Archiv rubriky: Nezařazené

Demontáž kateřinských varhan

Kateřinští farníci se více jak po sto letech rozloučili v neděli se svými varhanami. Po poslední písní k Andělům strážným na dva roky umlknou. Tradiční dvoumanuálové varhany od známé krnovské firmy Rieger a Kloss tak odcestovali do restaurátorské dílny pana Stoniše. Čeká je kompletní restaurování, nejen píšťal ale také samotné hrací skříně, která dostane původní kabát tak jako měly při svém zhotovení. Průběžně vás budeme informovat o opravě. Od příštího roku tak začne rekonstrukce kůru a podlahy aby měly nové varhany přijatelné podmínky pro své znovupostavení.

Farní pouť do Křtin na Moravě

Zveme všechny farníky na další pouť, tentokrát do Křtin. Proběhne v sobotu 8. 10. Odjezd bude z Jaktaře v 7:10 h. a z Kateřinek v 7:20 h. Po poutní mši sv. bude prohlídka místa, oběd, adorace a možnost navštívit zámek v Rájci-Jestřebí. Návrat je plánován okolo 19:00 h.

Přihlašuje se v sakristiích. Cena je 500 Kč

Ohlášky ze 16. neděle v mezidobí

  • Pán Bůh zaplať za dnešní měsíční sbírku na opravy!
  • Tento týden čerpám několik dní své dovolené. Vyřizování úředních záležitostí, prosím, nechejte na konec měsíce. V případě zaopatření nemocného nebo pohřbu mě zastupuje P. Patrik Rygiel OFM Conv.
  • Příští neděli 24. 7. proběhne po obou mších sv. svěcení aut a dalších dopravních prostředků, jelikož si den na to připomínáme sv. Kryštofa, patrona řidičů.
  • Srdečně zveme děti obou farností na příměstský tábor „Po stopách sv. Františka“, který se uskuteční 1. 8. – 5. 8. v Jaktaři. Přihlášky jsou vzadu v kostelích.
  • První srpnovou sobotu máte možnost si vybrat ze dvou pořádaných poutí: 1. mariánské soboty v Koclířově nebo hlavní poutě na Mariahilf. Podrobnosti k poutím a způsobu přihlašování naleznete na plakátcích ve vývěskách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 17. 7. do 24. 7. 2022