Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

  • Dnes je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence. Po mši svaté bude na faře v Jaktaři farní kavárna a možnost půjčit si knihy v knihovně. Jste co nejsrdečněji zváni.
  • Tento týden probíhá příměstský tábor pro děti na jaktařské faře. Účastníky můžeme doprovázet svou každodenní modlitbou.
  • V pondělí 3. 8. se uskuteční u opavských minoritů v kostele sv. Ducha slavnost Porcinkule. Slavnostní mše sv. budou slouženy v 7:00, 8:00 a 17:00 hod. Po splnění obvyklých podmínek je možnost získat plnomocné odpustky.
  • Pátek tohoto týdne je první v měsíci. Ve čtvrtek a v pátek budou tedy probíhat návštěvy nemocných. Jste zváni přihlásit své příbuzné, známé nebo sousedy, kteří by měli zájem.
  • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 8. do 9. 8. 2020

Ohlášky ze 17. neděle v mezidobí

  • V sobotu 25. 7. proběhla tradiční pouť ke sv. Anně u její kaple nad Jaktaří. Pán Bůh zaplať všem, kteří se jí zúčastnili!
  • Příští neděle je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence.
  • Příští neděli se také uskuteční farní kavárna na faře v Jaktaři po mši svaté. Bude rovněž možnost zapůjčit si knihy z farní knihovny. Všichni jsou srdečně zváni!
  • Ve farnosti Jaktař proběhne příměstský tábor pro děti od 3. 8. do 7. 8. Podrobnosti a informace k přihlašování jsou na nástěnce. Děti z obou farností jsou srdečně zvány.
  • Pán Bůh zaplať všem, kteří darovali květiny ze svých zahrad do našich kostelů. V průběhu celého léta je můžete i nadále nosit a to na Jaktaři nejlépe ve středu přede mší sv. a v pátek v Kateřinkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 7. do 2. 8. 2020