Archiv pro měsíc: Prosinec 2022

Ohlášky ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

 • Velké Pán Bůh zaplať za připravené divadlo naší scholičky i koncert scholy Jaktaře s Neplachovicemi. Rovněž za sbírky na opravy kostelů i za dary pro farnosti!
 • Ve středu 4. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek 5. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další příprava dětí ke svátostem.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných, tentokrát spojené s žehnáním jejich bytů.
 • V pátek 6. 1. slavíme v celé církvi velikou slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Podle tradice se bude světit voda spolu s křídou a kadidlem. Přijměte pozvání na tuto slavnost a vemte si s sebou vodu na posvěcení. Páteční půst odpadá!
 • Příští neděli 8. 1. proběhne po jaktařské mši sv. na faře kavárna.
  Jelikož musíme každý rok nechat udělat revize (plyn. kotlů, spalinových cest, hasících přístrojů, spotřebičů aj.), proběhne příští neděli sbírka na uhrazení těchto revizí.
 • Charita Opava prosí děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • I letos chci všem farníkům nabídnout možnost tradičního novoročního svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic. Zapsat se můžete v sakristiích.
 • Milí bratři a sestry, přeji vám i vašim rodinám požehnaný rok 2023!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 1. do 8. 1. 2023

Ohlášky ze slavnosti Narození Páně

 • Velké Pán Bůh zaplať za sbírky na opravy kostelů!
 • Na druhý svátek vánoční se bude světit víno, jelikož je to v předvečer svátku sv. Jana.
 • V úterý 27. 12. proběhne v 17:00 h. v Neplachovicích v kostele koncert scholy z Jaktaře a Neplachovic. Všichni jste srdečně zváni!
 • Obnova manželských slibů bude výjimečně v neděli 1. 1. na slavnost Matky Boží, Panny Marie. Pořad bohoslužeb bude jako každou jinou neděli. Pamatujme, že tento den je zasvěcený svátek! Farní kavárna na jaktařské faře v ten den nebude.
 • Vzadu v kostelích se stále nacházejí rozpisy vánočních bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Tyto rozpisy jsou i na nástěnkách farností, obcí a na internetových stránkách farnosti.
 • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • Ještě tento týden máte možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně pro letošní rok. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!
 • I letos chci všem farníkům nabídnout možnost tradičního novoročního svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic. Zapsat se můžete v sakristiích.
 • Milí bratři a sestry, přeji vám i vašim rodinám požehnané a šťastné svátky narození našeho Pána!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 12. 2022 do 1. 1. 2023

Ohlédnutí za podzimem 2022 v Jaktaři

Obecní slavnosti Palhanec

V sobotu 27. srpna proběhly na Palhanci obecní slavnosti. Na jejich úvod byla na palhaneckém hřišti sloužena mše svatá, na kterou dorazilo několik desítek lidí, a společně s naším o. Markem a v doprovodu jaktařské scholy jsme prosili i děkovali za obec.

 

Požehnání studentům

První neděli v září jsme při mši svaté prosili o dary Ducha svatého do nového školního roku zejména pro všechny školou povinné. Na konci mše svaté o. Marek všem žákům a studentům požehnal.

 

Scholička a schola

Po prázdninové přestávce je od září každý pátek odpoledne na faře v Jaktaři opět rušno. V 16h se schází mladší děti ve scholičce, kde společně zpívají, hrají si, povídají si o Pánu Ježíši a společně něco tvoří. Od 17 hodin se potom pravidelně schází velká schola.

 

Celoroční aktivita pro děti

Cesta za Ježíšem – takový je název celoroční aktivity, kterou pro děti připravilo katechetické centrum olomouckého arcibiskupství. Každou neděli má o. Marek na konci mše svaté krátké slovo pro děti s úkolem na celý týden a kromě sladkosti dostávají děti kartičku s tematickým obrázkem.

 

Misijní neděle

23. října proběhla v naší farnosti Misijní neděle. Při mši svaté jsme pamatovali na lidi ze všech kontinentů a prosili za misijní dílo. Tyto úmysly se promítly i do modlitby přímluv, při které děti nesly průvodem k obětnímu stolu předměty symbolicky vyjadřující něco z misií. Po mši svaté jsme měli možnost zakoupit si různé dobroty přinesené farníky a přispět tak na misie.

 

Mše svatá za zemřelé kněze

Ve čtvrtek 24. listopadu se v jaktařském kostele sešlo asi 15 kněží z opavského děkanátu, aby zde sloužili mši svatou za své zemřelé spolubratry.

 

Návštěva sv. Mikuláše

Na 2. neděli adventní (4. prosince) nás na konci mše svaté navštívil vzácný host – svatý Mikuláš. Děti ze scholičky ho přivítaly písničkou „Mikuláš, ten dobré srdce má“ a pak s ostatními dětmi se zatajeným dechem poslouchaly, co má sv. Mikuláš na srdci. Zajímalo ho, zda byly děti hodné, povzbudil je k plnění úkolů z adventní aktivity, a nakonec rozdal všem dětem balíčky se sladkostmi.

(foto Lenka Laifertová a Katka Jelonková)