Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Nádherný, nádherná, nádherné…

dsc_7111

Tato slova zazněla z úst otce Petra na závěr koncertu, který v jaktařském kostele na první neděli adventní připravila naše schola. Nádherný patřilo Bohu, nádherná – Panně Marii, nádherné – vystoupení scholy…

Během koncertu zazněly rorátní písně z 16. století i současné adventní písně různých autorů. Posluchači naplnili kostel téměř do posledního místečka a malé i velké umělce odměnili obrovským potleskem.

Za všechny posluchače děkujeme za krásný duchovní a umělecký zážitek.

Začal advent!

Také v našem farním společenství jsme vstoupili do adventní doby. Poslechněme si, co k adventu řekl P. Karel Satoria.

Tématem adventu nejsou Vánoce, ale přicházející Bůh, ne jenom ten za vlády Tiberia nebo ten, který přijde na konci věků, nýbrž ten, který přichází. Advent nechce odesílat do minulosti ani být poslem budoucnosti. Uvádí mne do přítomnosti: Pán přichází, tluče, chce vejít. Teď a tady. To, co Ježíš slibuje a k čemu nás zve, což je plnost života, nemáme kde jinde prožít než v přítomnosti. Nic jiného ostatně nemáme. S tímhle vědomím naslouchám příslibům evangelia jako něčemu, co buď objevím coby slovo pro přítomnost, nebo jsem to ještě vůbec neobjevil…

Co jsou to „roráty“?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Roráty jsou komponovány způsobem nazývaným „tropování“. To znamená, že bylo použito některé melodie gregoriánského chorálu, které byl dán nový český text. Celý takto nově vzniklý zpěv (např. Introitus, Kyrie, atd.) byl ještě na vhodných místech rozdělen a proložen písněmi. Došlo tak k vzniku jedinečného útvaru, kdy chorální úseky navozují myšlenku, která je rozvíjena písněmi. Chorály pak vždy zpívala literátská bratrstva z kůru, při zpěvu písní se připojoval zpaměti i lid. Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Den se sv. Václavem

V sobotu 10.9. jsme se ráno sešli na faře. Na seznamu očekávaných bylo skoro 20 dětí. Program odstartoval hrou s toaletním papírem. Každý dostal za úkol vzít si tolik kousků, kolik si myslí, že bude potřebovat. Kousek papíru znamenal jednu informaci, kterou nám o sobě musel prozradit. Po seznamovací hře jsme se dověděli něco o sv. Václavovi a hned vzápětí jsme se vrhli na další hru. My velcí (Barča, Bety, Bětka a Lenka) jsme chytali mladší děti, které sbíraly papírky s ústřižky latinské modlitby Salve Regina a měli za úkol je složit do správného pořadí. Kdo byl chycen, musel odevzdat život a běžet si pro nový. Běhání unavilo mladší i starší, a proto jsme se šli ovlažit a napít na faru. Následovala další hra, během které jsme zejména ministranty vyzkoušeli ze znalostí částí kostela a bohoslužebných pomůcek. Kdo měl odvahu, mohl se vyšplhat až ke zvonu ve věži kostela. Zasloužený oběd nám dodal sil a zábava mohla pokračovat. Možností bylo mnoho. Někteří zdobili trička, jiní sbírali jablka, skákali na trampolíně, probíhal souboj s meči a největší radost nám udělal otec Petr, když v tom parném odpoledni pustil vodu z hadice a my jsme se mohli pořádně ochladit. Před příjezdem rodičů jsme dostali malou odměnu za celodenní snažení a plní zážitků jsme vyrazili domů.

Barča Laifertová

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Pondělí – Památka Zasvěcení PM v Jeruzalémě
Úterý – Památka sv. Cecilie, panny a mučednice
Čtvrtek - Památka sv. Ondřeje a druhů mučedníků
Neděle – 1. NEDĚLE ADVENTNÍ – cyklus A

 • V pondělí bude adorace i možnost sv. smíření před mši svatou ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. Stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. Téma: 7. kap. – posílit výchovu dětí
 • RORÁTY: v úterý v 6.30 hod. a v sobotu v 7.00 hod. budou rorátní mše svaté. V sobotu po dobu adventu nebudou večerní mše svaté.
 • V neděli 27. listopadu v naší farnosti proběhne adventní koncert farní scholy v 18.00 hod. v kostele.

