Archiv pro měsíc: Březen 2016

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktáv
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

 • Tento týden bude výuka náboženství.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Milosrdenství a Kristova církev.
 • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
 • V pátek bude po večerní mši svatá společná řízená adorace.
 • V sobotu v 7.00 hod. bude mše svatá ke cti PM, za úmysly farníků.
 • Příští neděli nebude setkání prvokomunikantů, ale až v neděli 17. dubna.

Celý příspěvek

KVĚTNÁ NEDĚLE

Čtvrtek - Památka na poslední večeři Páně
Pátek - Velkopáteční obřady
Sobota - Vigilie Vzkříšení
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Ve středu budeme se zamýšlet nad 7. skutkem duchovního milosrdenství „MODLIT ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ“
 • Na Zelený čtvrtek v na Velký pátek bude po obřadech možnost setrvat k modlitbě.
 • Na Velký pátek bude KŘÍŽOVÁ CESTA V 8.00 HOD. v kostele.
 • Stráž u Božího hrobu – se můžete zapisovat vzadu v kostele.
 • V neděli o slavnosti vzkříšení se budou žehnat velikonoční pokrmy.
  ZPOVÍDÁNÍ:
 • Středa – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby
  Úterý – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod. – MŠE SVATÁ V 17:30HOD.; po mši dle potřeby

  Snažme se využít ještě tyto dny přípravy, zvl. na zpověď a udělejme si čas na celé velikonoční triduum, neboť není na světě většího díla – než dílo Boží lásky – vykoupení.

 

I u nás jsme vstoupili do Velikonoc

Květná neděle je připomínkou Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Šestá neděle postní má v misále název: „KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ“. Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí).

Celý příspěvek

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH VE FARNÍM KOSTELE V JAKTAŘI

SVATÝ TÝDEN 2016
20.3. – Květná neděle9.00 hod.
24.3. – Zelený čtvrtek (Památka na poslední večeři Páně) v 17.30 hod.

TRIDUUM
25.3. – Velký pátek (Uctívání sv. kříže) v 17.30 hod.
26.3. – Bílá sobota (Vigilie Vzkříšení Páně) v 20.00 hod.
27.3. – Neděle Vzkříšení Páně7.15; 9.30 hod.; na závěr budou požehnány velikonoční pokrmy

28.3. – Velikonoční pondělí v 7.15 hod.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Čtvrtek 17.3. – kaple Mikostovice – 17.00 – 18.00 hod.
Pátek 18.3. – kostel Jaktař – 16.45 – 17.30 hod.
Sobota 19.3 – kostel Jaktař – 17.00 – 17.30 hod.; od 18.15 dle potřeby
Neděle 20.3. – kostel Jaktař – 8.15 – 9.00; po mši sv. dle potřeby
Pondělí 21.3. – kaple Vlaštovičky – 17.00 – 18.00 hod.
Úterý 22.3. – kostel Jaktař – 17.00 – 17.30 hod.; od 18.15 dle potřeby
Středa 23.3. – kostel Jaktař – 17.00 – 17.30 hod.; od 18.15 dle potřeby

5. POSTNÍ NEDĚLE

Sobota - SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PM
Neděle – KVĚTNÁ NEDĚLE

 • V pátek budeme rozjímat nad 6 skutkem duchovního milosrdenství: TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽE.
 • Tento pátek povedou křížovou cestu MINISTRANTI. Křížové cesty jsou každý pátek od 17.00 hod. ve farním kostele.
 • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné.
 • V sobotu bude mše svatá v 17.30 hod. ze SLAVNOSTI SV. JOSEFA.
 • Příští neděli na KVĚTNOU NEDĚLI bude mše svaté v 9.00 hod. Prosím, přineste si kočičky (palmové ratolesti). Křížová cesta, už nebude.