Archiv pro měsíc: Září 2016

Vzpomínání na scholový tábor

V sobotu 24. 9. od 18.00 jsme se sešli na faře, abychom společně zavzpomínali, jak nám bylo dobře na scholovém táboře. Promítali jsme si fotky a sledovali záznam závěrečných divadelních představení, jejichž umělecké provedení bylo (jako obvykle) na špičkové úrovni.

Pokud jste zrovna nemohli být s námi a chtěli byste fotky a videa vidět taky, můžete si je do konce října stáhnout z farního uložiště na následujících odkazech. Prezentace fotek (25 MB). Jednotlivé fotky (celkem 1 GB). Závěrečné scénky (6,4 GB, chybí posledních pár minut).

25. NEDĚLE V MEZIBOBÍ

Úterý – Památka sv. sv. Ondřeje Kim, kněze, Pavla Chong a druhů, mučedníků
Středa – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Pátek - Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle –26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • V pondělí ve Vlaštovičkách je adorace od 17.00 hod. a také sv. smíření v zákristii.
 • V sobotu nebude večerní mše svatá z důvodu mé nepřítomnosti. Ministrantská schůzka bude v sobotu v 9.15 hod.
 • Příští neděli 25. 9. dům nevidomých ve Vlaštovičkách slaví výročí 20 let od založení, v 14.30 hod. bude děkovná mše svatá a poté bude pokračovat následující program.
  Klub svaté Anežky-dobrovolné sdružení CHO Vás srdečně zve na přednášku vojenského kaplana P. Kamila Víchy na téma Armáda, její postavení a význam v současném světě. Přednáška se uskuteční v úterý 20. září v 16 hodin v pastoračním středisku minoritského kláštera. Všichni jste srdečně zváni.

 

Pokrakovské povídání

V neděli 18.9. 2016 odpoledne jsme se sešli na faře, abychom se společně ohlédli za letošními Světovými dny mládeže v Krakově. Prohlédli jsme si fotografie ze setkání, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o setkání mládeže s papežem a poslechli jsme si zážitky členů našeho spolča. To vše v příjemné atmosféře u kávy a čaje.

Díky všem, kteří přišli! Díky za to, že jste nám umožnili se Světových dnů mládeže zúčastnit a za vaši modlitební podporu!

VÝUKA KATECHISMU

Drazí rodiče, zde je přehled hodin pro výuku katechismu pro tento školní rok 2016/2017. Prosím přihlaste děti i přes možnosti všech možný kroužku. Bděte nad svým dítětem, ať rozvíjí dar víry a zakouší radost, že Bůh je láska a milosrdenství.

 • Výuka KATECHISMU: bude probíhat ve čtvrtek.
  13.45 – 14.20 hod. – 3. třída;
  14.30 – 15.10 hod. – 4. – 6. třída
  15.15 – 16.00 hod. – 7. – 9. třída
  pátek – 18.30 – 1915 hod. – středoškoláci (co 14 dnů). Začíná se 16. září.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí – Jména PM
Úterý – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Středa – Svátek Povýšení sv. kříže
Čtvrtek - Památka PM Bolestné
Pátek - Památka sv. Ludmily, mučednice
Neděle –25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Ve čtvrtek v Milostivicích je adorace od 17.00 hod. a také sv. smíření v zákristii.
 • V sobotu také se uskuteční svatba: Dan Batka a Lenka Jankovská v 11.00 hod.
 • Příští neděli 18. 9. mládež farnosti nás seznámí s Krakovem. Společně povídají o světovém setkání mladých a budu to doprovázet prezentací fotek. v 15.00 hod. na faře.
 • Prosím ty, kteří se vypraví na farní pouť na Cvilín pěšky z Úvalna anebo potřebují odvoz, ať se napíšou na papír vzadu v kostele. Potřebujeme si udělat přehled zájmu, ať se to může zorganizovat. Jede se 1. 10. a pojede se na kole, auty a popřípadě i pěšky.

Mše svatá s poděkováním za úrodu.

V neděli 11. září při mši svaté v 9.30 jsme poděkovali za letošní úrodu. Na začátku mše svaté přinesly děti před oltář výpěstky z našich zahrad a polí. Schola doprovázela bohoslužbu krásným zpěvem. Na závěr obřadů otec Petr vyprošoval požehnání pro úrodu a pro naše pole.

Všemohoucí dobrý Bože, ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi, aby mohla vydat své plody. Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej, ať se z letošní úrody nasytí také ti, kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno.

Scholový tábor

Také o letošních prázdninách probíhal scholový tábor, tentokrát ve Slavkově u Brna. Bylo tam plno lidí, od dvojčat, která ještě ani neuměla chodit, až po dospěláky. Byly tam sprchy, výtah, schody, zámek a kousek od Slavkova dokonce Brno. Prostě tam bylo všechno, co k táboru patří, a občas ještě něco málo navíc. Ale abych tady nevypisovala jenom nudné a zbytečné informace, které (pokud by se vám povedlo článek vůbec dočíst a neukousat se přitom nudou) byste si stejně buď mohli domyslet sami, nebo vám k ničemu nebudou a nezajímají vás, ráda bych zmínila pár zajímavostí.

Celý příspěvek

SDM 2016 – Program v Krakově

Jedu! Jedeš? Jedeme! Čím více se blížíme ke Krakovu, tím více přibývá aut s jinou než polskou registrační značkou a upoutávek na Světové dny mládeže. Nálada je výborná, autobus si zpívá a během dvou hodin jsme v Krakově. Tři červená písmenka SDM vidíme opravdu všude, na tramvajích, kolem cest, dokonce i na čerpacích stanicích je koutek se suvenýry!

Celý příspěvek