky v 14:00 hod. na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
 • Ohlašuji, že v sobotu 2. 10. uzavřou ve farním kostele v Kateřinkách církevní sňatek Ondřej Smolen a Kateřina Hnátová.
 • Pokud by měl někdo zájem, může se nahlásit k závaznému odběru časopisu Okno nebo katolického týdeníku.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 9. do 3. 10. 2021

Ohlášky z 25. neděle v mezidobí

 • Dnes si v našich farnostech i v celé naší zemi připomínáme sv. Ludmilu při příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na církevní školy! Po mších svatých je v obou farnostech možnost si zakoupit nové knihy s náboženskou tématikou, kalendáře atp. Je to pro nás „den katolického tisku“.
 • Ve středu 22. 9. v 19:00 hod. se sejdeme opět na jaktařské faře k další katechezi pro všechny.
 • Ve čtvrtek 23. 9. v 9:30 hod. proběhne v Domově sv. Kateřiny na ulici Rolnická modlitba sv. růžence.
 • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní o pátcích. O výuce na dalších školách se zatím jedná. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol v pátky v 14:00 hod. na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
 • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu je posunout čas ranní sobotní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 9. do 26. 9. 2021

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní poděkování za dar úrody, za všechnu výzdobu, kterou jste připravili, i měsíční sbírku na opravy našich chrámů!
 • Připomínám, že se dnes koná tradiční pouť na Slezskou Kalvárii v Hradci n. Moravicí. Začátek bude v 14:30 hod. u první kaple.
 • Ve čtvrtek jsme zváni na zahradní slavnost CZŠ sv. Ludmily, která začíná v 15:00 hod.
 • V neděli 19. 9. si budeme v našich farnostech i v celé naší zemi připomínat sv. Ludmilu při příležitosti 1100 let od její mučednické smrti. Na tuto neděli připadá sbírka na církevní školy. Po mších svatých bude v obou farnostech možnost si zakoupit nové knihy s náboženskou tématikou, kalendáře atp. Bude to pro nás „den katolického tisku“.
 • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní o pátcích. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol v pátky v 14:00 hod. na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
 • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu bude třeba posunout čas ranní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. od 18. 9., kdy je první den této výuky. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 9. do 19. 9. 2021

Ohlášky z 23. neděle v mezidobí

 • Dnes je první neděle v měsíci. Mění se tedy kartičky Živého růžence a na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna a farní knihovna. Na konci mší sv. bude požehnání dětem a studentům do nového školního roku. Pamatujme při této příležitosti i na sv. zpověď!
 • Ve středu 8. 9. zahájíme v 19:00 hod. na jaktařské faře katecheze pro všechny.
 • Příští neděli 12. 9. budeme v obou farnostech děkovat za dar úrody. Budeme rádi, když ozdobíte kostel plody své práce na zahrádce. Domluvit se můžete v sakristii. V tento den se také koná tradiční pouť na Slezskou Kalvárii v Hradci n. Moravicí. Začátek bude v 14:30 hod. u první kaple.
 • Jelikož třetí neděli v měsíci (19. 9.) je vyhlášena sbírka na církevní školy, bude měsíční sbírka na opravy příští neděli 12. 9.
 • Ohlašuji, že výuka náboženství bude ve farnosti Kateřinky probíhat na škole Vrchní. Ve farnosti Jaktař bude v rámci vyučování na církevní škole a pro děti z ostatních škol na faře. Přihlašujme naše děti do hodin náboženství, které má napomoci jejich křesťanské výchově!
 • Ohlašuji, že v sobotu 11. 9. uzavřou na Velehradě církevní sňatek Jindřich Honka, pokřtěný v naší farnosti, a Markéta Pavelková ze Vsetína.
 • Služba nemocničního kaplana je podle nových smluv uzavřených mezi církví a státem spojena se splněním stejnojmenného kurzu. Na Moravě je to dvousemestrální studium na CMTF UP v Olomouci. Výuka bude probíhat co dva týdny v sobotu v čase 9:00–16:15 hod. Z tohoto důvodu bude třeba posunout čas ranní mše sv. v Kateřinkách na 7:00 hod. od 18. 9., kdy je první den této výuky. Prosím ty, kdo mají na soboty přijaté úmysly, aby mi potvrdili, že ponechají úmysl, i když bude mše sv. dřív.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 9. do 12. 9. 2021