Archiv pro měsíc: Duben 2021

Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
 • Tento týden bude probíhat zápis úmyslů výročních a jubilejních mší sv. Od 2. května pak začne zápis všech ostatních úmyslů.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 4. do 25. 4. 2021

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů.
 • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření nebo pohřeb, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie.
 • Církevní základní škola sv. Ludmily bude mít zápis dětí do 1. třídy 22. a 23. dubna. Více informací naleznete na plakátcích.
 • Příští neděli bude sloužit mše sv. a udělovat novokněžské požehnání P. Bogdan Patrik Rygiel.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 4. do 18. 4. 2021

Ohlášky ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 • Veliké Pán Bůh zaplať všem, kteří se účastnili bohoslužeb Svatého týdne a Velikonočního třídení. Zvláště děkuji všem, kteří pomáhali s úklidem i výzdobou, s liturgickým zpěvem a všemi dalšími liturgickými činnostmi. Přeji všem farníkům i jejich rodinám požehnané Velikonoce!
 • Veliké Pán Bůh zaplať také jménem těch, kterým pomohou sbírky posledních dní.
 • Ve středu 7. 4. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat obvyklé návštěvy nemocných.
 • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na potřeby farnosti a opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 4. do 11. 4. 2021