Archiv pro rubriku: Postní doba

Postní duchovní rekolekce.

V sobotu 11. března jsme na faře prožili postní duchovní obnovu s P. Michalem Jadavanem – farním vikářem z Oder.
Tématem rekolekcí byla blahoslavenství. Otec Michal uvedl ke každému blahoslavenství protiklad. Například protikladem lásky je závist, jako protiklad milosrdenství – uvedl lakotu, atd. Z dalších myšlenek, které mě zaujaly: V dnešní společnosti, žijící bez Boha, si rozhoduje každý sám, co je dobré a co zlé. Žádné mantinely jakoby neexistovaly. Obvykle nějaká autorita – například vědci, určí, co je dobré a co ne – ovšem také bez Boha. Milující rodič vychovává svoje děti tím, že nastaví mantinely, aby děti poznaly, co je dobro a co je zlo. Příkladem je nám sám Bůh. Ten nám dává poznat pravdu – co je to dobro a co je zlo.

P. Michal Jadavan

Tyto postní rekolekce byly pro naši cca dvacítku zúčastněných přínosem. Oživili jsme si, co jsme kdysi pozapomněli.

Děkujeme našemu otci Petrovi za zorganizování duchovní obnovy a též otci Michalovi, že nás v postní době povzbudil ke konání dobra.

Jan Hanuš st.

Naše farnost dnešním dnem vstoupila do doby postní.

Čiň pokání a věř evangeliu“. Tato slova, která zaznívala při označování popelem, pro nás mohou být mottem pro celou dobu postní.

Z bohoslužby Popeleční středy:

Na ty, kteří se sklánějí před tvou velebností, Bože, vylej, prosíme, ducha upřímné lítosti, aby si zasloužili dosáhnout odměny, kterou jsi milosrdně slíbil těm, kdo činí pokání. Skrze Krista, našeho Pána.