Archiv pro měsíc: Říjen 2020

Ohlášky z výročí posvěcení farních kostelů

 • Stále trvají mimořádná opatření, která v našich kostelích dodržujeme. Farníci mohou žádat ve kterýkoli vhodný čas o udělení sv. svátostí. Zvláště bude možnost přijmout sv. přijímání bezprostředně dnešních mší svatých v Jaktaři v 7:45 h. a 8:30 h. a Kateřinkách v 9:45 h. a 10:30 h. Nedělní mše sv. v 8:00 h. jsou vysílány online na našich farních stránkách.
 • Dnes by měla proběhnout měsíční sbírka na opravy – v Jaktaři doplacení opravy varhan a v Kateřinkách na splacení dluhu. Prosím věřící, aby pomohli farnostem např. odesláním daru na farní účet, který je na internetových stránkách.
 • Tento týden budou probíhat soukromá duchovní cvičení duchovního správce, která byla naplánována již před delším časem. Mše svaté tedy v týdnu v obou farnostech nebudou. Zůstává možnost se vyzpovídat a soukromě modlit v kostele sv. Vojtěcha podle rozpisu, který je na internetových stránkách farnosti Panny Marie.
 • 1. 11. budou v Jaktaři čtena jména a sloužena mše svatá za zemřelé z „otčenáškových“ lístků; 2. 11. pak v Kateřinkách. Do těchto termínů je nutné přinést vyplněné lístky, aby mohly být zahrnuty. Následně bude vyhlášeno, kdy budou slouženy další mše svaté za tyto zemřelé.
 • Podle dekretu Apoštolské penitenciárie bude možné získávat plnomocné odpustky pro zemřelé po celý měsíc listopad za splnění obvyklých podmínek.
 • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 10. do 1. 11. 2020

Ohlášky z 29. neděle v mezidobí

 • Stále trvají mimořádná opatření, která v našich kostelích dodržujeme. Farníci mohou žádat ve kterýkoli vhodný čas o udělení sv. svátostí. Zvláště bude možnost přijmout sv. přijímání bezprostředně po nedělních mší svatých v Jaktaři v 7:45 h. a 8:30 h. a Kateřinkách v 9:45 h. a 10:30 h. Dnešní mše sv. v 8:00 h. a příští neděli opět v 8:00 h. jsou vysílány online na našich farních stránkách.
 • Nezapomeňte, že se v noci ze soboty na neděli mění čas z 3:00 h. na 2:00 h.
 • Ve středu bude opět v 19:00 h. na faře v Jaktaři katecheze pro dospělé. Všichni jsou srdečně zváni.
 • Příští neděli by měla proběhnout měsíční sbírka na opravy – v Jaktaři doplacení opravy varhan a v Kateřinkách na splacení dluhu. Prosím ty věřící, kteří se nezúčastní bohoslužeb, aby pomohli farnostem odesláním daru na farní účet, který je na internetových stránkách.
 • Vše, co se týká „Otčenáškových modliteb“, platí: Vzadu jsou připravené lístečky, které je možné si vzít domů a vypsat jména zemřelých (ne živých), za které prosíte o modlitbu. Vyplněné lístečky můžete pak přinést po mši svaté do sakristie a zanechat je tam s určitým darem. Za tyto zemřelé se pak budeme společně modlit a bude za ně sloužena mše svatá v Jaktaři 1. 11. a v Kateřinkách 2. 11. Také budou poslány úmysly těchto mší sv. do pohraniční.
 • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 10. do 25. 10. 2020

Ohlášky z 28. neděle v mezidobí

 • Dnes proběhne v Jaktaři na konci mše svaté požehnání obnovených varhan a bezprostředně po mši svaté bude krátký koncert. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
 • Z důvodu nouzového stavu je misijní neděle z rozhodnutí biskupů s veškerým programem odložena.
 • I v našich farnostech musíme dodržovat vládní ustanovení, ale mše svaté se rušit nebudou, jelikož to není vyžadováno. Přibydou mše sv. s nedělní platností a v neděli bude slouženo více mší svatých, aby se alespoň několik věřících mohlo zúčastnit. Mše sv. budou slouženy jako „tiché“. Prosím, aby se věřící rozdělili na tyto bohoslužby. Přednost mají ti, kteří dali sloužit intenci mše sv. Do počtu účastníků se nezapočítávají přisluhující.
 • Vše, co se týká „Otčenáškových modliteb“, platí: Vzadu jsou připravené lístečky, které je možné si vzít domů a vypsat jména zemřelých, za které prosíte o modlitbu. Uvádějte prosím pouze jména zemřelých. Vyplněné lístečky můžete pak přinést po mši svaté do sakristie a zanechat je tam s určitým darem. Za tyto zemřelé se pak budeme společně modlit, bude za ně sloužena mše svatá a také budou poslány úmysly těchto mší sv. do pohraniční.
 • Ve farnosti Jaktař hledáme osobu, která by se ujala kostelnické služby. Může být určitě i více osob, které si budou vypomáhat a event. se střídat. Prosím, aby se někdo obětavý našel. Tato oběť bude jednou Bohem velmi oceněna.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 10. do 18. 10. 2020