Archiv pro měsíc: Květen 2017

Trapisté z Tibhirine.

S podtitulem „Novodobí mučedníci z Alžirska“ napsal Iso Baumer a vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. Tato kniha patří do edice OSUDY, ze které jsem zde již nějaké recenze zveřejnil.

Spolu s autorem se dostaneme v rámci minulého století do příběhu francouzských mnichů přísné cisterciácké řehole zasazené v Alžíru, v místě zvaném Tibhirine – v překladu „zeleninová zahrada“, doslova uprostřed muslimské země.

Celý příspěvek

3. VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Pondělí – Památka sv. Josefa, dělníky
Úterý – Památka sv. Atanáš, biskupa a učitele církve
Středa – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sobota – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Neděle – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné a ty, které navštěvují ve čtvrtek budu navštěvovat ve středu od 11.00 hod.
  • V sobotu mše svatá bude v 7.00 hod. na faře, protože je památka sv. Jana Sarkandra.
  • V sobotu je svatba v 11.00 hod. Marie Šoltysová – Jiří Otipka
  • Tento týden je týden modliteb za povolání
  • Májové pobožnosti budou po každé mši svaté. 13. května bude mše svatá v 17.30 hod. ke cti PM, která se zjevila ve Fatimě.
  • Příští neděli je ministrantská schůzka po mši svaté.
  • Přednáška P. Ladislava Heryána, kněze na téma: „O Božím milosrdenství mezi námi“ proběhne 3. května v aule Slezské univerzity Na Rybníčku v Opavě.