Archiv pro měsíc: Únor 2016

2. POSTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Svátek Stolce sv. apoštola Petra
Neděle – 3. NEDĚLE POSTNÍ

 • V pondělí bude ve Vlaštovičkách od 17:00 adorace před NS + sv. smíření v zákristii.
 • Ve čtvrtek bude v Milostovicích od 17.00 hod. adorace před NS + sv. smíření v zákristii.
 • Ve čtvrtek je přednáška v Obecním domě na téma: Půst jako čas odtučňování života. Přednáší Katka Lachmanová v 16.00 hod.
 • V pátek budeme rozjímat nad 3 skutkem duchovního milosrdenství: NAPOMÍNAT HŘÍŠNÍKA.

Celý příspěvek

1. POSTNÍ NEDĚLE

Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

 • Dnes v neděli bude v 15.00 hod. ve farním kostele KŘÍŽOVÁ CESTA za obec Jaktař s prosbou o milosrdenství.
 • Tento týden jsou jarní prázdniny. Nebude mše svaté ve čtvrtek a v sobotu, v pátek v Jaktaři ANO. Ostatní dny jako obvykle.
 • Ve středu budeme rozjímat nad 2 skutkem duchovního milosrdenství: POUČOVAT NEZNALÉ (místo pátku).
 • Ve čtvrtek nebudou HOVORY O VÍŘE.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu SENIOŘI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Pátek - Křížová cesta – děti
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

 • Příští neděli je sbírka na opravu našeho kostela.
 • Ve středu začíná postní doba, bude se udělovat popelec. Tento den je den přísného postu od masa a újmy – jednou dosyta se najíst. Udělejme si čas.
 • Každý pátek budou v naší farnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v 17.00 hod. Tento pátek se budou modlit děti naší farnosti. Nedělní křížová cesta začne v kostele v 15.00 hod. a budeme prosit společně za obec JAKTAŘ.
 • Příští neděli zveme všechny do FARNÍ KAVÁRNY a také je otevřená farní knihovna.

Celý příspěvek

Maškarní rej

V něděli 31.ledna navštívili faru podivní návštěvníci. Za otcem Petrem se přišly podívat sličné princezny i všelijaká havěť, známé filmové dvojice jako Pat a Mat i ochránci zákona. Zpod rozličných masek vykukovaly známé obličeje našich malých i velkých ratolestí, a tak je všechny otec ochotně vpustil dovnitř. Děti se během odpoledne vyřádily dostatečně. Čekala je spousta her a v tombole vyhrával každý los. Poděkování určitě patří maminkám, které nachystaly pro děti spousty dobrot i organizátorkám, které vše pečlivě naplánovaly.

Lenka Hrbáčová

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý 2.2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
Středa 3.2. – Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Pátek 5.2. - Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Sobota 6.2. - Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Neděle 7.2. – 5. neděle v mezidobí

 • V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu mše svatá bude ve farním kostele 17.30 hod. Prosím, přineste si k požehnání své svíce.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře v 18.45 hod. Téma: Milosrdenství a utrpení.
 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • Je první pátek. Po večerní mši svaté bude společná adorace.
 • V sobotu bude ráno v 7.00 hod. mše svatá za úmysly farníků.

Celý příspěvek