Archiv pro měsíc: Srpen 2017

21.neděle mezidobí

28.8. pondělí – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

29.8. úterý – Památka Umučení svatého Jana Křtitele

30.8. středa – 21. týdne mezidobí

31.8. čtvrtek - 21. týdne mezidobí

1.9. pátek - 21. týdne mezidobí, světový den modliteb za péči o stvoření, první pátek v měsíci

2.9. sobota – sobotní památka Panny Marie

3.9. neděle – 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Minulou neděli se vybralo na opravy 6830.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.

V pátek 1. září bude pohřeb, zemřela nám paní Hedvika Hanelová z Vávrovic.

V pátek budu chodit po nemocných, snad je všechny najdu.

Dobré by bylo už přemýšlet nad výukou náboženství, v které dny a kdo, proto máme v sakristii přihlášky do náboženství, které vyplňte, a odevzdejte zase tam, nebo mě, či na faru do schránky. Náboženství bude asi zatím zase ve čtvrtek na faře (pokud nebudou námitky)13:45 třetí třída, 14:30 4 až 6 třída, ZBYTEK sedmá výš v 15:15.

Pravidelné mše svaté:

Celý příspěvek

20. neděle v mezidobí

Pondělí – Památka sv. Pia X., papeže

Úterý – Památka Panny Marie Královny

Středa – sv. Růženy z Limy

Čtvrtek - Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Pátek - v ostr. – opav. diecézi památka bl. Metoděje Trčky, kněze mučedníka

Sobota - v ostr. – opav. diecézi sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, muč.

Neděle –21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  • Minulou neděli se vybralo 4000.-, Pán Bůh zaplať za Vaše dary.
  • Tento týden nebude v pondělí mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vlaštovičkách, adorace se zpovědí se přesouvá na další týden.
  • Dnes byla sbírka na opravy, i když se to neohlašovalo.
  • Dobré by bylo už přemýšlet nad výukou náboženství, v které dny a kdo, proto máme v sakristii přihlášky do náboženství, které vyplňte, a odevzdejte zase tam, nebo mě, či na faru do schránky. Náboženství bude asi zatím zase ve čtvrtek na faře (pokud nebudou námitky)13:45 třetí třída, 14:30 4 až 6 třída, ZBYTEK sedmá výš v 15:15

Pravidelné mše svaté

Celý příspěvek