Archiv pro měsíc: Duben 2024

Ohlášky z 5. neděle velikonoční

 • Ve středu 1. května v Jaktaři a v pátek 3. května v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců v 18:30 h.
 • Od 2. do 10. května bude probíhat zvláštní modlitební novéna za rodiny naší diecéze a bude spojena s putováním relikvií blahoslavené rodiny Ulmových, které se podařilo získat pro poutní místo Maria Hilf a budou tam uloženy během pouti rodin 11. května. K modlitební novéně se mohou připojit jednotlivci, rodiny i celá společenství. Texty jsou k dispozici na webu diecéze. Každý večer od 20:00 bude společná modlitba také živě přenášena z různých míst diecéze, kde budou přítomny ostatky rodiny Ulmových. Můžete ji sledovat na webu či sociálních sítích diecéze.
 • Ve čtvrtek 2. května děkuje církevní škola sv. Ludmily za 20 let své existence. Mši sv. v 10:00 h. v našem farním kostele bude celebrovat diecézní biskup Mons. Martin David. Všichni jste co nejsrdečněji zváni!
 • Návštěvy nemocných proběhnou tentokrát pouze na první pátek kvůli čtvrteční slavnosti.
 • Příští neděli je v celé ČR sbírka na pronásledované křesťany. Po mši sv. v Jaktaři bude farní kavárna.
 • Stále je dost volných míst na pouť do Vranova u Brna v sobotu 11. května. Odjezd z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 4. do 5. 5. 2024

Ohlášky z 3. neděle velikonoční

 • Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
 • Ve středu 17. 4. v Jaktaři a v pátek 19. 4. v Kateřinkách proběhnou přípravy biřmovanců vždy v 18:30 h.
 • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proto proběhne obvyklá měsíční sbírka na opravy.
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
 • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 4. do 21. 4. 2024

Ohlášky z 2. neděle velikonoční

 • Dnes po jaktařské mši sv. proběhne kavárna netradičně před kostelem.
 • Tento týden vybírám několik dní své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 11. 4. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
 • Od Velikonoc je možné zapisovat jakékoli intence na druhé pololetí roku 2024.
 • Příští neděli bude sbírka na mzdový a solidární fond. Odpoledne v 14:00 h. jste srdečně zváni na benefiční koncert sboru Cantabile z Olomouce v kateřinském farním kostele. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan.
 • První letošní pouť uspořádáme v sobotu 11. 5. do Vranova u Brna. Odjezd bude z Jaktaře v 7:00 h. a z Kateřinek 7:10 h. Cena za dopravu autobusem je 500 Kč, zapisuje se v sakristiích. V programu je: mše sv., prohlídka kostela a jesliček, možnost oběda, adorace a možnost navštívit hrad Veveří. Bude skvělé, když se k nám přidají i další farníci svými auty.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 4. do 14. 4. 2024