Archiv pro měsíc: Duben 2015

FARNÍ POUŤ DO KRÁLIK

Drazí farníci, v sobotu 25. dubna jako farnost odjíždíme na pouť do Králík na horu Matky Boží, abychom vyprošovali naším rodinám potřebné dary, aby Ježíš vedl a chránil, upevňoval v lásce a křesťanském životě v dnešním světě. Pojeďte s námi a spojme s Pannou Marii v modlitbě.

PROGRAM:
7:00 hod. – odjezd od zastávky Církevní školy v Jaktaři
10:30 hod. – mše svatá a poté křížová cesta
12:00 hod. – oběd z vlastních zásob
poté prohlídka areálu poutního místa, památník internace atd. a možnost výletu do okolí
návrat asi v 18:00 hod.

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Čtvrtek – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
Sobota – Svátek sv. Marka, evangelisty
Neděle –4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – DOBRÉHO PASTÝŘE

• V pondělí 20.4. v Jarkovicích od 17.00 hod. bude vystavena NS a možnost svátosti smíření.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na faře.
• Sobotní večerní mše svatá nebude v Milostovicích v 18.00 hod., z důvodu poutě do Králík. Večer v 19.00 hod. budou biřmovanci na faře.

Celý příspěvek

2. NEDĚLE VEKONOČNÍ

Neděle –3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• Ve čtvrtek 16.4. v Milostovicích od 17.00 – 18.00 hod. bude vystavena NS a možnost svátosti smíření.
• Sobotní večerní mše svatá bude v Vlaštovičkách v 18.00 hod.
• V sobotu 25. dubna bychom jeli na pouť do Králík, prosím pište se zájemci na papír vzadu kostele. Vyjíždět budeme v 7.00 hod. od církevní školy. Cena na dospělého 200Kč, na dítě 100Kč.