Archiv pro měsíc: Květen 2015

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Pátek – Památka PM, Prostřednice všech milosti
Neděle – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• V měsíci květnu začnou májové pobožnosti, které budou vždy po večerní mši svaté každý den mimo neděli.
• Ve středu po večerní mši svaté bude schůzka ohledně NOCI KOSTELŮ.
• Ve čtvrtek budou HOVORY O VÍŘE na faře. Téma: Eucharistie

Celý příspěvek

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Středa – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
Sobota – Památky sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Neděle –5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

• V pondělí 27.4. v Jarkovicích bude mše svatá ráno v 7:30 hod.
• PRVNÍ PÁTEK: V pátek je 1. 5. začnou májové pobožnosti, které budou vždy po večerní mši svaté každý den mimo neděli.
• V pátek je státní svátek, proto nebude výuka náboženství, kterou přesuneme pro 3. třídu ve čtvrtek.

Celý příspěvek