Archiv pro měsíc: Duben 2015

Slavnost VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Pondělí – Velikonoční oktav
Neděle –2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – Božího milosrdenství

• Zítra v pondělí bude jenom ranní mše svatá v 7.15 hod.
• Tento týden začíná také výuka náboženství.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE od 18.45 hod. na téma: Křesťanská čistota.
• V pátek po večerní mši svaté bude společná adorace (místo prvního pátku) bude se modlit za další rodiny: Černí, Rinasovi, Rigovi, Štenclovi st., Komárkovi

Celý příspěvek