Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky z Květné neděle

 • V sobotu proběhlo předvelikonoční zpovídání. Velmi děkuji o. Janovi za pomoc. Poslední příležitost se vyzpovídat před svátky bude ve středu před večerní mší sv. v Jaktaři. Pokud někdo ze závažných důvodů nestihl sv. zpověď, ať se neváhá individuálně domluvit!
 • Dnešní nedělí vstupujeme do slavení Svatého týdne. Srdečně zvu všechny farníky k účasti na slavnostních bohoslužbách Velikonočního třídení, alespoň on-line formou.
 • Na Zelený čtvrtek bude po mších sv. v každém farním kostele krátká pobožnost v Getsemanech. Sbírka tohoto dne završuje naši postní almužnu. Je tedy určena na pomoc farnostem bývalých farářů našich farností.
 • Velký pátek je dnem přísného postu od masa a újmy (nasycení jednou za den). V tento den se naposledy společně pomodlíme křížovou cestu. Sbírka bude podle pokynů ČBK na pomoc Svaté zemi.
 • Na Bílou sobotu bude v obou farních kostelech adorace v Božím hrobě od 9:00 do 15:00. Velmi prosím úplně všechny farníky, aby se v průběhu dne přišli pomodlit! Na velikonoční vigilii si nezapomeňte s sebou vzít svíčky.
 • Na konci slavnostních mší svatých příští neděli se budou žehnat velikonoční pokrmy. Sbírka této neděle je určena na kněžský seminář.
 • Začalo sčítání lidu, zatím on-line formou. Nezapomeňme tedy uvést, že jsme věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 3. do 4. 4. 2021

Ohlášky z 5. neděle postní

 • Veliké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na Televizi Noe.
 • Ve středu 24. 3. proběhne na jaktařské faře další katecheze pro dospělé v 19:00 h.
 • V sobotu 27. 3. bude v obou farnostech příležitost se vyzpovídat před Velikonocemi. Ve 13:00 h. bude možnost se vyzpovídat ve Vlaštovičkách a v 13:30 h. v Milostovicích (není uvedeno na plakátku). Od 14:00 h. pak zpovídáme v Jaktaři a od 15:00 h. v Kateřinkách. Neváhejte přijít očistit svou duši!
 • V noci ze soboty na neděli se mění čas na tzv. letní.
 • Příští neděli slavíme vjezd Páně do Jeruzaléma, nezapomeňte si s sebou vzít „kočičky“.
 • Stále platí má výzva farníkům k zapojení do modlitby Živého růžence a úklidových skupin v našich farnostech.
 • Na nástěnkách visí list našich biskupů, který si můžete přečíst a ve kterém nám připomínají, že během nadcházejícího sčítání lidu se nemáme zapomenout uvést jako věřící hlásící se k Římskokatolické církvi.
 • Na nástěnkách už visí plakáty s rozpisem velikonočních bohoslužeb. Vzadu v kostelích si můžete rozebrat tyto plakátky vytištěné černobíle na A5 pro vaši soukromou potřebu. Každý den bude bohoslužba z Jaktaře přenášena online. Vzadu jsou také seznamy na adoraci v Božím hrobě na Bílou sobotu. Prosím opravdu všechny farníky, i ty, kteří nás sledují online, aby se zapsali a přišli se takto individuálně pomodlit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 3. do 28. 3. 2021

Ohlášky ze 4. neděle postní

 • Veliké Pán Bůh zaplať všem věřícím, kteří ve středu adorovali a modlili se v kateřinském farním kostele za nová kněžská a řeholní povolání!
 • Dnes je měsíční sbírka na opravy našich kostelů. Příští týden proběhne diecézní sbírka na Televizi Noe. Všem dárcům veliké Pán Bůh zaplať!
 • Stále je možné zapsat se na vedení několika posledních křížových cest v našich farnostech.
 • V rámci přípravy na Velikonoce si, prosím, nezapomeňte už nařezat „kočičky“ a také připravit svíci k obnově křestního slibu.
 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v našich farnostech modlitbou a obětí zapojují do pastorační práce. K obojímu chci vyzvat i další farníky. Růže Živého růžence pomalu přicházejí o své členy, přijměte tedy na sebe lehký úkol každodenní modlitby desátku růžence i vy mladší! Řídnou i řady těch, kteří uklízejí naše kostely, pomozte všichni, kteří máte stále dost sil! Na obojí je možné se zapsat v sakristiích.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 3. do 21. 3. 2021

Ohlášky z 3. neděle postní

 • Dnes je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence. Při obchůzkách nemocných na první pátek přijalo svátost pomazání nemocných 18 farníků.
 • 3. je den vzájemných modliteb farnosti Opava-Kateřinky a bohoslovců kněžského semináře v Olomouci. Zároveň má v těchto dnech proběhnout adorační program „24 hodin pro Pána“. I otec biskup – administrátor nás pozval k obnově adoračních dnů ve farnostech. Proto bude ve středu v Kateřinkách celodenní adorace Nejsvětější svátosti. Bude začínat v 8:30 h. a končit v 15:00 h. modlitbou litanií a svátostným požehnáním. Velmi prosím farníky, aby se zapsali na půlhodinovou adoraci a zaplnili tak všechna okénka, aby byla zajištěna kontinuální „stráž“ Eucharistie.
 • Ve stejný den proběhne další katecheze pro dospělé v 19:00 h. na jaktařské faře.
 • Připomínám, že se v našich farnostech v době postní modlíme pobožnost křížové cesty. Na vedení těchto pobožností o nedělích je stále možné se zapsat – jednotlivec, rodina, skupina nebo společenství.
 • Příští neděli, tj. druhou v měsíci, se v obou farnostech uskuteční měsíční sbírka na opravy.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 3. do 14. 3. 2021

Ohlášky z 2. neděle postní

 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných, tentokrát se svátostí smíření před velikonočními svátky a individuálním udělováním pomazání nemocných.
 • Příští neděle je první nedělí měsíce března, mění se desátky Živého růžence.
 • Připomínám uspořádání postní doby v našich farnostech:
 1. Ve středu a v pátek je půl hodiny přede mší sv. namísto adorace křížová cesta, kterou vede kněz. O nedělích je křížová cesta v Kateřinkách v 8:45 h. a v Jaktaři odpoledne v 14:30 h. Tyto dvě povedou jednotliví laici nebo společenství. Zapsat se na vedení těchto pobožností je možné v sakristiích.
 2. Každý věřící si může sám vybrat své postní předsevzetí, čeho se zřekne nebo v čem se výrazně omezí. Nejlepší je si neukládat ani příliš přísná ani příliš vágní předsevzetí. Vše je možné konzultovat se zpovědníkem.
 3. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel, střádají na dobrý účel. Na pastorační schůzce bylo dohodnuto, že tyto částky vybereme na Zelený čtvrtek a pošleme je farnostem bývalých farářů našich farností.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 28. 2. do 7. 3. 2021