Archiv pro měsíc: Říjen 2015

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle – SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

 • Minulou neděli se vybralo 4050 Kč. Pán Bůh zaplať. Příští neděli bude sbírka na osvětlení kostela. Dnešní finanční výtěžek jde na misie.
 • Ve pondělí od 17:00 hod. bude vystavená NS ve Vlaštovičkách s možnosti sv. smíření. (třetí čtvrtek v měsíci)
 • V pátek začne adorace od 17:00 hod. a po večerní mši svaté půl hodiny od 18:00. bude příležitost k přímluvné modlitbě.
 • Sobotní večerní začnou ve farním kostele v 17:30 hod. s možnosti sv. smíření po mši svaté asi půl hodiny.

Celý příspěvek

Misijní neděle

18. října jsme při mši svaté slavili misijní neděli. Děti přinášely v průvodu k oltáři různorodé věci, prostřednictvím kterých jsme si připomenuli jednotlivé kontinenty. Všichni jsme společně v přímluvách prosili o požehnání pro ty, kteří mají nedostatek základních životních potřeb. Schola krásně zazpívala písně k tématu misií a samozřejmě proběhla i sbírka na misie: mnoho žen z naší farnosti přineslo vlastnoručně upečenou buchtu nebo ovocnou šťávu. V nabídce byly také drobnosti misijního díla. Každý si mohl vybrat podle svého přání a zaplatit libovolnou částku. Díky Vám všem, kteří jste se sbírky zúčastnili.

Jan Hanuš a Marie Černá

Celý příspěvek

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Čtvrtek - Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Pátek - Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hl. patronky Slezska
Sobota - Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Neděle – 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – MISIJNÍ NEDĚLE

 • Dnes si můžete jít po mši svaté vypůjčit knihy do farní knihovny. Po mši svaté v 9:30 hod. se srdečně zváni na kávu.
 • Ve čtvrtek od 17:00 hod. bude vystavená NS v Milostovicích s možnosti sv. smíření. (třetí čtvrtek v měsíci)
 • V pátek začne adorace od 17:00 hod. a po večerní mši svaté půl hodiny od 18:00. bude příležitost k přímluvné modlitbě.
 • Sobotní večerní začnou ve farním kostele v 17:30 hod. s možnosti sv. smíření po mši svaté asi půl hodiny.

Celý příspěvek

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa – Památka Panny Marie Růžencové
Neděle – 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Příští neděli bude výměna růžencových lístků.
 • V úterý se otvírá na Dolním náměstí karmelitánské knihkupectví. Začíná se mši svatou v 17.30 hod. u sv. Vojtěcha a poté bude obchod slavnostně otevřen.
 • Ve všední dny budou mše svaté na faře (st, pá). V sobotu večerní mše svatá bude, už v kostele v 17:30 hod. a po mši svaté bude možnost sv. smíření.
 • Ve čtvrtek a v pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.

Celý příspěvek

Farníci bez kostela

Tuto neděli naše farní společenství obsadilo kostel Nejsvětější Trojice. Nejednalo se však o žádné násilné přepadení. Jen jsme se z důvodu malování kostela sešli v náhradním prostoru. Děkujeme za zapůjčení chrámu. Příští týden se už (snad – pokud si uklidíme a dílo se podaří) sejdeme opět v našem farním kostele.