Archiv pro měsíc: Květen 2015

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Úterý - Památka sv. Filipa Neriha, kněze
Sobota – Památka sv. Zdislavy
Neděle –SLAVNOST NEJSVĚTĚJSÍ TROJICE

• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře 18:45 hod. Téma: EUCHARISTIE
• V pátek proběhne noc kostelů (viz. letáček).
• Děkuji všem, kteří se zúčastnili svatodušní vigilie.
• Příští neděli půjdou děti k první svaté zpovědi odpoledne v 14:30 hod. a 7.6. v neděli proběhne první svaté přijímání. Vzpomeňme na ně v modlitbě.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Sobota – Vigilie Seslání Ducha svatého
Neděle – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

• V pondělí bude adorační hodinka před NS v Jarkovicích od 17.00 hod. s možností sv. smíření.
• Ve čtvrtek bude adorační hodinka před NS v Milostovicích od 17.00 hod. + sv. smíření. Od 18.45 hod. na faře budou HOVORY O VÍŘE. Téma: Eucharistie

Celý příspěvek

Noc kostelů

100_6587

Srdečně vás zveme na letošní Noc kostelů!

Pro děti je připraveno výtvarné tvoření na faře, dospělí mají unikátní možnost zeptat se otce Petra Kříbka na nejrůznější otázky. Dále se můžete těšit na Malý večerní koncert, který si pro vás připravila jaktařská schola a její hosté. Večer bude zakončen modlitbou při svíčkách, doprovázenou zpěvy z Taizé.

Přijďte se podívat na kostel zblízka a nezapomeňte s sebou vzít všechny své známé!

Plakátek s programem ke stažení: Plakat 2015

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Vigilie Nanebevstoupení Páně
Čtvrtek – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Sobota – Památka sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech
Neděle –7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně ve farním kostel bude mše svatá v 17.30 hod., proto nebude mše svatá v Milostovicích. Využijme možnosti NOVÉNY k DS.
• V sobotu bude poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého v Jarkovické kapli v 9:30 hod. z tohoto důvodu nebude potom večerní mše svatá ve Vlaštovičkách.
• 23. května (v sobotu) bude svatodušní VIGILIE ve 20:00 hod. s obnovou biřmovacích závazků.