Archiv pro měsíc: Březen 2018

24 hodin pro Pána

Ve dnech 9.–10. března proběhne v naši farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti podle přání papeže Františka. V pátek 9. 3. začne adorace ve farním kostele Petra a Pavla v Jaktaři. Po večerní mši svaté se Nejsvětější svátost přesune do farní kaple a adorace bude pokračovat i přes noc do 7.00 následujícího dne, kdy bude adorace ukončena, a v 7.15 začne mše svatá v kapli.

Rozpis adorační stráže je na stolečku, prosím, aby jste se tam zapsali.