Celý příspěvek

Adventní koncert

adventni_koncertJaktařská schola od sv. Petra a Pavla vás srdečně zve na koncert rorátních a adventních písní. Budeme se na vás těšit v první neděli adventní 27. listopadu 2016 v 18 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři.

Abyste mohli snadněji pozvat i své přátele nebo sousedy ve vaší obci, nabízíme ke stažení plakátek k akci i malé pozvánky.

Blíží se roráty

Tak, jako již v minulých letech, budou v době adventní v našem farním kostele slaveny rorátní mše svaté.

Každé úterý v 6:30, každou sobotu v 7:00. Nově bude v sobotu s rorátní mší svatou zrušena večerní mše svatá.

Zveme vás všechny – připojte se ke slavení očekávání Kristova narození.

Knihy z naší farní knihovny – malá recenze

První kniha s téměř neskutečným životním příběhem jednoho kněze se jmenuje S BOHEM V RUSKU. Napsala ji dvojice autorů – jednak její hlavní aktér, jezuita, kněz Walter J Ciszek SJ a druhak jeho spolubratr Daniel L. Flaherty SJ. Otec Walter v ní krátce popisuje svou cestu ke kněžství a členství v Tovaryšstvu Ježíšově a následně důsledek své touhy po misiích v Rusku. Kniha poutavě a přitom bez velkých příkras líčí různé příhody, které otec Walter prožil, a které se nám dnes mohou jevit až nemožné. Z celé knihy vyzařuje skutečnost reálné přítomnosti Boží v každém okamžiku našeho života. To, že Bůh je otec, který se o nás neustále stará, i když životní situace vypadá leckdy bezútěšně a beznadějně.

Pro mě osobně příběh knihy, části života otce Waltra, odkrývá mimo jiné i pohled na úspěšnost jezuitského řádu. A alespoň částečné pochopení současné činnosti práce současného papeže Františka.

Vřele doporučuji k přečtení, hlavně těm, kteří mají dojem, že se dnes máme špatně.

Druhá kniha je oproti první menší jak formátem a počtem stran tak i časovým úsekem, který popisuje. Napsala ji Renée Bonaneauová a nazvala ji REKVIEM ZA VOJÁKA s podtitulem Monte Cassino 1944. Je to fiktivní příběh na pozadí skutečné události z druhé světové války v prostředí benediktinského opatství Casamari v Itálii. Je zde v krátkých kapitolách popisován příběh, který se může jenom stěží stát jindy, než ve vypjatých a hlavně nesmyslných časech válek. Příběh věrnosti Bohu ve velmi těžkých podmínkách válečných útrap, který se stará o jiný příběh věrnosti vlasti, byť zrazené a ideově vyšinuté nacistickou doktrínou.

Velmi poutavé, krátké úseky dovolují zamyšlení nad hloubkami života, utrpení, věrnosti i člověku unavenému po celodenní namáhavé práci. Velmi doporučuji.

Autor je jeden ze čtenářů naší farní knihovny a je rád, že můžeme čerpat z této pokladnice, o kterou se stará náš otec Petr a sestry knihovnice.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Středa – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Čtvrtek - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Pátek - první pátek
Sobota - sobotní památka PM
Neděle – 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V úterý na slavnost všech svatých bude mše svatá v 17.30 hod. ve farním kostele.
 • Ve středu na všechny věrné zemřelé budou mše svaté: Milostovice v 7.00 hod.;
  Jarkovice v 8.00 hod.; Jaktař v 17.30 hod.
 • Výuka katechismu jako obvykle.
 • První pátek – po mši svaté bude společná adorace po večerní mši svaté.
 • V sobotu bude ráno mše svatá v 7.00 hod. na vaše úmysly.