Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky ze 4. neděle adventní

 • Velké Pán Bůh zaplať za přípravu kostelů na Vánoce a také za dnešní měsíční sbírku na jejich opravy!
 • Možnost vyzpovídat se bude před každou mší sv. v týdnu. Dnes 18. 12. proběhne v konkatedrále „zpovědní kombajn“, kdy bude zpovídat mnoho kněží v čase 14:00–17:00 h.
 • V úterý 20. 12. proběhne v kateřinském kostele koncert žáků ZŠ Vrchní v rámci jejich odpoledního jarmarku. Pro velkou návštěvnost této akce proběhne v 16:00 h. a pak ještě v 17:30 h. Všichni jsou srdečně zváni!
 • Ve středu 21. 12. proběhne katecheze na jaktařské faře v 19:00 hod.
 • Betlémské světlo bude v kostelích k dispozici: od středy 21. 12. v Jaktaři a od pátku 23. 12. v Kateřinkách.
 • V pátek 23. 12. se sejdeme na jaktařské faře s dětmi, které se připravují ke svátostem, a jejich rodiči v 19:00 h.
 • Přijměte upřímné pozvání spolu se svými rodinami i známými ke společnému slavení vánočních svátků v našich kostelích. Vzadu naleznete rozpisy bohoslužeb, které si můžete rozebrat. Tyto rozpisy jsou i na nástěnkách farností, obcí a na internetových stránkách farnosti.
 • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 18. 12. do 25. 12. 2022

Ohlášky z 3. neděle adventní

 • Vzadu v kostelích naleznete krom obvyklých tiskovin (Okno, Cesta) i zmenšené plakátky s pořadem bohoslužeb vánoční doby, které je možné si volně rozebrat.
 • Prosíme všechny farníky o pomoc s přípravou vánoční výzdoby a úklidem kostelů. V Jaktaři se budou stavět stromky v sobotu 17. 12. v 9:00 h. a v Kateřinkách ve stejný den od 8:00 h. Velký předvánoční úklid v Kateřinkách proběhne po strojení stromků okolo jedenácté hodiny.
 • „Předvánoční úklid“ potřebují především naše duše, a proto vyzývám všechny farníky, aby přistoupili ke svátosti pokání. V Milostovicích se bude zpovídat ve čtvrtek 15. 12. od 17:00 h. Ve Vlaštovičkách v sobotu 17. 12. od 13:30 h. V Jaktaři budou dva zpovědníci od 14:00 h. a v Kateřinkách také dva od 15:00 h.
 • Příští neděle je v pořadí třetí v měsíci, proběhne tedy sbírka na opravy kostelů.
 • Charita Opava urgentně vyzývá děti i dospělé, aby se přihlásili jako koledníci Tříkrálové sbírky. Podrobnosti jsou na plakátcích.
 • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a snížit si tak základ daně. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 11. 12. do 18. 12. 2022

Ohlášky z 2. neděle adventní

 • Dnes proběhne na jaktařské faře po mši sv. farní kavárna.
 • Církevní škola sv. Ludmily zve na den otevřených dveří s vánočními dílničkami v pondělí 5. 12. od 15:00 h.
 • Ve středu 7. 12. proběhne v 19:00 h. na jaktařské faře další katecheze.
 • Ve čtvrtek 8. 12. v 9:30 h. proběhne v Domově sv. Kateřiny modlitba sv. růžence (mše sv. tam bude o dva týdny později).
 • V pátek 9. 12. v 19:00 h. zvu na jaktařskou faru děti, které chtějí být pokřtěny nebo přistoupit k první sv. přijímání, a jejich rodiče, abychom se poprvé sešli a domluvili se na podrobnostech.
 • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a odečíst si tak tuto částku z daní. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 4. 12. do 11. 12. 2022

Ohlášky z 1. neděle adventní

 • Dnešním slavením 1. neděle adventní zahajujeme nový liturgický rok a žehnáme adventní věnce, které jste si přinesli. Ti, kdo měli adventní věnec objednaný v církevní škole, ať se prosím dostaví po mši sv. do sakristie.
 • Srdečně zvu farníky – dospělé i děti – k společnému prožívání adventu: zahájení každé všední mše sv. ve tmě se svícemi a lampiony a k plnění úkolů, které si každou neděli můžeme vzít.
 • Ve čtvrtek a v pátek proběhnou obvyklé měsíční návštěvy nemocných.
 • Příští neděli nás na obou mších sv. navštíví vzácný host a po mši sv. v Jaktaři proběhne na faře kavárna.
 • Zapisujeme úmysly mší sv. na první pololetí roku 2023. Prosím, aby ti, kdo slaví životní jubileum nebo výročí církevního manželství či jiné a chtějí poděkovat Bohu slavením eucharistické oběti, přišli zapsat svou intenci co nejdříve, aby měli vyhovující termín.
 • S blížícím se koncem občanského roku vám chci připomenout možnost darovat farnosti dar, nechat si vystavit potvrzení a odečíst si tak tuto částku z daní. Pán Bůh zaplať za každý takový dar!

Pořad bohoslužeb farností Opava-Jaktař a Opava-Kateřinky od 27. 11. do 4. 12. 2022