Archiv pro měsíc: Únor 2021

Ohlášky z 2. neděle postní

 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných, tentokrát se svátostí smíření před velikonočními svátky a individuálním udělováním pomazání nemocných.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce března, mění se desátky Živého růžence.
 • Připomínám uspořádání postní doby v našich farnostech:
 1. Ve středu a v pátek je půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou vede kněz. O nedělích je křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
 2. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
 3. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 2. do 7. 3. 2021

Ohlášky z 1. neděle postní

 • Dnes – v předvečer svátku Stolce sv. apoštola Petra – probíhá celocírkevní sbírka „Svatopetrský haléř“. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc.
 • Při bohoslužbách minulé neděle přijalo svátost pomazání nemocných v Jaktaři 29 osob a v Kateřinkách 20 osob.
 • Ve středu 24. 2. proběhne na jaktařské faře v 19:00 h. další katecheze pro dospělé.
 • Postní doba bude v našich farnostech uspořádána podle domluvy na pastorační schůzce takto:
 1. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
 2. Vzadu v kostelích je k dispozici „Průvodce postní dobou“, který si můžete rozebrat, a může vám napomoci v prožívání tohoto posvátného času.
 3. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
 4. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 2. do 28. 2. 2021

Ohlášky z 6. neděle v mezidobí

 • Dnes v našich farnostech probíhá společné udělování svátosti pomazání nemocných. Jsem rád, že mnoho z našich farníků se na tuto svátost připravilo a přijímá ji. Pokud někdo z objektivních důvodů nemohl dnes svátost přijmout, může o ni požádat individuálně.
 • Dnes také probíhá měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc. Za týden proběhne přikázaná sbírka „Svatopetrský haléř“.
 • Popeleční středou vstupujeme do postní doby. Tento den je ustanoven přísný půst od masa a půst újmy – úplné nasycení jen jednou za den. Při bohoslužbách se bude udělovat popelec.
 • Postní doba bude v našich farnostech uspořádána podle domluvy na pastorační schůzce takto:
  1. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
  2. Vzadu v kostelích je k dispozici „Průvodce postní dobou“, který si můžete rozebrat, a může vám napomoci v prožívání tohoto posvátného času.
  3. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
  4. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 2. do 21. 2. 2021

Ohlášky z 5. neděle v mezidobí

 • Dnes se po mších svatých uděluje svatoblažejské požehnání. Jelikož je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence.
 • Pán Bůh zaplať za společnou oslavu svátku Uvedení Páně do chrámu a veškerou pomoc při sklízení vánoční výzdoby a úklidu kostelů.
 • Ve středu 10. 2. v 19:00 h. proběhne další katecheze pro dospělé na jaktařské faře.
 • února slavíme o svátku Panny Marie Lurdské Světový den nemocných. Proto se bude v neděli 14. 2. při mších svatých udělovat svátost pomazání nemocných starším a nemocným farníkům. Připomínám, že je třeba přistoupit ke svátosti pokání před jejím přijetím!
 • Jelikož připadá na třetí neděli v měsíci sbírka „Haléř sv. Petra“, bude měsíční sbírka na opravy příští neděli.
 • Popeleční středou, která letos připadá na datum 17. 2., vstoupíme do postní doby. Ve středu a v pátek bude půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou povede kněz. O nedělích bude křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 2. do 14. 2. 2021