Archiv pro měsíc: Srpen 2016

Kniha, která mně zaujala.

Moje milá žena mi jednoho dne, po mém stýskání si, že v normální (tedy městské) knihovně si nemůžu vybrat nic na čtení, přinesla knížku z naší farní knihovny. Jmenuje se BUĎ, KDE JSI a napsal ji Štěpán Smolen. Když jsem ji otevřel a po přelétnutí stručných informací o autorovi a nudných údajích o katalogizaci se dostal k prologu, uvědomil jsem si, že jsem přeskočil ještě jakýsi malý odstaveček. Otočil jsem stránku zpět a na ní bylo natištěno:

Varování: Všechny v knize zmíněné postavy jsou přitažené za vlasy. S výjimkou postavy rektora, jež je přitažena za pleš.

S chutí jsem se pustil do čtení a musím říci, že mě tato malá knížka doslova pohltila. Nejenom, že je psána velmi čtivě, takže jsem byl schopen číst i po únavné 12–ti hodinové směně před tím, než jsem ulehl k odpočinku. Ale také nabízí i otázky a odpovědi k životním situacím, které nyní prožívám. Takže právě včas!

Na zadní straně obálky je krátké shrnutí v jedné větě, kterou si dovolím opsat. Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti v nestále době.

Není to poprvé, kdy volba knížky z farní knihovny, inspirované otcem Petrem, naprosto spolehlivě padla na úrodnou půdu a byla mi výtečným průvodcem po mé pozemské pouti.

Už se těším na další skvost z naší farní knihovny.

Ministrantský tábor

Ve dnech 22. – 24. 8. proběhl ministrantský tábor, kterým nás provázel sv. Benedikt z Nursie, který nás vedl ke své zkušenosti – „všechno dělejte z lásky ke Kristu“. Během tábora jsme společně navštívili krásná místa (sv. Hostýn, Praděd, Tošovice). Ať nás provází hloubka jeho života a nosíme si v srdci i v kapse s sebou Boží slovo – Bibli.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU

Milí farníci, přijměte pozvání ke mši svaté v pátek 2.9. v 17.30 hod. u příležitosti začátku nového školního roku 2016/2017. Spojme se v prosbě k Duchu svatému, ať nás jeho síla provází v čase studia a práce, ať nás chrání před zlem a pomáhá nám objevovat velikost Božího MILOSRDENSTVÍ. Bez Božího požehnání marné lidské namáhání. S pozdravem o. Petr

Farní příměstský tábor

Na letošním farním táboře děti hledaly tajuplný ostrov. Každý den všichni poznávali různá území, plnili úkoly a snažili se získat část mapy, která by je navedla k pokladu. Pro všechny činnosti dostaly děti každé ráno požehnání od otce Petra, který si s nimi stačil povídat i během dne.Takže poklad na tajuplném ostrově byl na konci tábora opravdu nalezen.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
Čtvrtek - Památka sv. Jana Maria Vianeye, kněze
Sobota - Svátek Proměnění Páně
Neděle –19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Ve pondělí v kapli ve Vlaštovičkách od 17.00 hod. bude adorace před NS a také možnost sv. smíření. Stejně i ve čtvrtek v Milostovicích.
  • V úterý v 15.00 hod. se rozezvučí zvony v naší republice na znamení úcty k zavražděnému francouzskému knězi z Francie.
  • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne bude navštěvovat nemocné.
  • V pátek po večerní mši svaté bude společná ADORACE.
  • V sobotu ráno v 7.00 hod. bude mše svatá ze svátku Proměnění Páně spojená s úmysly farníků.