Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky z 3. neděle v mezidobí

 • Dnes slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí, vyhlášenou jako neděli Božího slova. Připomínáme si důležitost Bible pro život křesťana. Probíhá diecézní sbírka na Biblický apoštolát. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Ve středu 27. 1. v 19:00 h. proběhne další katecheze pro dospělé na jaktařské faře.
 • Blíží se svátek Uvedení Páně do chrámu. Už dopředu připomínám věřícím, že si mají pořídit svíce – hromnice. Je možnost si je opatřit ve výdejním okénku Karmelitánského knihkupectví na Dolním náměstí.
 • Dnes končí možnost přispět do tříkrálové sbírky skrze pokladničky, umístěné na různých místech – zvláště obchodech. Do dubna však bude stále možné přispět online.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 24. 1. do 31. 1. 2021

Ohlášky z 2. neděle v mezidobí

 • Dnes je třetí neděle v měsíci, probíhá pravidelná měsíční sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Pondělním svátkem Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.
 • Příští neděle je vyhlášena nedělí „Božího slova“. Budeme si připomínat důležitost Bible pro život křesťana. Na tuto neděli je také přesunuta diecézní sbírka na Biblický apoštolát.
 • Tříkrálová sbírka probíhá v letošním roce především online. Přispět do pokladničky můžete na stránce trikralovasbirka.cz nebo je možné využít dárcovskou sms.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 1. do 24. 1. 2021

Ohlášky ze svátku Křtu Páně

 • Dnešním svátkem se završuje vánoční doba. Výzdoba bude ponechána do svátku Uvedení Páně do chrámu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem farníkům za společné prožívání doby vánoční. Zvláště chci poděkovat všem, kteří tuto výzdobu připravili, kdo se podíleli na úklidu kostelů, kdo pečovali o přípravu bohoslužeb po stránce hudební i liturgické služby.
 • Tento týden čerpám dovolenou. Úmysly mší svatých přijaty nebyly; kdo by se tedy chtěl účastnit každodenní mše sv., může využít pravidelných bohoslužeb u sv. Vojtěcha a sv. Ducha.
 • Příští neděle je třetí nedělí v měsíci, bude pravidelná měsíční sbírka na opravy.
 • Tříkrálová sbírka probíhá v letošním roce především online. Přispět do pokladničky můžete na stránce trikralovasbirka.cz nebo je možné využít dárcovskou sms.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 10. 1. do 17. 1. 2021

Ohlášky z 2. neděle po narození Páně

 • Dnes je první neděle v měsíci, mění se desátky Živého růžence.
 • Ve středu slaví Církev slavnost Zjevení Páně. Bude se světit podle tradice voda, kadidlo a křída. Můžete si s sebou přinést vodu v lahvích k posvěcení.
 • Ve čtvrtek a v pátek budou probíhat měsíční návštěvy nemocných. Vždycky je možné přihlásit další nemocné k pravidelným návštěvám.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 3. 1. do 10. 1. 2021

Ohlášky ze svátku Svaté rodiny

 • Ve středu 30. 12. v 19:00 h. bude na faře v Jaktaři další katecheze pro dospělé.
 • Koledníci tříkrálové sbírky si mohou přijít pro požehnání na svou cestu v pátek 1. 1. po mších svatých.
 • Zapisujeme úmysly na první pololetí roku 2021. Nahlásit je můžete osobně po mších svatých v sakristii nebo skrze elektronickou poštu. Nejlepší je napsat přesný text úmyslu a doplnit i telefonním kontaktem.
 • Jelikož se blíží konec roku, připomínám, že je možné u finančního daru vystavit potvrzení o jeho přijetí a využít pak slevu na dani.
 • V kostelích bude do 31. 12. ještě pokladnička pro ty, kteří nestihli dát svůj dar na misie. Tím se misijní sbírka v našich farnostech ukončí.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021