Archiv pro měsíc: Září 2014

Farní ohlášky – Slavnost sv. Václava

Pondělí 29.9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Úterý 30.9. – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Středa 1.10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Čtvrtek 2.10. – Památka sv. andělů strážných
Pátek 3.10. – První pátek
Sobota 4.10. – Památka sv. Františka z Assisi
Neděle 5.10. – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Celý příspěvek

Výuka náboženství

Drazí rodiče, zde je definitivní rozvrh hodin náboženství, které bude probíhat na faře. Výuka začne ve čtvrtek od 18. září.

ČTVRTEK – 4. a 5. třída od 14.00 – 14.45 hod.
1. a 2. třída od 14.00 – 14.45 hod.
6. a 7. třída od 15.00 – 15.45 hod.
PÁTEK – 3. třída od 14.30 – 15.15 hod.

Příměstský tábor v Jaktaři

Ve dnech 4.–8. 8. 2014 se uskutečnil farní tábor, kterého se zúčastnilo 26 dětí. Během pěti dnů se děti podívaly do každého světadílu, ve kterém se pořádaly olympijské hry. Ameriku poznávaly v Arboretu, Evropu při bowlingu v Opavě, Asii na hřišti ve Vlaštovičkách, Afriku v aquaparku v Kravařích a závěrečné sportování proběhlo v Austrálii na farní zahradě. Při soutěžích a hrách dohlíželi na dodržování pravidel i mladí ze spolča. Děkuji tedy Kristýnce, Vaškovi, Vojtovi, Aničce, Terce, Barunce, všem pomocníkům, všem dětem a hlavně otci Petrovi, že se tento tábor opravdu vydařil.

Marie Černá