Archiv pro měsíc: Leden 2022

Ohlášky z 4. neděle v mezidobí

 • Přijměte pozvání na středeční oslavu svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice). Rozloučíme se s vánoční dobou a naposledy můžeme navštívit betlémy v našich kostelích. Nezapomeňte si všichni vzít s sebou svíce – hromnice. Středeční katecheze se posouvá o týden na 9. 2.
 • Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v předvečer jeho svátku, tedy již 2. 2. po mších sv.; ve Vlaštovičkách v den jeho svátku po mši a v obou farnostech ještě v neděli 6. 2. Z tohoto důvodu bude mše sv. v Kateřinkách v 9:30 hod. Povzbuďme všechny k přijetí tohoto starobylého požehnání!
 • Návštěvy nemocných proběhnou z důvodu praxe v olomoucké nemocnici v tomto týdnu takto: ve středu 2. 2. budou v Kateřinkách a ve čtvrtek 3. 2. v Jaktaři.
 • Srdečně zveme děti předškolního a mladšího školního věku na setkání scholičky (zpěv, hry a povídání) o pátcích v 16:30 hod. na jaktařské faře.
 • Prosíme všechny farníky o pomoc s úklidem vánoční výzdoby. V obou farnostech proběhnou v sobotu 5. 2. V Jaktaři v 8:30 hod. a v Kateřinkách v 8:00 hod.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce února, po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře farní kavárna. Jste zváni!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 30. 1. do 6. 2. 2022

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Katolické biblické dílo! Průvodní slovo k této sbírce naleznete na nástěnkách.
 • Do úterního svátku Obrácení sv. Pavla trvá týden Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Srdečně zveme děti předškolního a mladšího školního věku na setkání scholičky (zpěv, hry a povídání) o pátcích v 16:30 hod. na jaktařské faře.
 • Máme zde pozvánku 5. chlapeckého skautského oddílu sv. Jiří v Opavě. Patří pod středisko ZVON a je oddílem s rozšířenou křesťanskou výchovou. Oddíl ale není pouze pro křesťany. Je otevřen každému, kdo chce přijmout skautské zákony, žít podle skautských zásad a jednou složit skautský slib. Na co se můžeš těšit? Na novou klubovnu a moderní skautský dům. Na přátelství a ideály. Na dobrou partu lidí a spoustu zážitků. Těší se na Tebe skauti z Opavy. Více informací nalezneš na nástěnce v kostele.
 • Na začátku občanského roku chci nabídnout zahájení příprav na manželství. Pokud máte někoho blízkého, kdo ještě nemá uzavřený sňatek před Bohem, připomeňte mu, prosím, tuto důležitou záležitost. Zároveň chci zahájit bezprostřední přípravu dětí k prvnímu sv. přijímání. Zájemce prosím, aby se přihlásili u mne.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 23. 1. do 30. 1. 2022

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

 • Dnes je třetí neděle měsíce. Probíhají tedy obvyklé sbírky na opravy – v Jaktaři na nový kondenzační kotel a v Kateřinkách na obnovu kůru.
 • Dnes končí tříkrálová sbírka Charity ČR.
 • V úterý začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Ve středu 19. 1. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Příští neděli probíhá ve všech diecézích naší země sbírka na biblický apoštolát.
 • Stále máte možnost přihlásit se v sakristiích k žehnání domu nebo bytu. Toto žehnání může probíhat až do svátku Hromnic.
 • Pokud máte zájem, mohu opět přijmout intence ke slavení soukromých mší sv. Je zvláště vhodné dát sloužit úmysly, u kterých nechcete, aby se hlásily veřejně.
 • Na začátku občanského roku chci nabídnout zahájení příprav na manželství. Pokud máte někoho blízkého, kdo ještě nemá uzavřený sňatek před Bohem, připomeňte mu, prosím, tuto důležitou záležitost. Zároveň chci zahájit bezprostřední přípravu dětí k prvnímu sv. přijímání. Zájemce prosím, aby se přihlásili u mne.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 16. 1. do 23. 1. 2022

Ohlášky ze svátku Křtu Páně

 • Dnešní svátek završuje vánoční dobu a zítra začíná liturgické mezidobí. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří oslavili v našich farnostech celý vánoční čas! Rovněž patří velké poděkování všem, kteří přispěli do vánočních sbírek nebo soukromě darovali dar na farní potřeby s možností vystavení dokladu.
 • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Příští neděle je třetí nedělí měsíce. Proběhnou tedy obvyklé sbírky na opravy – v Jaktaři na nový kondenzační kotel a v Kateřinkách na obnovu kůru.
 • Do příští neděle 16. 1. bude probíhat tříkrálová sbírka Charity ČR.
 • Stále máte možnost přihlásit se v sakristiích k žehnání domu nebo bytu. Toto žehnání může probíhat až do svátku Hromnic.
 • Pokud máte zájem, mohu opět přijmout intence ke slavení soukromých mší sv. Je zvláště vhodné dát sloužit úmysly, u kterých nechcete, aby se hlásily veřejně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 9. 1. do 16. 1. 2022

Ohlášky z 2. neděle po Narození Páně

 • Dnes je první neděle měsíce. Na faře v Jaktaři bude po mši sv. kavárna.
 • Ve středu 5. 1. v 19:00 hod. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek budeme s celou církví slavit slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Podle tradice se bude světit voda, kadidlo a křída. Přijměte pozvání k účasti na tak velké slavnosti a nezapomeňte si s sebou přinést vodu, kterou chcete posvětit.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných.
 • Do 16. 1. bude probíhat tříkrálová sbírka Charity ČR.
 • Stále máte možnost přihlásit se v sakristiích k žehnání domu nebo bytu. Toto žehnání může probíhat až do svátku Hromnic.
 • Pokud chce ještě někdo darovat nějaký dar farnosti a využít potvrzení o daru pro rok 2021, je možné přinést částku v hotovosti. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří tuto možnost využili. Ti, kdo poslali dar na účet a chtějí potvrzení, ať se, prosím, ohlásí.
 • Pokud máte zájem, mohu opět přijmout intence ke slavení soukromých mší sv. Je zvláště vhodné dát sloužit úmysly, u kterých nechcete, aby se hlásily veřejně.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 1. do 9. 1. 2022