Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy kostelů!
 • V pátek 26. 1. bude v 18:30 h. na faře v Kateřinkách mimořádná příprava na biřmování, kde probereme obsah prvních setkání, kterých se někteří neúčastnili.
 • Příští neděli je v našich farnostech sbírka na biblický apoštolát.
 • Podle staré tradice se na začátku roku žehnají příbytky. Pokud by někdo chtěl svůj byt nebo dům nechat požehnat, ať se prosím přihlásí v sakristii.
 • Na nástěnce naleznete výzvu o. biskupa k přihláškám do semináře.
 • Na začátku února bych rád zahájil přípravy na uzavření svátosti manželství v našich farnostech. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl uzavřít (nebo zplatnit) svůj sňatek před Bohem, předejte mu prosím tuto informaci, ať se může přihlásit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 21. 1. do 28. 1. 2024

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

 • Velké Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na letošní revize ve farnostech!
 • Ve středu 17. 1. v Jaktaři a v pátek 19. 1. v Kateřinkách budou přípravy na biřmování v 18:30 h.
 • Čtvrteční památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za sjednocení všech křesťanů.
 • Podle staré tradice se na začátku roku žehnají příbytky. Pokud by někdo chtěl svůj byt nebo dům nechat požehnat, ať se prosím přihlásí v sakristii.
 • Protože je příští neděle třetí v měsíci, proběhne sbírka na opravy kostela. Sbírka na biblický apoštolát bude o týden později.
 • Na konci ledna bych rád zahájil přípravy na uzavření svátosti manželství v našich farnostech. Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo by chtěl uzavřít (nebo zplatnit) svůj sňatek před Bohem, předejte mu prosím tuto informaci, ať se může přihlásit.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 14. 1. do 21. 1. 2024

Ohlášky ze svátku Křtu Páně

 • Dnešním svátkem Křtu Páně oficiálně končí doba vánoční, ale atmosféra Vánoc se nese až do Hromnic. Proto také zůstane vánoční výzdoba. Chci ještě jednou poděkovat všem farníkům i hostům za společné prožití vánoční doby, za veškerou přípravu a pomoc během svátků. Velké Pán Bůh zaplať!
 • Dnes po mši sv. v Jaktaři bude program, který si připravily naše děti. Moc prosím, abyste zůstali. Po programu budete odměněni vánočním punčem!
 • Tento týden vybírám první dny své letošní dovolené. Vyřizování úředních záležitostí bude možné v dalším týdnu. V případě zaopatření nemocného se prosím obraťte na farnost Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 11. 1. bude v 9:30 h. v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. o dva týdny později).
 • Příští neděli bude sbírka na letošní revize ve farnostech.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 7. 1. do 14. 1. 2024

Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

 • Dnes po mši sv. bude adorace s Te Deum na poděkování za uplynulý rok. Program našich dětí v Jaktaři se kvůli nemoci posouvá na příští neděli a poté bude před kostelem punč.
 • Zítra 1. 1. je zasvěcený svátek Matky Boží, Panny Marie. Připomínám, že v Kateřinkách bude mše sv. v 9:30 h. a v Jaktaři až v 16:30 h.
 • Ve středu 3. 1. v Jaktaři a v pátek 5. 1. v Kateřinkách budou přípravy na biřmování v 18:30 h.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé návštěvy nemocných spojené s žehnáním bytů.
 • V sobotu je slavnost Zjevení Páně – Tří králů. Mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy jsou v Jaktaři v 8:00 h. a v Kateřinkách v 9:30 h. Přineste si s sebou vodu na posvěcení.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 31. 12. 2023 do 7. 1. 2024

Všem farníkům i hostům přejeme zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie
do nového roku 2024!

Ohlášky ze 4. neděle adventní

 • Velké Pán Bůh zaplať za pomoc při stavbě a strojení stromků a úklidu!
 • Dnes je v kostelích k dispozici betlémské světlo.
 • Odpoledním slavením Vigilie Narození Páně vstupujeme do doby vánoční. Na plakátech jsou rozpisy bohoslužeb, zmenšené si můžete rozebrat vzadu v kostelích. Přijměte všichni pozvání ke společnému slavení vánočních svátků!
 • Ke cti sv. Jana, evangelisty, se žehná víno. V našich farnostech se bude žehnat v předvečer jeho svátku – na sv. Štěpána 26. 12.
 • Ve čtvrtek 28. 12. bude v 9:30 h. modlitba sv. růžence v Domově sv. Kateřiny.
 • Příští neděli na svátek Svaté rodiny bude obnova manželských slibů a také zazní statistika roku 2023. Po mši sv. bude adorace s Te Deum na poděkování za uplynulý rok. V Jaktaři bude poté krátký program našich dětí, jste srdečně zváni!
 • Na konci roku se na vás obracím s prosbou o dar na naše kostely. Farnost vám ráda vystaví potvrzení o daru a můžete tak nejen pomoci farnosti, ale zároveň vám sníží základ daně. Velké Pán Bůh zaplať za každou takovou pomoc farnosti! Každý měsíc je sloužena mše sv. za dobrodince.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 12. do 31. 12. 2023

Všem farníkům i hostům přejeme požehnané, pokojné
a milostiplné svátky Pánova narození!