Archiv autora: Marek Večerek

Ohlášky ze slavnosti Matky Boží, Panny Marie

 • Velké Pán Bůh zaplať za připravené divadlo naší scholičky i koncert scholy Jaktaře s Neplachovicemi. Rovněž za sbírky na opravy kostelů i za dary pro farnosti!
 • Ve středu 4. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek 5. 1. v 19:00 h. proběhne na jaktařské faře další příprava dětí ke svátostem.
 • Jelikož je první pátek v měsíci, proběhnou obvyklé návštěvy nemocných, tentokrát spojené s žehnáním jejich bytů.
 • V pátek 6. 1. slavíme v celé církvi velikou slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Podle tradice se bude světit voda spolu s křídou a kadidlem. Přijměte pozvání na tuto slavnost a vemte si s sebou vodu na posvěcení. Páteční půst odpadá!
 • Příští neděli 8. 1. proběhne po jaktařské mši sv. na faře kavárna.
  Jelikož musíme každý rok nechat udělat revize (plyn. kotlů, spalinových cest, hasících přístrojů, spotřebičů aj.), proběhne příští neděli sbírka na uhrazení těchto revizí.
 • Charita Opava prosí děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • I letos chci všem farníkům nabídnout možnost tradičního novoročního svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic. Zapsat se můžete v sakristiích.
 • Milí bratři a sestry, přeji vám i vašim rodinám požehnaný rok 2023!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 1. 1. do 8. 1. 2023

Ohlášky ze slavnosti Narození Páně

 • Velké Pán Bůh zaplať za sbírky na opravy kostelů!
 • Na druhý svátek vánoční se bude světit víno, jelikož je to v předvečer svátku sv. Jana.
 • V úterý 27. 12. proběhne v 17:00 h. v Neplachovicích v kostele koncert scholy z Jaktaře a Neplachovic. Všichni jste srdečně zváni!
 • Obnova manželských slibů bude výjimečně v neděli 1. 1. na slavnost Matky Boží, Panny Marie. Pořad bohoslužeb bude jako každou jinou neděli. Pamatujme, že tento den je zasvěcený svátek! Farní kavárna na jaktařské faře v ten den nebude.
 • Vzadu v kostelích se stále nacházejí rozpisy vánočních bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Tyto rozpisy jsou i na nástěnkách farností, obcí a na internetových stránkách farnosti.
 • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • Ještě tento týden máte možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně pro letošní rok. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!
 • I letos chci všem farníkům nabídnout možnost tradičního novoročního svěcení domu nebo bytu, které může probíhat až do svátku Hromnic. Zapsat se můžete v sakristiích.
 • Milí bratři a sestry, přeji vám i vašim rodinám požehnané a šťastné svátky narození našeho Pána!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 25. 12. 2022 do 1. 1. 2023

Ohlášky ze 4. neděle adventní

 • Velké Pán Bůh zaplať za přípravu kostelů na Vánoce a také za dnešní měsíční sbírku na jejich opravy!
 • Možnost vyzpovídat se bude před každou mší sv. v týdnu. Dnes 18. 12. proběhne v konkatedrále „zpovědní kombajn“, kdy bude zpovídat mnoho kněží v čase 14:00–17:00 h.
 • V úterý 20. 12. proběhne v kateřinském kostele koncert žáků ZŠ Vrchní v rámci jejich odpoledního jarmarku. Pro velkou návštěvnost této akce proběhne v 16:00 h. a pak ještě v 17:30 h. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Ve středu 21. 12. proběhne katecheze na jaktařské faře v 19:00 hod.
 • Betlémské světlo bude v kostelích k dispozici: od středy 21. 12. v Jaktaři a od pátku 23. 12. v Kateřinkách.
 • V pátek 23. 12. se sejdeme na jaktařské faře s dětmi, které se připravují ke svátostem, a jejich rodiči v 19:00 h.
 • Přijměte upřímné pozvání spolu se svými rodinami i známými ke společnému slavení vánočních svátků v našich kostelích. Vzadu naleznete rozpisy bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Tyto rozpisy jsou i na nástěnkách farností, obcí a na internetových stránkách farnosti.
 • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 12. do 25. 12. 2022