Archiv pro měsíc: Prosinec 2015

Vánoční setkání farnosti

Krovaci_v_BetlemeJiž tradičně se o Vánocích scházíme, abychom poseděli, pojedli a zazpívali si. Tentokrát (a bylo to již čtvrý rok) jsme se setkali 27. prosince od 15.00 hod. v kulturním sále ve Vlaštovičkách. Program zahájila schola a mládež divadelním představením Vánoční cestování časem anebo Křováci v Betlémě, které sklidilo obrovský úspěch. Poté jsme se občerstvili čajem, či kávou a ochutnali cukroví. Na závěr jsme si zazpívali koledy a v opravdu vánoční náladě se rozešli do svých domovů.

Vánoce v kostele

Vánoční slavení v našem opraveném farním kostele bylo obzvláště podařené. Půlnoční mše i ostatní bohoslužby byly nádherné. Velmi se těšíme z nové výmalby a osvětlení. Aby se oslavy povedly je vždy zapotřebí mnoha pracovitých rukou, hlasů a srdcí. Kostel byl krásně uklizen, vyzdoben květinami a stromečky. Betlém byl hezky sestaven, kázání bylo úžasné, k přípravě našich srdcí přispěl o. Petr, který obětavě zpovídal dlouhé hodiny. Schola i varhaníci krásně hráli a zpívali. Ministranti byli pořádně připraveni. A hlavně se v hojném počtu zúčastnilo farní společenství.

Advent

V adventní úterky a soboty jsme měli možnost intenzivněji prožít Advent díky rorátním mším svatým. Během Adventu se mohly děti (a nejen ony) zúčastnit adventního snažení na téma: „Milosrdenství proměňuje svět“.

SVÁTEK SV. RODINY

Pondělí – Svátek betlémských mláďátek, mučedníků
Úterý – 5. den v oktávu Narození Páně
Středa – 6. den v oktávu Narození Páně
Čtvrtek - 7. den v oktávu Narození Páně – SILVESTR
Pátek - Slavnost PANNY MARIE, MATKY BOŽÍ
Sobota - Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Neděle – 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

 • Příští neděli bude výměna růžencových lístků.
 • Ve čtvrtek je poslední den v roce (Silvestr). Mše svatá na poděkování za uplynulý rok 2015 s prosbou o požehnání do nového roku začne v 16.30. Budou se číst statistiky za rok 2015.
 • V pátek na nový rok budou mše svaté jako v neděli 7.15; 17.30 hod.

Celý příspěvek

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH

FARNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V JAKTAŘI:

24.12. čtvrtek – Vigilie Narození Páně (půlnoční) ve 21.30 hod.
25.12. pátek – Slavnost Narození Páně v 7.15 hod. a v 9.30 hod.
26.12. sobota – Svátek sv. Štěpána v 7. 15 hod. a 9.30 hod. (druhý hod vánoční)
27.12. neděle – Svátek sv. Rodiny v 7. 15 hod. a 9.30 hod. – obnova manželských slibu.
31.12. čtvrtek – sv. Silvestr – Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok 2015 ve 16.30 hod.

1.1. pátek – Slavnost Matky Boží v 7.15 hod. a 17.30 hod.
6.1.středa – Slavnost Zjevení Páně v 17.30 hod. (žehnání vody, kadidla, křídy a zlata)

4. ADVENTNÍ NEDĚLE

Čtvrtek - Štědrý den
Pátek - Slavnost Narození Páně
Sobota - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Neděle – SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 • V pondělí se bude zpovídat od 17.00 – 18.00 hod. ve Vlaštovičkách.
 • V úterý bude poslední rorátní mše svatá v 6.30 hod. ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek je Štědrý den – půlnoční bude ve 21.30 hod. v Jaktaři.
 • V pátek a v sobotu budou mše svaté jako v neděli. Jinak jsou mše svaté jako obvykle. Po mši svatá o Slavnost Narození Páně v 9.30 hod. vás zveme na zpěvy u Jesliček.
 • Sobotní večerní mše svatá nebude na svátek sv. Štěpána, ale v 18:00 hod. v Milostovské kapli se můžeme společně setkat na vánoční modlitbu a poté bude pohoštění před kapli.

Celý příspěvek

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚĎ

Drazí farníci, udělejme si čas na sv. smíření a nechme se obdarovat Božím milosrdenstvím, nebojme se a neodkládejme, vždyť Ježíš žízní po našem srdci, neboť jej chce napojit svou láskou.

Čtvrtek 17. 12. od 17.00 – 18.00 hod. MILOSTOVICE
Pátek 18.12. od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod. JAKTAŘ
Sobota 19.12. od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod. JAKTAŘ
Neděle 20. 12. od 6.45 – 7.15 hod. a 8.15 – 9.30 hod. JAKTAŘ
Pondělí 21.12. od 17.00 – 18.00 hod. VLAŠTOVIČKY
Středa 23.12. od 17.00 – 17.30 hod.; 18.00 – 18.30 hod. JAKTAŘ

3. ADVENTNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Neděle – 4. adventní neděle

 • Dnes je otevřena farní knihovna a KAVÁRNA.
 • V pátek 18. 12. budu navštěvovat nemocné, které jste mi nahlásili.
 • Chtěl bych povzbudit děti s rodiči, aby si našli čas a přišli na roráty. Každá příprava nás stojí nějaké úsilí.
 • V sobotu bude ministrantská schůzka.

Celý příspěvek