Archiv pro měsíc: Březen 2016

SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktáv
Neděle – 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

 • Tento týden bude výuka náboženství.
 • Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Milosrdenství a Kristova církev.
 • Ve čtvrtek a v pátek budu navštěvovat nemocné.
 • V pátek bude po večerní mši svatá společná řízená adorace.
 • V sobotu v 7.00 hod. bude mše svatá ke cti PM, za úmysly farníků.
 • Příští neděli nebude setkání prvokomunikantů, ale až v neděli 17. dubna.

Celý příspěvek

KVĚTNÁ NEDĚLE

Čtvrtek - Památka na poslední večeři Páně
Pátek - Velkopáteční obřady
Sobota - Vigilie Vzkříšení
Neděle – SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

 • Ve středu budeme se zamýšlet nad 7. skutkem duchovního milosrdenství „MODLIT ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ“
 • Na Zelený čtvrtek v na Velký pátek bude po obřadech možnost setrvat k modlitbě.
 • Na Velký pátek bude KŘÍŽOVÁ CESTA V 8.00 HOD. v kostele.
 • Stráž u Božího hrobu – se můžete zapisovat vzadu v kostele.
 • V neděli o slavnosti vzkříšení se budou žehnat velikonoční pokrmy.
  ZPOVÍDÁNÍ:
 • Středa – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod.; po mši dle potřeby
  Úterý – kostel Jaktař – 16.30 – 17.30 hod. – MŠE SVATÁ V 17:30HOD.; po mši dle potřeby

  Snažme se využít ještě tyto dny přípravy, zvl. na zpověď a udělejme si čas na celé velikonoční triduum, neboť není na světě většího díla – než dílo Boží lásky – vykoupení.