Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky z 18. neděle v mezidobí

 • Dnes je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence. Po mši svaté bude na faře v Jaktaři farní kavárna a možnost půjčit si knihy v knihovně. Jste co nejsrdečněji zváni.
 • Tento týden probíhá příměstský tábor pro děti na jaktařské faře. Účastníky můžeme doprovázet svou každodenní modlitbou.
 • V pondělí 3. 8. se uskuteční u opavských minoritů v kostele sv. Ducha slavnost Porcinkule. Slavnostní mše sv. budou slouženy v 7:00, 8:00 a 17:00 hod. Po splnění obvyklých podmínek je možnost získat plnomocné odpustky.
 • Pátek tohoto týdne je první v měsíci. Ve čtvrtek a v pátek budou tedy probíhat návštěvy nemocných. Jste zváni přihlásit své příbuzné, známé nebo sousedy, kteří by měli zájem.
 • V neděli 23. 08. se uskuteční tradiční Orelská pouť na sv. Hostýn. Podrobnosti a způsob přihlašování jsou vyvěšeny na nástěnkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 2. 8. do 9. 8. 2020

Ohlášky ze 17. neděle v mezidobí

 • V sobotu 25. 7. proběhla tradiční pouť ke sv. Anně u její kaple nad Jaktaří. Pán Bůh zaplať všem, kteří se jí zúčastnili!
 • Příští neděle je první neděle v měsíci, posouvají se tajemství Živého růžence.
 • Příští neděli se také uskuteční farní kavárna na faře v Jaktaři po mši svaté. Bude rovněž možnost zapůjčit si knihy z farní knihovny. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Ve farnosti Jaktař proběhne příměstský tábor pro děti od 3. 8. do 7. 8. Podrobnosti a informace k přihlašování jsou na nástěnce. Děti z obou farností jsou srdečně zvány.
 • Pán Bůh zaplať všem, kteří darovali květiny ze svých zahrad do našich kostelů. V průběhu celého léta je můžete i nadále nosit a to na Jaktaři nejlépe ve středu přede mší sv. a v pátek v Kateřinkách.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 26. 7. do 2. 8. 2020

Ohlášky z 16. neděle v mezidobí

 • Minulou neděli se uskutečnilo posvěcení obnoveného kříže v Kateřinkách. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří se této chvíle zúčastnili, a zvláště těm, kteří se o jeho obnovu postarali!
 • Zemřel pan Antonín Jakubík, který několik let vykonával varhanickou službu ve farnosti Kateřinky i mnoha jiných farnostech. Jeho pohřeb bude v pondělí 20. 7. v 15:00 hod. v Kateřinkách. Ať jej dobrý Pán odmění za jeho práci!
 • V sobotu 25. 7. v 15:00 hod. proběhne tradiční pouť ke sv. Anně u její kaple nad Jaktařem. Všichni farníci jsou srdečně zváni!
 • Ve farnosti Jaktař proběhne příměstský tábor pro děti od 3. 8. do 7. 8. Podrobnosti a informace k přihlašování jsou na nástěnce. Děti z obou farností jsou srdečně zvány.
 • Prosíme všechny farníky, kteří mají dostatek květin na svých zahradách, aby jimi neváhali ozdobit naše kostely. Do každého kostela je možné donést před jakoukoli mší svatou květiny do sakristie.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 19. 7. do 26. 7. 2020

Ohlášky z 15. neděle v mezidobí

 • Dnes v neděli 12. 7. bude po mši svaté v Kateřinkách posvěcen obnovený kříž „u Dřevony“ u křížení ulic Ratibořská a Filípkova. Všichni farníci jsou srdečně zváni.
 • V obou farnostech jsou stále volné úmysly. Můžete si je zapsat v sakristii. Intence, které byly na Jaktaři přijaty na pátky a na neděle v 9:30 se přesunou na volné dny. Prosím dárce těchto intencí, aby se přišli domluvit do sakristie.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 12. 7. do 19. 7. 2020

Ohlášky ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje

 1. Po mnoha konzultacích byl sestaven nový pořad bohoslužeb, který je zatím provizorní a bude se časem upravovat. Prosím vás, abyste si jej podrobně prošli. Intence, které byly na Jaktaři přijaty na pátky a na neděle v 9:30 se přesunou na volné dny. Prosím dárce těchto intencí, aby se přišli domluvit do sakristie.
 2. neděli 12. 7. bude po mši svaté v Kateřinkách posvěcen obnovený kříž „u Dřevony“ u křížení ulic Ratibořská a Filípkova. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 5. 7. do 12. 7. 2020