Archiv pro měsíc: Únor 2015

1. NEDĚLE POSTNÍ

Neděle – 2. NEDĚLE POSTNÍ

• V pondělí bude v Jarkovicích vystavená NS k adoraci od 17.00 hod. a zároveň možnost sv. smíření.
• Ve středu bude PASTORAČNÍ RADA od 18.30 hod. na faře. Všichni farníci jsou zváni.
• Ve čtvrtek bude v Milostovicích vystavená NS k adoraci od 17.00 hod. a zároveň možnost sv. smíření.

Celý příspěvek

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Popeleční středa
Neděle – 1. NEDĚLE POSTNÍ

• Ve středu začíná postní doba, bude se udělovat popelec. Tento den je den přísného postu od masa a újmy – jednou dosyta se najíst.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE v 18.45 hod. na faře. Téma: KŘESŤANSKÁ LÁSKA.
• Každý pátek budou v naší farnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v 17.00 hod. Také v pondělí a ve čtvrtek se budeme modlit křížovou cestu před mši svatou od 17.20 hod v Jarkovicích a v Milostovicích.

Celý příspěvek

Andělské prázdniny

Naše spolčo strávilo dva dny jarních prázdnin v krásném zasněženém městě Andělská Hora. Hned po ranním příjezdu jsme se vypravili na výlet do Karlovy Studánky. Po cestě jsme měli možnost obdivovat krásy zimní přírody a to mnohdy velmi zblízka. Například když jsme se brodili po kolena ve sněhu, nebo když nám některý z milých kamarádů nacpal sněhovou kouli do pusy či nás hodil do sněhové závěje… V Karlově Studánce jsme se v restauraci zahřáli horkým čajem a vrátili se zpět autobusem.

Celý příspěvek

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý – Památka sv. Scholastiky, panny
Neděle – 6. neděle v mezidobí

• Příští neděli po mši svaté v 9.30 hod. jsou farníci zvání na kávu a něco dobrého. Farní kavárna volá!!!
• Tento týden jsou jarní prázdniny, proto není výuka náboženství.
• Ve čtvrtek nebude večerní mše svatá v Milostovicích, neboť jsme s mladými na horách.

Celý příspěvek

Pozvánka do farní kavárny

Všechny malé i velké farníky srdečně zveme do farní kavárny! Sejdeme se v neděli 15. 2. 2015 po mši svaté, která začíná v 9.30 hodin. O kávu a čaj bude postaráno, ostatní dobroty na zakousnutí vemte s sebou! :-)

Těšíme se!