Archiv pro měsíc: Červenec 2021

Ohlášky z 16. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy našich kostelů a far.
 • Ve čtvrtek 22. 7. v 9:00 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická opět slavena mše sv. Podmínky pro účast jsou stejné jako minule – očkování, PCR test nebo doklad o prodělání nemoci. Srdečně zvu farníky, aby se zúčastnili a tím povzbudili místní seniory.
 • V sobotu 24. 7. v 15:00 h. bude u kaple sv. Anny mezi Jaktaří, Zlatníky a Slavkovem slavena poutní bohoslužba. Přijměte pozvání na tuto malou pouť!
 • Příští neděli 25. 7. proběhne při připomínce sv. Kryštofa po obou nedělních mší svatých žehnání dopravních prostředků.
 • Připomínám, že v termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 7. do 25. 7. 2021

Ohlášky z 15. neděle v mezidobí

 • Veliké Pán Bůh zaplať za mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě!
 • Tento týden budu čerpat svou dovolenou. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Jelikož je příští týden třetí neděle v měsíci, proběhne měsíční sbírka na opravy.
 • Připomínám, že v termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 7. do 18. 7. 2021

Ohlášky z 14. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za veškerou pomoc při oslavě slavnosti sv. Petra a Pavla ať už při liturgii nebo odpoledním posezení!
 • Pán Bůh zaplať také vše účastníkům naší farní pouti po stopách sv. Ludmily a sv. Václava! Díky za krásně a požehnaně prožitý čas!
 • Na svátek sv. Cyrila a Metoděje uspořádáme během mší sv. sbírku na ty, kdo byli postiženi tornádem na jižní Moravě.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou měsíční návštěvy nemocných.
 • Ohlašuji, že ve farnosti Kateřinky proběhne svatební obřad René Kaspara a Martiny Koutecké.
 • Ještě dnes je možné si v sakristiích objednat Katolický týdeník a diecézní měsíčník Okno. Podle počtu stálých odběratelů pak bude objednán určitý počet kusů periodik.
 • V termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 7. do 11. 7. 2021