Archiv pro měsíc: Duben 2022

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za sbírku na opravy, která proběhla během velikonoční vigilie a v neděli Zmrtvýchvstání!
 • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na další týden. Pokud bude třeba domluvit zaopatření, obraťte se, prosím, na farnost u Panny Marie. Případný pohřeb můžeme naplánovat na následující týden.
 • Příští neděli po obou mší sv. proběhne krátká přednáška o. Jana Larische o P. Šebelovi. V Jaktaři jste po této přednášce zváni na faru do farní kavárny.
 • Od slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku.
 • Autobus na naši jednodenní pouť je již plně obsazen. Částku můžete uhradit v sakristiích. Budeme rádi, když se k nám připojí další farníci včetně rodin s malými dětmi a dojedou osobními auty.
 • V pátek 29. 4. bude v Jaktaři v 15:00 h. pohřeb pana Fuksíka. RIP

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 4. do 1. 5. 2022

Ohlášky ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

 • Prožili jsme postní dobu a velikonoční třídení. Upřímné Pán Bůh zaplať za jejich společné prožívání, za postní předsevzetí i veškerou pomoc během křížových cest i svátečních obřadů. Požehnané a radostné velikonoční svátky všem!
 • Rovněž velké Pán Bůh zaplať za dnešní a včerejší sbírku na opravy, čtvrteční sbírku postní almužny a sbírku na obnovu chrámů ve Svaté zemi.
 • Ve středu 20. 4. proběhne v 19:00 hod. na jaktařské faře další katecheze. A o den později ve stejném čase a na stejném místě budeme mít pastorační schůzku obou farností, na které budeme plánovat následující měsíce. Všichni, kdo chtějí pomoci, jsou srdečně zváni!
 • Od dnešní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně je možné v obou farnostech zapisovat úmysly na druhé pololetí tohoto roku.
 • Naše jednodenní pouť do Kroměříže je zaplněna. Je prakticky jisté, že pojede jen jeden autobus. Částku můžete uhradit v sakristiích. Budeme rádi, když se k nám připojí rodiny s malými dětmi a dojedou třeba osobními auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 4. do 24. 4. 2022

Ohlášky z Květné neděle

 • Dnešní mší sv. vstupujeme do slavení Svatého týdne. Přijměte, prosím, všichni pozvání k účasti na obřadech Velikonočního třídení. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat programy svátečních dní.
 • Děkuji všem, kteří využili sobotní možnost se vyzpovídat. Dnes probíhá u Panny Marie „zpovědní kombajn“ 14:00–17:00 h., kdy bude zpovídat mnoho zpovědníků. Ve středu 13. 4. je poslední běžná možnost se vyzpovídat před svátky před večerní mší sv. Pokud někdo ze závažného důvodu nestihl ani jednu příležitost, ať se prosím domluví individuálně.
 • Na Zelený čtvrtek proběhne sbírka „Postní almužna“ na již hlášené úmysly. Po mši sv., prosím, setrvejte na krátké adoraci v Getsemanech.
 • Na Velký pátek držíme přísný půst od masa a újmy v jídle. Máme poslední možnost zúčastnit se křížové cesty. Sbírka je na pomoc Sv. zemi.
 • Na Bílou sobotu je doporučeno dále držet půst. V obou farnostech bude adorace v Božím hrobě 9:00–15:00 h. Zapište se prosím vzadu na připravené seznamy, aby byla zajištěna stálá adorační služba.
 • Slavením velikonoční vigilie vstupujeme do velikonoční doby. Nezapomeňte si s sebou přinést svíce, jelikož bude obnova křestního slibu. V Jaktaři proběhne křest dvou mladých děvčat.
 • Na konci slavnostních mší sv. v neděli bude svěcení velikonočních pokrmů. Sbírka na kněžský seminář je letos zrušena. Sobotní a nedělní sbírka budou na opravy, jelikož je třetí neděle měsíce.
 • Připomínám naši jednodenní pouť do Kroměříže 14. 5.: mše sv., modlitba u hrobu P. Šebely a volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek a zahrady. Prosím přihlašujte se co nejdříve, ať víme, jestli objednat jen jeden autobus, nebo se nám podaří obsadit i dva.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 4. do 17. 4. 2022

Ohlášky z 5. neděle postní

 • Dnes po mši sv. jste zváni do farní kavárny na jaktařské faře.
 • Ve středu 6. 4. proběhne na jaktařské faře v 19:00 hod. další katecheze.
 • Ve čtvrtek 7. 4. se bude od 17:00 hod. zpovídat ve Vlaštovičkách a poté udělovat svátost pomazání nemocných starším a nemocným farníkům. Následuje obvyklá mše sv.
 • V pátek 8. 4. probíhá od 14:00 hod. do 18:00 hod. zápis na církevní školu sv. Ludmily v Jaktaři.
 • V konkatedrále Panny Marie v pátek 8. 4. v 17:00 hod. začíná 24hodinové nepřetržité čtení Bible. Podrobnosti naleznete na plakátcích.
 • V sobotu 9. 4. proběhne předvelikonoční zpověď v obou farnostech. Od 13:30 hod. budu zpovídat v Milostovicích a mohu také udělit svátost pomazání nemocných případným zájemcům. Od 14:00 hod. budou zpovídat dva zpovědníci v Jaktaři a od 15:00 hod. v Kateřinkách. Využijte prosím této příležitosti.
 • Příští nedělí (Květnou) vstoupíme do slavení Svatého týdne. Obě mše sv. zahájíme před kostelem průvodem. Nezapomeňte si s sebou vzít „kočičky“. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat programy Svatého týdne, velikonočního třídení a oktávu.
 • V rámci letošního 80. výročí hrdinské smrti P. Šebely chceme putovat k jeho hrobu v Kroměříži. Toto jednodenní putování se uskuteční v sobotu 14. května. Budeme slavit mši sv. v kostele sv. Mořice, poté pojedeme k hrobu P. Aloise a následně bude volný program s možností navštívit arcibiskupský zámek. Návrat ve večerních hodinách. Cena je 450 Kč. Zapisovat se můžete v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 4. do 10. 4. 2022