Archiv pro měsíc: Červen 2021

Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

 • Dnes slavíme v Jaktaři pouť ze slavnosti sv. Petra a Pavla. Odpoledne v 14:30 h. bude ve farním kostele v Jaktaři svátostné požehnání a okolo 15:00 h. začne na farní zahradě posezení. Všichni jste spolu se svými rodinami a známými zváni!
 • Ve středu 30. 6. poděkujeme s dětmi z církevní školy sv. Ludmily v 8:30 h. v jaktařském kostele mší sv. za uplynulý školní rok. Zveme také všechny příbuzné a známé našich dětí.
 • Rovněž ve středu v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře v letošním školním roce poslední katecheze pro všechny.
 • Ve čtvrtek odjíždíme na naši farní pouť – v Jaktaři od církevní školy v 5:00 h., v Kateřinkách od školy na ul. Vrchní v 5:15 h. Návrat je plánován na páteční večer. Připomínám všem účastníkům, že je nezbytně nutné mít s sebou doklad o očkování, provedeném PCR testu nebo o prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce!
 • Z důvodu farní poutě se návštěvy nemocných uskuteční příští týden.
 • Ohlašuji, že ve farnosti Jaktař proběhnou v nejbližších dnech dva svatební obřady: Luděk Matyšťák a Vladimíra Matyšťáková, Jan Kostřica a Andrea Šípková.
 • Do neděle 4. 7. je možné si v sakristiích objednat Katolický týdeník a diecézní měsíčník Okno. Podle počtu stálých odběratelů pak bude objednán určitý počet kusů periodik.
 • V termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 6. do 4. 7. 2021

Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

 • Příští neděli 27. 6. slavíme v Jaktaři pouť ze slavnosti sv. Petra a Pavla. Kazatelem při slavnostní bohoslužbě v 8:00 h. bude nově vysvěcený jáhen Karel Honka. Mše sv. v Kateřinkách bude pak začínat v 9:30 h., kázat bude opět jáhen Karel. Odpoledne v 14:30 h. bude ve farním kostele v Jaktaři svátostné požehnání a okolo 15:00 h. začne na farní zahradě posezení. Všichni jste spolu se svými rodinami a známými zváni!
 • V termínu 2. – 6. 8. proběhne na jaktařské faře příměstský tábor. Srdečně zveme děti z obou farností, aby se zúčastnily. Plakát visí na nástěnce a přihlášky jsou vzadu v kostele.
 • Stále probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Kdo z přihlášených ještě nepřinesl zálohu 1200 Kč, je možné tak učinit.
 • Do konce měsíce června je možné si v sakristiích objednat Katolický týdeník a diecézní měsíčník Okno. Podle počtu stálých odběratelů pak bude objednán určitý počet kusů periodik.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 20. 6. do 27. 6. 2021

Ohlášky z 11. neděle v mezidobí

 • Dnes probíhá měsíční sbírka na opravy. Vždy je také možné posílat dar přímo na bankovní účet farností. Pán Bůh zaplať všem za tuto pomoc farnostem.
 • Ve středu 16. 6. v 19:00 h. bude další katecheze pro všechny na jaktařské faře.
 • V sobotu 19. 6. v 9:30 h. proběhne ve znovuotevřené konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svěcení. Jedním ze dvou svěcenců je kateřinský rodák Mgr. Karel Honka. Velmi prosím farníky obou farností, aby se svěcení účastnili a modlitbou tak vyjádřili podporu tomuto opavskému klerikovi.
 • Stále probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Všechny přihlášené prosíme, aby co nejdříve přinesli do sakristií doplňující údaje pro ubytování – datum narození, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Je možné už přinést i zálohu 1200 Kč.
 • Chtěl bych, aby Katolický týdeník i diecézní časopis Okno byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 13. 6. do 20. 6. 2021

Ohlášky z 10. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za společné slavení slavnosti Těla a Krve Páně, za přípravu oltářů, zajištění zpěvu i celé liturgie!
 • Dnes je první neděle měsíce, mění se tedy kartičky Živého růžence. Po mši sv. v Jaktaři bude na faře kavárna a knihovna.
 • Po delším čase se opět otevírá možnost účastnit se mše sv. v Domově sv. Kateřiny pro seniory. Bude celebrována ve čtvrtek 10. 6. v 9:00 h. Pro účast je třeba vzít s sebou očkovací certifikát, potvrzení o prodělání nemoci v posledních měsících nebo PCR test.
 • V sobotu 12. 6. v 10:00 h. bude celebrována první slavnostní mše sv. v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie apoštolským administrátorem Martinem Davidem. Všichni Opavané jsou srdečně zváni.
 • Rovněž v sobotu 12. 6. uzavřou ve farnosti Kateřinky církevní manželství Michal Pořízek a Lucie Košárková.
 • Příští neděli proběhne měsíční sbírka na opravy. Vždy je možné posílat dar přímo na bankovní účet farností. Pán Bůh zaplať všem za tuto pomoc farnostem.
 • Byli jsme požádáni o pomoc s podporou nového hřiště pro děti v rámci „Nápadů pro Opavu“. Hlasujte prosím zde a podpořte dobrou věc:
  https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/napady-pro-opavu/napady-urcene-k-hlasovani/hriste-pro-jaktarske-deti.html
 • Naši biskupové napsali všem katolickým věřícím list, ve kterém zvou k účasti na Eucharistickém kongresu, který proběhne v Budapešti. Naleznete jej vyvěšený na nástěnkách. Zájemci jsou určitě vítáni.
 • Probíhá zápis mešních úmyslů. Opět je o ně možné žádat skrze e-mailovou komunikaci. Neváhejte se zápisem, abyste měli termín, o který prosíte!
 • Naše farní pouť je již plně obsazena. Je ale možné se přihlásit jako náhradník. Všechny přihlášené prosíme, aby co nejdříve přinesli do sakristií doplňující údaje pro ubytování – datum narození, trvalé bydliště a číslo občanského průkazu. Je možné už přinést i zálohu 1200 Kč.
 • Chtěl bych, aby Katolický týdeník i diecézní časopis Okno byly objednány na konkrétní jméno. Farnost tedy objedná tolik kusů, o kolik bude zájem. Prosím vás tedy, kdo chcete pravidelně odebírat alespoň jedno z těchto periodik, abyste se nahlásili v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 6. 6. do 13. 6. 2021