Archiv pro měsíc: Červen 2022

Ohlášky z 13. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za dnešní slavení jaktařské pouti! Za liturgickou i hudební přípravu, za výzdobu i jakékoli práce, které jste pro farnost a k připomínce o. Šebely vykonali! Přijměte srdečné pozvání na odpolední pobožnost a následný farní den na zahradě.
 • Ve čtvrtek 30. 6. v 8:30 h. v jaktařském kostele poděkujeme spolu s žáky a vyučujícími církevní školy za uplynulý školní rok. Všichni jste zváni k účasti!
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
 • Pozvání otce biskupa Martina: Milí rodiče, děti, rodiny, blíží se začátek prázdnin, a proto bych vás rád pozval na setkání, kterým prázdniny v naší diecézi začínáme. Je to Setkání dětí a rodin v pátek 1. července na Prašivé. Program, který má letos téma „Společně na cestě“, zahájíme v 10:00 h. v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připravena řada zajímavých stanovišť. Do batůžku si můžete vzít navíc jeden obyčejný brambor. Na jednom stanovišti s jeho pomocí uděláte radost lidem z Domova svaté Alžběty v Jablunkově. Tímto Setkáním dětí a rodin zakončíme v naší diecézi Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem. Těším se na setkání s vámi na Prašivé!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 6. do 3. 7. 2022

Ohlášky z 12. neděle v mezidobí

 • Pán Bůh zaplať za vaši účast na slavnosti Božího těla, za přípravu liturgie i všech oltářů, rovněž za dnešní měsíční sbírku na opravy!
 • Ve středu 22. 6. v 19:00 h. na jaktařské faře proběhne poslední katecheze.
 • Ve čtvrtek 23. 6. v 9:30 h. bude v Domově sv. Kateřiny na ul. Rolnická modlitba růžence.
 • Ve čtvrtek 23. 6. v 15:00 h. proběhne na církevní škole sv. Ludmily v Jaktaři zahradní slavnost. Podrobnosti jsou na plakátu.
 • V sobotu 25. 6. se uskuteční fotbalový zápas mezi farnostmi Opavy a Hradce nad Moravicí. Výkop je stanoven na 14hod. na orelském hřišti v Jaktaři. Součástí fotbalového odpoledne bude také grilování masa, dobré pivo Rohan, Betty Café, a muzika. Prosíme farníky o přinesení něčeho dobrého ke kávě.
 • V neděli 26. 6. bude prožívat jaktařská farnost svou pouť ke cti sv. Petra a Pavla. Z tohoto důvodu budou opět vyměněny mše sv. v obou farnostech. Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat P. Josef Lambor, farář u sv. Mořice v Kroměříži, koncelebrovat bude P. Jan Czudek. Mše sv. bude završena průvodem k faře, kde bude odhalena a posvěcena pamětní deska P. Aloise Šebely. Účastnit této slavnosti se má mnoho hostů, zástupců samosprávy i různých církevních institucí. Odpoledne proběhne v 14:30 h. ve farním kostele pobožnost a po ní následuje tradiční farní den na zahradě fary. Přijměte, prosím, všichni pozvání na tuto slavnost.
 • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 6. do 26. 6. 2022

Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice

 • Pán Bůh zaplať za vaši účast i pomoc minulou neděli při přípravě svatodušní vaječiny v obou farnostech! Také za dnešní sbírku na diecézní mzdový a solidární fond.
 • Slavnost Těla a Krve Páně budeme slavit v našich farnostech stejně jako loni: v Jaktaři ve čtvrtek a v Kateřinkách v neděli. Prosím vás všechny, abyste se zúčastnili slavnostních bohoslužeb a připojili se k průvodu, kterým vyjadřujeme víru v Kristovu přítomnost v Eucharistii. Prosím o přípravu oltářů stejně jako v loňském roce. A zároveň o přinesení okvětních lístků pro naše děvčata, aby měla dobrou zásobu k sypání na cestu!
 • V rámci letošních nápadů pro Opavu jsme byli požádáni o podporu projektu posezení pod jaktařským kostelem. Učiňte tak prosím do středy 15. 6. na této adrese: https://www.opava-city.cz/sity/chci-se-zapojit/napady-pro-opavu/hlasovani-napady-pro-opavu-2022.html
 • Příští neděli proběhne v našich farnostech obvyklá měsíční sbírka na opravy.
 • Naše stálá prosba: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 6. do 19. 6. 2022

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha svatého

 • Pán Bůh zaplať všem, kteří se včera zúčastnili pouti na Sv. Kopeček na poděkování za první sv. přijímání v našich farnostech! Rovněž patří vám všem poděkování za dnešní sbírku na Charitu!
 • Dnes slavíme slavnost Letnic. Podle tradice proběhne v obou farnostech svatodušní vaječina. Všichni farníci – mladší i starší – jsou opravdu srdečně zváni, aby se zúčastnili. Začínáme v 15:00 h. S sebou vemte něco sladkého ke kávě a několik vajec.
 • Ekonomická rada obou farností se sejde ve středu 8. 6. v 19:00 h. na jaktařské faře.
 • V sobotu 11. 6. v 11:00 h. vstoupí do křesťanského manželství Karel Lamich a Veronika Orlíková.
 • Příští neděli 12. 6. proběhne v našich farnostech podle pokynů biskupa sbírka na DMS fond.
 • Naše stálá prosba: jestliže vás Bůh obdařil krásnými květinami na zahrádce, neváhejte je prosím přinést a ozdobit jimi naše chrámy!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 6. do 12. 6. 2022