Archiv autora: Petr Stiborský

Úmysly Apoštolátu modlitby 2023

Vážení farníci,

zde pod textem Vám dáváme k dispozici celoroční přehled úmyslů Celosvětové sítě modlitby pro rok 2023 a leták komentářů pro 1. čtvrtletí (leden až březen 2023).

S přáním klidných adventních dní

Vaše
pastorační rada

 

2023_1_ctvrtletni
Apostolat_2023_WEB
Apostolat_2023–1_WEB
Umysly Celosvetove site modlitby s papezem pro rok 2023

II. Farní pouť do Křtin 2022

Naši farníci z obou farních obvodů a také hosté zavítali v přeplněném autobuse do poutního místa v moravských Křtinách. Jednalo se již o druhou tradiční pouť v tomto roce. Po příjezdu do Křtin a přivítaní se s místním duchovním správcem, farním vikářem Metodějem Jánem Lajčákem, O. Praem. následovala mše svatá u milostivé sochy Panny Marie ochránkyně Moravy. Po mši svaté následovala menší přednáška o poutním chrámě, jeho historii a také o současném dění v místním farním obvodu. Poutníci měli jedinečnou možnost slyšet a vidět místní zvonohru, která melodicky odbíjela jednu z řady mariánských písní. Poté jsme navštívili kryptu pod podlahou zdejší basiliky. Dále následoval oběd v místním zámku, tehdejšího kláštera. Následně po obědě byla adorace v kapli sv. Anny, načež se poutníci dále vydali autobusem směr státní zámek v Rajci Jestřebí, kde byla pouť ukončena. Úderem 16:00 se poutní zájezd vydal opět směr Opava.

Kostel Jména Panny Marie je barokní poutní kostel ve Křtinách, okres Blansko, vybudovaný během první poloviny 18. století podle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kostel spolu s přilehlou kaplí svaté Anny a bývalým proboštstvím je dominantou obce. Celý poutní areál byl roku 2008 vyhlášen národní kulturní památkou České republiky.

Zámek (klášter) Křtiny je bývalá rezidence zábrdovických premonstrátů z poloviny 17. století, nacházející se v obci Křtiny v okrese Blansko. Je součástí poutního areálu kolem kostela Jména Panny Marie, vyhlášeného roku 2008 národní kulturní památkou České republiky. Řád premonstrátů se zde vrátil v roce 2018 z kláštera v nedaleké Nové Říši.

Foto: Petr Stiborský a Tereza Puchalová

Ministrantské soustředění ve Skorošicích

Letošní soustředění kateřinských ministrantů se konalo v obci Skorošice v malebném prostředí Krkonošsko-jesenického (Sudetského) podhůří. Obklopení přírodou a absolutně bez signálu a wifi se tak mohli chlapci plně věnovat duchovnímu rozvoji. Probíhaly přednášky na téma rozjímavého růžence a rozbor biblických textů a zamyšlení se nad nimi. Samozřejmě nechyběla ani menší túra malebnou krajinou a další společenské vyžití. Toto soustředění si především klade za cíl, stmelit ministrantský kolektiv, který je zasazen do přátelského prostředí. Bohužel, se letos nemohl zúčastnit o. Marek z rodinných důvodů.

Demontáž kateřinských varhan

Kateřinští farníci se více jak po sto letech rozloučili v neděli se svými varhanami. Po poslední písní k Andělům strážným na dva roky umlknou. Tradiční dvoumanuálové varhany od známé krnovské firmy Rieger a Kloss tak odcestovali do restaurátorské dílny pana Stoniše. Čeká je kompletní restaurování, nejen píšťal ale také samotné hrací skříně, která dostane původní kabát tak jako měly při svém zhotovení. Průběžně vás budeme informovat o opravě. Od příštího roku tak začne rekonstrukce kůru a podlahy aby měly nové varhany přijatelné podmínky pro své znovupostavení.

Farní pouť do Křtin na Moravě

Zveme všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, oběd, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h.

Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč